Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskrimineringslagen i praktiken Om grunder & antidiskrimineringsarbete Anna Karlsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskrimineringslagen i praktiken Om grunder & antidiskrimineringsarbete Anna Karlsson"— Presentationens avskrift:

1 Diskrimineringslagen i praktiken Om grunder & antidiskrimineringsarbete Anna Karlsson www.revamp.se

2 7 diskrimineringsgrunder DL i praktiken Kön Ålder Funktionsnedsättning Etnicitet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Annat som kan orsaka diskriminering men inte omfattas av DL: socioekonomisk status, vikt, sjukdomstillstånd, bostadsområde

3 Kön som diskrimineringsgrund DL i praktiken Med kön innefattas kvinna, man och personer som avser ändra eller har ändrat könstillhörighet Män och kvinnor lever under väldigt olika villkor. Stereotypa förväntningar skapar ofta diskriminering. Osynliggörande av personer som inte definierar sig utifrån biologi eller sociala könsgränser Att tänka på om du vill mäta/kartlägga Inkludera transpersoner! Man, kvinna, ”inget av ovanstående”. Frågor om att vara transperson.

4 Ålder som diskrimineringsgrund DL i praktiken Med ålder menas uppnådd levnadslängd. Alla kan anmäla. Undantag medges om särbehandling har ett berättigat syfte (ex lagstadgade åldersgränser) Svårt att bevisa diskriminering pga normaliserad syn på ålder. Olika åldrar kopplas till olika förutsättningar & egenskaper. Ålder i relation till andra diskriminerings- grunder eller diskrimineringsorsaker. Viktigt! Att tänka på om du vill mäta/kartlägga Lätt att mäta. Svårt att tolka!

5 Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund DL i praktiken Synliga & Osynliga - fysiska, psykiska, intellektuella & neuropsykiatriska Det är något personen har, inte något personen är. Tillgängliga miljöer - högre kvalitet för fler! Funktionsvariationer/skillnader/förmåga Hinder eller tillgång? Att tänka på om du vill mäta/kartlägga Svårt att mäta pga stora variationer. Lättast fråga om personens tillgänglighetsbehov.

6 Etnicitet som diskrimineringsgrund DL i praktiken En individs nationella och etniska ursprung. Alla har en eller flera! Självidentifikation Vithetsnorm Rasifiering, schablonföreställningar & fördomar tex idé om oföränderlig personlighet utifrån kultur Att tänka på om du vill mäta/kartlägga Etnicitet som identitet får inte registreras. Fråga om utseende, språkkunskaper, födelseland, namn osv. Vilken dimension är relevant! Var tydlig.

7 Religion eller annan trosuppfattning DL i praktiken Alla som har en religion eller trosomfattning omfattas. Även ateism. Svår att särskilja från etnisk diskriminering. Sekulär kristendom norm - svårt vara öppen med tro Kläd- och uppförandekoder, normer kring mat. Att tänka på om du vill mäta/kartlägga Religion får inte registreras. Svårt att mäta då det ofta samverkar med etnicitet. Ex på ok frågeställning: Kan du utöva/uttrycka din religion?

8 Sexuell läggning som diskrimineringsgrund DL i praktiken Med sexuell läggning menas hetero-, homo-, bisexualitet. Sexuell läggning - Sexuell orientering Att inte fritt kunna tala om & leva sitt liv öppet Hatbrott, diskriminering & ifrågasättande vanligt för personer som lever samkönat Att tänka på Hur ser blanketter, frågeformulär ut? Finns heteronormativa föreställningar kring hur vi definierar anhöriga, benämner medarbetare, värderar förhållanden osv?

9 Könsöverskridande identitet eller uttryck DL i praktiken Personer med könsidentitet eller könsuttryck som bryter heteronormen En persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat avseende kön. Transpersoner har i praktiken sämre rättsligt skydd än andra i DL eftersom de inte nämns i lagtexten. Gruppen transpersoner stora skillnader t ex transvestism & transsexualism (ej sexualitet) Att tänka på Enkät: ha en tredje könskategori. Eller ”man” ”kvinna” ”inget av ovanstående” Situationer där kön har betydelse - Låt transpersoner äga frågan!

10 Ansvar och metoder som arbetsgivare DL i praktiken Att arbeta förebyggande - Policy med konsekvenser - Beredskapsplan för akuta situationer - Att inventera förhållanden på arbetsplatsen Att hantera när det händer - Ditt ansvar att lyssna - inte att döma - Hålla berörda informerade - Inventera efter- kan vi förhindra att det sker igen? Utvärdera - Har vi gjort rätt? Tillräckligt? Behöver vi ta in mer i vår bedömning?

11 Vinster i antidiskriminering & antimobbning DL i praktiken God arbetsmiljö - ekonomi & trivsel mindre sjukskrivningar, lägre personalomsättning mm Organisationsutveckling Arbetsglädje & kreativitet hör ihop! Kvalitetssäkring Kunskap/kompetensförhöjning - bättre och mer kvalificerad vård/omsorg

12 Bikupa Hur tänker du dig att ett antidiskrimineringsarbete skulle kunna se ut i din verksamhet? Diskutera med den som sitter bredvid dig. 2 min DL i praktiken

13 Varför diskriminera när vi kan låta bli? DL i praktiken Anna Karlsson www.revamp.se anna@revamp.se


Ladda ner ppt "Diskrimineringslagen i praktiken Om grunder & antidiskrimineringsarbete Anna Karlsson"

Liknande presentationer


Google-annonser