Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgift – utbetalning - kostnad © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - Utgift Uppstår när en resurs anskaffas - köp av varor eller tjänster UtbetalningPengar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgift – utbetalning - kostnad © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - Utgift Uppstår när en resurs anskaffas - köp av varor eller tjänster UtbetalningPengar."— Presentationens avskrift:

1 Utgift – utbetalning - kostnad © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - Utgift Uppstår när en resurs anskaffas - köp av varor eller tjänster UtbetalningPengar betalas ut från kassan - kontant, check, postgiro KostnaderUtgifter fördelade på period när de har förbrukats - hyra, försäkringar, produktionsmaterial

2 Utgift – kostnad – utbetalning i tiden © ABC.Workflow - Ekonomutbildning -

3 Inkomst – inbetalning - intäkt © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - Inkomst Ersättning för tjänst eller produkt vid försäljning - hårklippning, tillverkning av bilar InbetalningPengar betalas in till kassan - kontant, check, postgiro IntäkterInkomster fördelade på de perioder när de har tjänats in eller upparbetats - utförda konsulttjänster, levererade varor

4 Förbrukningsinventarier © ABC.Workflow - Ekonomutbildning - Något av följande kriterier uppfyllda: Nyttjandetid under 3 år Små företag ≤ 5 000 SEK Medelstora företag ≤ 10 000 SEK Stora företag ≤ 20 000 SEK

5 Avskrivning enligt plan © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning -

6 Attester och kontroller Mottagningsattest - vara eller tjänst levererats - formellt korrekt Beslutsattest - enligt attestreglerna - attestberättigad Utanordningsattest - ovanstående attester finns - bg eller pg korrekt, tillräckliga likvida medel - avräkning av ev kreditnotor © ABC.Workflow - Ekonomutbildning - s 38

7 Redovisningsförloppet © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - s 462

8 Skatt på lön © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning -

9 Arbetsgivaren och personalens skatter Betala arbetsgivaravgifter (32,42 % 2007) Göra skatteavdrag för personalen Göra skatteavdrag för konsulter utan F-skatt Lämna skattedeklaration till skattemyndigheten Lämna kontrolluppgift © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - s 25


Ladda ner ppt "Utgift – utbetalning - kostnad © ABC.Workflow - Ekonomiutbildning - Utgift Uppstår när en resurs anskaffas - köp av varor eller tjänster UtbetalningPengar."

Liknande presentationer


Google-annonser