Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Management Support Consultants 1 Dilemma eller möjlighet? Ledningsgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Management Support Consultants 1 Dilemma eller möjlighet? Ledningsgruppen."— Presentationens avskrift:

1 Management Support Consultants 1 Dilemma eller möjlighet? Ledningsgruppen

2 Management Support Consultants 2 Många ledningsgrupper ser sig själva som: Gruppen arbetar med fel frågor Gruppen fattar beslut på ett oklart sätt Gruppen är för stor Medlemmarna är för dåligt förberedda Medlemmarnas engagemang är för lågt

3 Management Support Consultants 3 Orsakerna beskrivs så här Medlemmarna har behov av information och operativ samordning. Man vill utnyttja gruppen som bollplank. Man vill att gruppen ska avlasta en ansvar. Man har svårt att hitta formerna för strategiskt ledarskap. Medlemmarna uppfattar sig själva som representanter för sina avdelningar – inte för hela företaget.

4 Management Support Consultants 4 Den minsta gruppstorlekens princip En ledningsgrupp ska vara så stor att den har resurser som är tillräckliga för att lösa den givna uppgiften men den får inte vara större än att allas resurser fullt ut tas i bruk. Dvs. en bra ledningsgrupp innehåller ofta fler än fyra men färre än åtta medlemmar.

5 Management Support Consultants Två axlar Behovet av öppenhet Frågans komplexitet 5

6 Management Support Consultants 6 Problemens natur avgör hur gruppen ska arbeta Enkla pussel: Svaren finns, det gäller bara att hitta dem, mindre komplexa frågor. Komplexa pussel: Svaren finns, det gäller bara att hitta dem, mer komplexa frågor. Open Ended Problems: Det finns inga givna eller kända svar. Ett steg in i det okända. Att arbeta inom områden av osäkerhet, ambivalens och tvetydigheter.

7 Management Support Consultants 7 Open Ended Problems Strategiska problem ligger nästan alltid på nivån Open Ended Problems

8 Management Support Consultants 8 Tre nivåer av delaktighet och effektivitet, I Forum: –En stor grupp som möts mer eller mindre frekvent. Delges information och rapporterar från sina respektive områden. Man löser samordningsproblem av typen enkla pussel. Inget behov av öppenhet eller ömsesidighet föreligger.

9 Management Support Consultants 9 Tre nivåer av delaktighet och effektivitet, II Samarbete: –En mindre grupp som möts ganska ofta för att lösa svårare problem av typen komplexa pussel. För att nå resultat krävs en högre grad av öppenhet, ömsesidighet och tillit.

10 Management Support Consultants 10 Tre nivåer av delaktighet och effektivitet, III Team: –En mindre grupp som möts ganska ofta och under längre tid än några timmar varje gång. Gruppen löser open ended problems av strategisk karaktär. Gruppen har en hög nivå av öppenhet, ömsesidighet och tillit. –Tilliten i gruppen är så hög att gruppens medlemmar vågar trotsa det okända, det ovissa, det ambivalenta. Svåra strategiska problem löses bäst av denna sortens grupp.

11 Management Support Consultants 11 Ledningsgruppens effektivitetsnivåer Stort behov av öppenhet Visst behov av öppenhet Inget behov av öppenhet FORUM TEAM SAMARBETE Perceptions- och känslobarriär Osäkerhets- barriär Enkla pussel Komplexa pussel Open Ended Problems

12 Management Support Consultants 12 FIRO - teambuilding Tillhöra Kontroll Öppenhet Idyll Konstlat gemyt


Ladda ner ppt "Management Support Consultants 1 Dilemma eller möjlighet? Ledningsgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser