Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spridningskonferens 2015-10-22. Projektet Sociala risker Bakgrund Projektet bedrivits under 2013-2015 Tvärsektoriellt samarbete, både inom Lst och kommunerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spridningskonferens 2015-10-22. Projektet Sociala risker Bakgrund Projektet bedrivits under 2013-2015 Tvärsektoriellt samarbete, både inom Lst och kommunerna."— Presentationens avskrift:

1 Spridningskonferens 2015-10-22

2 Projektet Sociala risker Bakgrund Projektet bedrivits under 2013-2015 Tvärsektoriellt samarbete, både inom Lst och kommunerna. Medverkan av tre pilotkommuner. Metodstöd för arbetet har tagits fram. Definition av begreppet ”Sociala risker” ”Sannolikheten för oönskade händelser och beteenden som har sitt ursprung i människors relationer, livsvillkor och levnadsförhållanden och som har negativa konsekvenser på det som bedöms vara skyddsvärt.”

3 Syfte och mål med projektet Syftet med projektet Öka förmåga i länet att identifiera och hantera sociala risker. Kunna sätta in förebyggande åtgärder i ett tidigt skede. Övergripande målsättning med projektet Höja kunskapsnivån i länet om sociala risker. Ta fram en vägledning för arbetet med att inkludera sociala risker i risk-och sårbarhetsanalysen. Underlaget utgör sedan en grund för beslut om åtgärder för att på så sätt skapa ett långsiktigt förebyggande arbetet.

4 Genomförda aktiviteter Konferenser kring sociala risker. Workshops i de tre pilotkommunerna utifrån Västra Götalandsmodellen* * En modell att arbeta processinriktat i fyra steg, för att identifiera och hantera sociala risker (beskrivs närmare i framtaget metodstöd) Erfarenhetsmöten mellan de tre kommunerna. Arbete i referensgrupp. Framtagande av metodstöd.

5 Resultat Ökat kunskapsnivån i länet kring sociala risker Bidragit till att höja medvetenheten kring sociala risker i samhället Framtaget metodstöd kommer att bidra till att underlätta arbetet med att identifiera och hantera sociala risker Det konkreta resultatet kan följas upp via risk- och sårbarhetsanalysen.

6 Pilotkommunerna berättar om sina erfarenheter och framtida arbete Boxholms kommun – Morgan Lantz Linköpings kommun – Anders Netin Norrköpings kommun – Richard Tjernström

7 Presentation av metodstöd Tagits fram med utgångspunkt från erfarenheterna i projektet Referensgrupp medverkat Beskriver processen och metoden kring att identifiera och beakta sociala risker i risk- och sårbarhetsanalysen

8 När näthatet flyttar ut på gatorna – sociala risker ur en journalists perspektiv Johan Sievers, Östgötacorrespondenten

9 1) Segregation 2) Fördomar och rykten sprids. Lång process som lägger grunden. 3) Utlösande händelse. Sann eller falsk. Snabb ryktesspridning. Emotionell reaktion, ingen eftertanke. 4) Upplopp, våldshandlingar. Utveckling i fyra steg

10 Hur har samhället förändrats? Större ekonomiska klyftor. Ny underklass i förorterna. Segregation. Urbanisering. Invandring. Internet.

11 Var kan vi få social oro? Ökad oro i förorter. Flyktingmottagning. Etniska konflikter i världen bryter ut i förorter. Tiggare. Terrordåd av islamister. Avgörande fråga: Hur många är beredda att ta till våld.

12 Vad kan vi göra? Bryt segregationen. Förändra arbetsmarknaden. Återinför värnplikten. Var på nätet!!! Sociala medier, kommentarsfält, politiskt extrema sajter.


Ladda ner ppt "Spridningskonferens 2015-10-22. Projektet Sociala risker Bakgrund Projektet bedrivits under 2013-2015 Tvärsektoriellt samarbete, både inom Lst och kommunerna."

Liknande presentationer


Google-annonser