Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetering och lönsamhet. Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetering och lönsamhet. Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln."— Presentationens avskrift:

1 Budgetering och lönsamhet

2 Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln  Budget för företag  Resultatbudget  Uppföljning av budget  Värdeminskning  Likviditetsbudget  Momsredovisning  Kontaktuppgifter

3 Begrepp  InkomstIntäktInbetalning  UtgiftKostnadUtbetalning  ResultatbudgetResultatLikviditetsbudget  ÖverskottUnderskottVärdeminskning  InventarierEkonomisk livslängdVarulager  Ingående lagerVaruinköpUtgående lager  VarukostnadBudgetcirkelnBudget  UtfallAvvikelseResultatrapport  Likvida medelBehållningIngående behållning  Utgående behållningLikviditetLönsamhet

4 Centrala begrepp  Inkomst = Löpande försäljning av varor och tjänster utan en bestämd tidsperiod  Intäkt = försäljning av varor under en bestämd period  Inbetalning= betalning för försäljning av varor som betalas in under en viss kredittid  Utgifter = Priset för inköpta resurser  Kostnader = vid förbrukning av inköpta resurser (bestämd period)  Utbetalningar= utgifter för inköpta resurser som betalas en viss kredittid Resultatbudget Intäkter-kostnader = Resultat (vinst eller förlust) Likviditetsbudget Inbetalningar- utbetalningar= Likvida medel (överskott eller underskott)

5 Utgift, kostnad och utbetalning  Utgifter = Priset för inköpta resurser  Kostnader = vid förbrukning av inköpta resurser (bestämd period)  Utbetalningar= utgifter för inköpta resurser som betalas en viss kredittid Exempel: Et företag köper in en maskin för kr som skall betalas tillbaka under två år. Maskinens ekonomiska livslängd (användas) till fem år. År 1År 2År 3År 4År 5 Utgift Utbetalning Kostnad/värdeminskning

6 Centrala begrepp Resultatbudget  Intäkter-Kostnader= resultat (vinst + eller förlust-) Likviditetsbudget  Inbetalningar-utbetalningar = Likviditet (Överskott/underskott) LikviditetsbudgetResultatbudget Inköp av inventarier och maskinerAvskrivning Erhållna nya lånSaknas AmorteringSaknas Löneutbetalning efter skatteavdragBruttolön Betalning till leverantörVarukostnader m m Betalning från kunderFörsäljning

7 Beräkna varu-/materialkostnaden  Varukostnaden= kostnaden för sålda varor under en viss period (månad, kvartal eller år)  Osålda varor är ingen kostnad  Samma beräkning görs för material för att räkna ut materialkostnaden.  Beräkning av varukostnaden  Ingående lager (Värdet av lagret vid periodens början)  + Varuinköp (Det sammanlagda värdet för alla varuinköp under perioden,= utgiften)  = Sammanlagt varuvärde  - Utgående lager (Värdet av varulagret vid periodens slut)  Periodens varukostnad (=kostnaden) Exempel Ingående lager (lager vid årets början 1/ Årets varuinköp =Årets varuvärde Utgående lager (lager vid årets slut 31/12) = Årets varukostnad

8 Budget för privatperson Inkomster  Ange inkomster per månad  Lön  Förmåner  Arbetslöshetsersättning  Pension  Sjuk-/föräldrapenning  Sjuk-/aktivitetsersättning  Bostadsbidrag  Studiestöd  Övriga skattefria inkomster Utgifter (kostnader)  Bostad (Hyra, driftkostnad)  Bil (skatt, försäkring, service, värdeminskning, bränsle)  Rörliga kostnaderFasta kostnader  LivsmedelHemförsäkring  Lunchkostnaderövriga försäkringar  Kläder och skorBarnomsorg  FritidA-kassa (föreningsavgift)  MobilÅterbetalning CSN  Hygienartiklar  Förbrukningsvaror  Hemutrustning  Kollektivresor  Läkare, tandläkare  Sparande  Andra kostnader

9 Budgetkalkyl för privatperson Inkomster och skatt Bruttoinkomst kr Skatt (34%)6 087 kr Nettoinkomst kr Boende Huvudbostad Driftskostnad1 000 kr Avgift5 000 kr Månadskostnad6 000 kr Bil Bränslekostnad500 kr Övriga bilkostnader500 kr Månadskostnad, bil1 000 kr Övrigt Fasta kostnader Återbetalning CSN-lån600 kr A-kassa och fackavgift280 kr Hemförsäkring200 kr Rörliga kostnader Livsmedel2 500 kr Kläder och skor1 000 kr Fritid/lek500 kr Sparande500 kr Mobiltelefon300 kr Förbrukningsvaror300 kr Summa övriga kostnader6 180 kr Överskott5733 Källa:

10 Budgetcirkeln uppföljning och avvikelse Från kalkyler och budget FÖRE Kalkyler & Budgetar NU AFFÄRSHÄNDELSER EFTER Bokföring & Rapporter ÅtgärderPrognosKalkylBudgetUtfallAnalys KalkylBeräkning BudgetPlan, vad man tror på ResultatrapportVerklighet (utfall) AvvikelseSkillnad mellan budget och utfall

11 Budget för företag Intäkter Försäljning Kostnader Varor Löner Sociala avgifter Lokalkostnader Kontorskostnader Telefon Reklam Avskrivningar Räntekostnader Summa kostnader Resultat Budget – Utfall= Avvikelse +/- i förhållande till resultatet

12 Avvikelse mellan budget och utfall BudgetUtfallAvvikelse +/- Intäkter Försäljning Kostnader Varor Löner Sociala avgifter Lokalkostnader /- 0 Kontorskostnader /- 0 Telefon Reklam Avskrivningar /- 0 Räntekostnad Summa kostnader Resultat

13 Värdeminskning  Värdeminskning (avskrivning)= Kostnad  Gäller inköp av:  Maskiner  Datorer  Bilar  Inventarier  Inköpspris/ekonomisk livslängd= Värdeminskning Exempel beräkning av den ekonomiska livslängden Investering av en bil Anskaffningsvärde: kr Ekonomisk livslängd: 5 år ÅrVärdeminskningKostnad/år År 120% kr År 220% kr År 320% kr År 420%50 00 kr År 520% kr

14 Likviditetsbudget  Inbetalningar –Utbetalningar= Likviditet (Överskott/underskott)  Likvida medel= pengar på bankgiro, plusgiro, kassa samt övriga tillgångar  Ingående behållning +/- månadens över/underskott= utgående behållning InbetalningarJanuariFebruariMars Försäljning Summa Inbetalningar Utbetalningar Varuinköp Summa utbetalningar Månadens över/underskott Ingående behållning Utgående behållning

15 Likviditetsbudget OktoberNovemberDecember Inbetalningar Konsultarvoden Summa inbetalningar Utbetalningar Lokal Anställdas nettolöner Anställdas personalskatt + soc.avg Inköp av inventarier Övriga utbetalningar Summa utbetalningar Månadens över-/underskott Ingående behållning = Utgående behållning

16 Förbättra likviditeten Kräva kunder på betalning Avtala med kunderna om förskottsbetalning Få förlängd kredittid av sina leverantörer Minska företagets varulager Maskiner och inventarier kan säljas till ett leasingföretag – sale-and-lease-back Checkkredit med lånemöjlighet, s k limitbelopp Ta banklån Leasing istället för köp av utrustning Söka nyföretagarlån hos nyföretagarcentra Belåna sina kundfordringar genom factoring

17 Moms Mervärdesskatt  Moms = skatt som företagen samlar in  Alla kalkyler skall räknas exklusive moms  Alla priser skall anges inklusive moms  Vanligaste momssats = 25%  Exklusive moms 80 kr gånger 0,25= 100 kr  Inklusive moms 100 kr gånger 0.20= 80 kr Momssatser  25 % Generell momssats  12 % Livsmedel, hotell, konst  6 % Böcker, tidningar, persontransporter, museum, idrott

18 Kontaktuppgifter Länkar  ALMI Företagspartner, Budgetmall  ALMI Företagspartner, Företagarskolan  Starta & Driva företag, Björn Lunden, Ulf Bokelund Svesson, 2014  E2000 Combi Faktabok Andersson, Asserlind mfl, (2012) Daniel Nordström E-post: Telefon:


Ladda ner ppt "Budgetering och lönsamhet. Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln."

Liknande presentationer


Google-annonser