Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Personal Torsviks skola 2013-01-07 Anna Deras och Marie Ultvedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Personal Torsviks skola 2013-01-07 Anna Deras och Marie Ultvedt."— Presentationens avskrift:

1 TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Personal Torsviks skola 2013-01-07 Anna Deras och Marie Ultvedt

2 Styrdokument Vilka lagar gäller? Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns det två lagar som ska skydda eleverna från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen 6 kap (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567).

3 Vilka är diskrimineringsgrunderna? Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet Ålder

4 Styrdokument Lagstiftningen ställer krav på att det skall finnas två planer. 1.Plan mot kränkande behandling Övervakas av Barn och elevombudsmannen (BEO) 2.Likabehandlingsplan Övervakas av Diskrimineringsombudsmannen (DO) På Torsviks skola har vi valt att sammanföra dem i en plan enligt riktlinjer från BEO.

5 En gång i månaden. Uppdelat enhetsvis: F-3 4-6 7-9 I Nätverket ingår lärare, fritids, elevhälsa och skolledning. Nätverket

6 Frågor om elevens trivsel, trygghet och sociala situation på skolan. Individuella samtal

7 Gå igenom diskrimineringsgrunder och göra samarbetsövningar. Aktivt arbete i klass/ mentorstid

8 ….mentorstiden/klasstiden avslutas med Hemlig lapp På den hemliga lappen skriver eleven om den upplever att någon inte har det bra i klassen.

9 Rastvaktsschema Rastvaktsschema ska sitta synligt för elever samt i personalrummet.

10 Arbetslagsmöten Inventera läget i klasserna. Ta upp ev incidenter.

11 Samtalsgång vid uppkommen kränkning, konflikt, trakasserier eller mobbning

12 - Medlingssamtal - Utfrysningssamtal - Allvarligare samtal Samtalsmodeller

13 Sammanfattning av Torsviksmodellen Nätverksmöte, enhetsvis Individuella samtal Aktivt arbete i klass eller mentorsgrupp Rastvaktsschema Arbetslagsmöten

14 Diskussion


Ladda ner ppt "TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Personal Torsviks skola 2013-01-07 Anna Deras och Marie Ultvedt."

Liknande presentationer


Google-annonser