Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling"— Presentationens avskrift:

1 TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Personal Torsviks skola Anna Deras och Marie Ultvedt

2 Styrdokument Vilka lagar gäller?
Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns det två lagar som ska skydda eleverna från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen 6 kap (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567).

3 Vilka är diskrimineringsgrunderna?
Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet Ålder

4 Styrdokument Plan mot kränkande behandling
Lagstiftningen ställer krav på att det skall finnas två planer. Plan mot kränkande behandling Övervakas av Barn och elevombudsmannen (BEO) Likabehandlingsplan Övervakas av Diskrimineringsombudsmannen (DO) På Torsviks skola har vi valt att sammanföra dem i en plan enligt riktlinjer från BEO.

5 Nätverket En gång i månaden. Uppdelat enhetsvis: F I Nätverket ingår lärare, fritids, elevhälsa och skolledning.

6 Individuella samtal Frågor om elevens trivsel, trygghet och sociala situation på skolan.

7 Aktivt arbete i klass/ mentorstid
Gå igenom diskrimineringsgrunder och göra samarbetsövningar.

8 ….mentorstiden/klasstiden avslutas med Hemlig lapp
På den hemliga lappen skriver eleven om den upplever att någon inte har det bra i klassen.

9 Rastvaktsschema Rastvaktsschema ska sitta synligt för elever samt i personalrummet.

10 Inventera läget i klasserna. Ta upp ev incidenter.
Arbetslagsmöten Inventera läget i klasserna. Ta upp ev incidenter.

11 Samtalsgång vid uppkommen kränkning, konflikt, trakasserier eller mobbning

12 Samtalsmodeller - Medlingssamtal - Utfrysningssamtal - Allvarligare samtal

13 Sammanfattning av Torsviksmodellen
Nätverksmöte, enhetsvis Individuella samtal Aktivt arbete i klass eller mentorsgrupp Rastvaktsschema Arbetslagsmöten

14 Diskussion


Ladda ner ppt "TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser