Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetering och lönsamhet. Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetering och lönsamhet. Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln."— Presentationens avskrift:

1 Budgetering och lönsamhet

2 Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln  Budget för företag  Resultatbudget  Uppföljning av budget  Värdeminskning  Likviditetsbudget  Momsredovisning  Kontaktuppgifter

3 Begrepp  InkomstIntäktInbetalning  UtgiftKostnadUtbetalning  ResultatbudgetResultatLikviditetsbudget  ÖverskottUnderskottVärdeminskning  InventarierEkonomisk livslängdVarulager  Ingående lagerVaruinköpUtgående lager  VarukostnadBudgetcirkelnBudget  UtfallAvvikelseResultatrapport  Likvida medelBehållningIngående behållning  Utgående behållningLikviditetLönsamhet

4 Centrala begrepp  Inkomst = Löpande försäljning av varor och tjänster utan en bestämd tidsperiod  Intäkt = försäljning av varor under en bestämd period  Inbetalning= betalning för försäljning av varor som betalas in under en viss kredittid  Utgifter = Priset för inköpta resurser  Kostnader = vid förbrukning av inköpta resurser (bestämd period)  Utbetalningar= utgifter för inköpta resurser som betalas en viss kredittid Resultatbudget Intäkter-kostnader = Resultat (vinst eller förlust) Likviditetsbudget Inbetalningar- utbetalningar= Likvida medel (överskott eller underskott)

5 Utgift, kostnad och utbetalning  Utgifter = Priset för inköpta resurser  Kostnader = vid förbrukning av inköpta resurser (bestämd period)  Utbetalningar= utgifter för inköpta resurser som betalas en viss kredittid Exempel: Et företag köper in en maskin för 500 000 kr som skall betalas tillbaka under två år. Maskinens ekonomiska livslängd (användas) till fem år. År 1År 2År 3År 4År 5 Utgift500 000 Utbetalning250 000 Kostnad/värdeminskning100 000

6 Centrala begrepp Resultatbudget  Intäkter-Kostnader= resultat (vinst + eller förlust-) Likviditetsbudget  Inbetalningar-utbetalningar = Likviditet (Överskott/underskott) LikviditetsbudgetResultatbudget Inköp av inventarier och maskinerAvskrivning Erhållna nya lånSaknas AmorteringSaknas Löneutbetalning efter skatteavdragBruttolön Betalning till leverantörVarukostnader m m Betalning från kunderFörsäljning

7 Beräkna varu-/materialkostnaden  Varukostnaden= kostnaden för sålda varor under en viss period (månad, kvartal eller år)  Osålda varor är ingen kostnad  Samma beräkning görs för material för att räkna ut materialkostnaden.  Beräkning av varukostnaden  Ingående lager (Värdet av lagret vid periodens början)  + Varuinköp (Det sammanlagda värdet för alla varuinköp under perioden,= utgiften)  = Sammanlagt varuvärde  - Utgående lager (Värdet av varulagret vid periodens slut)  Periodens varukostnad (=kostnaden) Exempel Ingående lager (lager vid årets början 1/1300 000 +Årets varuinköp 1 200 000 =Årets varuvärde 1 500 000 - Utgående lager (lager vid årets slut 31/12) 250 000 = Årets varukostnad 1 250 000

8 Budget för privatperson Inkomster  Ange inkomster per månad  Lön  Förmåner  Arbetslöshetsersättning  Pension  Sjuk-/föräldrapenning  Sjuk-/aktivitetsersättning  Bostadsbidrag  Studiestöd  Övriga skattefria inkomster Utgifter (kostnader)  Bostad (Hyra, driftkostnad)  Bil (skatt, försäkring, service, värdeminskning, bränsle)  Rörliga kostnaderFasta kostnader  LivsmedelHemförsäkring  Lunchkostnaderövriga försäkringar  Kläder och skorBarnomsorg  FritidA-kassa (föreningsavgift)  MobilÅterbetalning CSN  Hygienartiklar  Förbrukningsvaror  Hemutrustning  Kollektivresor  Läkare, tandläkare  Sparande  Andra kostnader

9 Budgetkalkyl för privatperson Inkomster och skatt Bruttoinkomst25 000 kr Skatt (34%)6 087 kr Nettoinkomst18 913 kr Boende Huvudbostad Driftskostnad1 000 kr Avgift5 000 kr Månadskostnad6 000 kr Bil Bränslekostnad500 kr Övriga bilkostnader500 kr Månadskostnad, bil1 000 kr Övrigt Fasta kostnader Återbetalning CSN-lån600 kr A-kassa och fackavgift280 kr Hemförsäkring200 kr Rörliga kostnader Livsmedel2 500 kr Kläder och skor1 000 kr Fritid/lek500 kr Sparande500 kr Mobiltelefon300 kr Förbrukningsvaror300 kr Summa övriga kostnader6 180 kr Överskott5733 Källa: http://www.konsumentverket.se/budgetkalkylenhttp://www.konsumentverket.se/budgetkalkylen

10 Budgetcirkeln uppföljning och avvikelse Från kalkyler och budget FÖRE Kalkyler & Budgetar NU AFFÄRSHÄNDELSER EFTER Bokföring & Rapporter ÅtgärderPrognosKalkylBudgetUtfallAnalys KalkylBeräkning BudgetPlan, vad man tror på ResultatrapportVerklighet (utfall) AvvikelseSkillnad mellan budget och utfall

11 Budget för företag Intäkter Försäljning 2 800 000 Kostnader Varor 1 200 000 Löner 520 000 Sociala avgifter 208 000 Lokalkostnader 200 000 Kontorskostnader 30 000 Telefon 25 000 Reklam 140 000 Avskrivningar 150 000 Räntekostnader 60 000 Summa kostnader 2 533 000 Resultat 267 000 Budget – Utfall= Avvikelse +/- i förhållande till resultatet

12 Avvikelse mellan budget och utfall BudgetUtfallAvvikelse +/- Intäkter Försäljning2 800 0003 000 000+ 200 000 Kostnader Varor1 200 0001 400 000- 200 000 Löner 520 000 550 000- 30 000 Sociala avgifter 208 000 220 000- 12 000 Lokalkostnader 200 000 +/- 0 Kontorskostnader 30 000 +/- 0 Telefon 25 000 20 000+ 5000 Reklam 140 000 180 000- 40 000 Avskrivningar 150 000 +/- 0 Räntekostnad 60 000 50 000+ 10 000 Summa kostnader2 533 0002810 000- 177 000 Resultat267 000190 000- 77 000

13 Värdeminskning  Värdeminskning (avskrivning)= Kostnad  Gäller inköp av:  Maskiner  Datorer  Bilar  Inventarier  Inköpspris/ekonomisk livslängd= Värdeminskning Exempel beräkning av den ekonomiska livslängden Investering av en bil Anskaffningsvärde: 250 000kr Ekonomisk livslängd: 5 år ÅrVärdeminskningKostnad/år År 120%50 000 kr År 220%50 000 kr År 320%50 000 kr År 420%50 00 kr År 520%50 000 kr

14 Likviditetsbudget  Inbetalningar –Utbetalningar= Likviditet (Överskott/underskott)  Likvida medel= pengar på bankgiro, plusgiro, kassa samt övriga tillgångar  Ingående behållning +/- månadens över/underskott= utgående behållning InbetalningarJanuariFebruariMars Försäljning032 000 18 000 Summa Inbetalningar32 000 18 000 Utbetalningar Varuinköp 15 00010 000 50 000 Summa utbetalningar 15 00010 000 50 000 Månadens över/underskott-15 00022 000-32 000 Ingående behållning 50 00035 000 57 000 Utgående behållning 35 00057 00025 000

15 Likviditetsbudget OktoberNovemberDecember Inbetalningar Konsultarvoden200 000180 000160 000 Summa inbetalningar200 000180 000160 000 Utbetalningar Lokal66 000 Anställdas nettolöner45 000 Anställdas personalskatt + soc.avg.43 000 Inköp av inventarier40 000 Övriga utbetalningar20 00025 00015 000 Summa utbetalningar214 000113 000103 000 Månadens över-/underskott- 14 000+ 67 000+ 57 000 + Ingående behållning+ 24 000+ 10 000+ 77 000 = Utgående behållning+10 000+77 000+ 134 000

16 Förbättra likviditeten Kräva kunder på betalning Avtala med kunderna om förskottsbetalning Få förlängd kredittid av sina leverantörer Minska företagets varulager Maskiner och inventarier kan säljas till ett leasingföretag – sale-and-lease-back Checkkredit med lånemöjlighet, s k limitbelopp Ta banklån Leasing istället för köp av utrustning Söka nyföretagarlån hos nyföretagarcentra Belåna sina kundfordringar genom factoring

17 Moms Mervärdesskatt  Moms = skatt som företagen samlar in  Alla kalkyler skall räknas exklusive moms  Alla priser skall anges inklusive moms  Vanligaste momssats = 25%  Exklusive moms 80 kr gånger 0,25= 100 kr  Inklusive moms 100 kr gånger 0.20= 80 kr Momssatser  25 % Generell momssats  12 % Livsmedel, hotell, konst  6 % Böcker, tidningar, persontransporter, museum, idrott

18 Kontaktuppgifter Länkar  ALMI Företagspartner, Budgetmall  ALMI Företagspartner, Företagarskolan  Starta & Driva företag, Björn Lunden, Ulf Bokelund Svesson, 2014  E2000 Combi Faktabok Andersson, Asserlind mfl, (2012) Daniel Nordström E-post: daniel.nordstrom@sotenas.sedaniel.nordstrom@sotenas.se Telefon: 0523-664697


Ladda ner ppt "Budgetering och lönsamhet. Presentationens innehåll  Begrepp  Centrala begrepp  Beräkna varu-/materialkostnad  Budget för privatperson  Budgetcirkeln."

Liknande presentationer


Google-annonser