Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman, Eeva Matikainen Grupp 2 Anna Lena Kanto, Jörgen Larsen, Ann-Christin Heerman, Daniel Broadley, Camilla Andersson, Christina Kjellsdotter Ander, Bertil Eliasson, Peter Stenberg, Liselotte Bragd Grupp 3 Maria Lemon, Sofie Holmqvist, Bodil Holmström, Christer Blom, Marie Åhrling, Petronella Ekström, Christer Backlund, Magnus Riseby Grupp 4 Lisa Fredriksson, Ewa Lena Therus, Liselotte Höppe Persson, Anneli Carlsson Starmark, Anders Hagsten, Ola Åkerlund, Peter Larsson, Torbjörn Jansson Grupp 5 Rickard Pauly, Anna Karin Hedlund, Mårten Persson, Anna Larsson, Per Johansson, Therese Viberg, Joacim Zetterman, Magnus Åkerblad, Grupp 6 Maria Ersmark, Annika Walter, Anne-Sophie Skalin, Therese Maran, Anne Granfelt, Ola Jävergård, Kenth Rohlén, Åke Lindqvist Grupp 7 Kerstin Eklund, Malin Granath, Erland Skommevik, Jessica Hallonqvist, Magdalena Stenman, Marie Gilbertsson, Helena Salo-Ohlsson, Emma Strömqvist Lund Grupp 8 Anna Forsman, Marie Rex, Lars Tuvestad, Ulrika Duvman Rydén, Pernilla Pettersson, Malin Myhrberg, Elisabeth Lindgren Röjler, Emma Herou

2 orebro.se Dagens syfte Att få konkreta verktyg för kollegialt lärande. Reflektera över hur min roll som förstelärare är idag, hur kan den se ut framöver? Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål.

3 orebro.se Program för dagen 13:00 Inledning: återkoppling från första nätverksträffen 13:15 Glädje framgång i försteläraruppdraget- verktyg för att leda kollegialt lärande 14:00 Uppdrag utifrån glädje framgång ”Formulera mitt försteläraruppdrag” 15:00 Fika 15:30 Arbete i basgrupperna 16:45 Summering och avstamp inför nätverksträff 3

4 orebro.se Förstelärarnas nätverk, återkoppling 9/9 Nätverk med kunskaps och erfarenhetsutbyte Kollegialt lärande, pedagogiska diskussioner, utrymme för initiativ Vidgade perspektiv, input inspiration Förståelse för uppdraget, kompetenshöjning, verksamhetsutveckling Tydliggöra och synliggöra uppdraget.

5 orebro.se Arbetsgång Träff 1 Träff 2 Träff 3 Träff 4 -Summering och analys -Återkoppling till processledningsgruppen -Planering av nätverksträffar -Omvärldsbevakning

6 orebro.se Glädje och framgång i försteläraruppdraget- samtalsmodell för att leda kollegialt lärande ”Lärandet tar utgångspunkt i forskning om skolan, om lärande och skolutveckling, men också i de samlade erfarenheter och goda exempel på utvecklingsarbete som finns i skolan.” Att använda som verktyg för att leda kollegialt lärande men också för att belysa vad som är gemensamt för framgångsrikt utvecklingsarbete.

7 orebro.se Glädje framgång i försteläraruppdraget- verktyg för att leda kollegialt lärande Beskriv kortfattat en erfarenhet från en situation där du upplevt glädje, framgång och tillfredsställelse i din yrkesutövning som lärare kopplat till ditt uppdrag som förstelärare. 1. En av deltagarna får börja med att berätta sin berättelse utan att bli avbruten, under tre minuter. Under tiden skriver deltagarna ner nyckelord eller kortare fraser, t.ex.: ”gillar utmaningar”. 2. När deltagaren är klar med sin berättelse får de övriga ställa en fråga till den som berättat. Gå laget runt, börja med personen som sitter närmast till höger om deltagaren som berättat. Om man inte har någon fråga så säger man pass. De övriga fortsätter att skriva ner nyckelord/fraser. 3. Nu får deltagaren närmast till vänster om den som berättat berätta sin berättelse, tre minuter. Därefter samma procedur som tidigare. 4. När alla har berättat sina berättelser, går ni igenom ni igenom allas nyckelord från samtliga berättelser: vilka ord/fraser är återkommande? Vilka ord hade ni inte väntat er? Vilka ord tycker ni är särskilt viktiga? 5. Välj gemensamt ut minst tre, max fem ord/fraser som ni anser centrala utifrån ”framgång och glädje i läraryrket kopplat till försteläraruppdraget”. Ungefär så här: ”Gillar utmaningar”

8 orebro.se Framgångsfaktorer i skolutvecklingsarbetet Skolverkets framgångsfaktorer, konkreta exempel på lyckade uppdragsbeskrivningar för förstelärare på programnivå, skolnivå och förvaltningsnivå.

9 orebro.se Exempel 1 - Idrottsläraren

10 orebro.se Exempel 2 - Språkläraren

11 orebro.se Exempel 2 - Språkläraren

12 orebro.se Exempel 2 - Språkläraren

13 orebro.se Exempel 2 - Språkläraren

14 orebro.se Exempel 3 - Matteläraren

15 orebro.se Exempel 3 - Matteläraren

16 orebro.se Exempel 3 - Matteläraren

17 orebro.se Exempel 3 - Matteläraren

18 orebro.se Exempel 3 - Matteläraren

19 orebro.se Socrative.com 468171

20 orebro.se Uppdrag ”Formulera försteläraruppdraget” Vad skulle du vilja se i ett försteläraruppdrag? Rektors förlängda arm kontra förvaltningsuppdrag? Förstelärare bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet! -Skolverket Förslag på uppgifter i uppdragsbeskrivningen; Diskussioner Seminarier Coachning Spegling Uppföljande samtal Stödja kolleger Glädje, framgång; ta utgångspunkt i dessa områden! Programnivå, skolnivå, central nivå www.forstelarareorebro.weebly.com

21 orebro.se 15.00-15.30 Fika

22 orebro.se Arbete i basgrupper 15.30-16.45 Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. www.forstelarareorebro.weebly.com

23 orebro.se Summering och avstamp inför nätverksträff 3 Dagens syfte Att få konkreta verktyg för kollegialt lärande. Hur är min roll idag, hur kan den se ut framöver? Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål.

24 orebro.se Övriga datum för träffarna under läsåret: 20 januari kl. 13.00-17.00 lokal Handskmakaren 21 april kl. 9.00-16.30 lokal Studion (+rektorer)


Ladda ner ppt "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"

Liknande presentationer


Google-annonser