Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genusmedveten affärsrådgivning Anders W Johansson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genusmedveten affärsrådgivning Anders W Johansson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Genusmedveten affärsrådgivning Anders W Johansson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

2 Kunskapens kön – Karin Widerberg ”Sexualitet, kunskap och kön blir till och formas i relationer” (sid 67) ”Kvinnlig subjektivitet vill jag själv definiera som den erfarenhetsbaserade handlingskraft som kvinnor positioneras att dela.” (sid. 154) ”Och med (köns)-positionering menar jag att vi behandlas och behandlar oss själva och andra utifrån en föreställning om vad som kännetecknar respektive kön.” (sid. 154)

3 Kunskapens kön, forts ”Den principiella utgångspunkten … får inte förhindra att vi är öppna för att utforska denna relations alla variationer och förändringar” (sid. 155) ” Den principiella utgångspunkten kan sålunda endast tjäna som legitimering för att denna fråga kan och bör ställas, men kan inte ge oss närmare anvisningar om dess innehåll.” (sid.155)

4 Rådgivning Affärsrådgivning blir till och formas i relationer Genusmedveten affärsrådgivning bör utgå från den erfarenhetsbaserade handlingskraft som kvinnor respektive män positioneras att dela Rådgivningens fokus, process och innehåll varierar på ett sätt som mer eller mindre står i samklang med kvinnors och mäns erfarenhetsbaserade handlingskraft

5 Rådgivningens fokus

6 Rådgivningsprocessen

7 Rågivningens innehåll

8 Rådgivning versus konstruktion av identiteter Visioner och idéer görs synliga i livsberättelser som avspeglar identiteter Berättelser utgår från erfarenhetsbaserad handlingskraft Berättelser är formativa och skapar motivation

9 Hur artikuleras entreprenöriell erfarenhet? Traditionellt normativt synsätt – Metoder och verktyg anses utgöra solid kunskap I affärsrådgivningsprocessen Narrativ synsätt – Berättandet är en del av rådgivningsprocessen Erfarenheten tolkas i berättandet Tyst kunskap görs explicit


Ladda ner ppt "Genusmedveten affärsrådgivning Anders W Johansson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser