Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar"— Presentationens avskrift:

1 Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar
Konsultarvoden Summa inbetalningar Utbetalningar Lokal 66 000 Anställdas nettolöner 45 000 Anställdas personalskatt + soc.avg. 43 000 Inköp av inventarier 40 000 Övriga utbetalningar 20 000 25 000 15 000 Summa utbetalningar Månadens över-/underskott + Ingående likvida medel = Utgående likvida medel

2 Uppställning av likviditetsbudget
Inbetalningar Försäljning Erhållna banklån Summa inbetalningar Utbetalningar Varuinköp Hyra Personal Inköp av inventarier Amortering på banklån Räntor Övriga utbetalningar Summa utbetalningar Månadens överskott/underskott (inbetalningar – utbetalningar) + Ingående likvida medel (från förra månaden) = Utgående likvida medel

3 Resultat och likviditet
Resultatbudget Intäkter Kostnader Resultat Likviditetsbudget Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel

4 Jämföra två budgetar Resultatbudget Likviditetsbudget Intäkter Not
Inbetalningar Försäljning av utbildning kr 1 kr 2 Utgående moms kr 3 Lån kr Kostnader Utbetalningar 4 Webbsida kr 5 Datorutrustning kr Materialkostnader 8 000 kr 6 Inköp av material kr Lokalhyra kr 7 kr El/vatten 4 000 kr 8 Reklam 9 0 kr Telefon 10 7 800 kr 11 Ingående moms 2 600 kr Löner (brutto) kr 12 Löner (netto) kr Arbetsgivaravgift kr 13 Arbetsgivaravgift och personalskatt kr Avskrivningar 14 Ränta banklån kr 15 kr 16 Amortering banklån kr Resultat kr 17 Likvida medel 7 851 kr


Ladda ner ppt "Likviditetsbudget Oktober November December Inbetalningar"

Liknande presentationer


Google-annonser