Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsförsäkringar Kommunal. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Hem- försäkring Inkomst- försäkring Medlems- olycksfalls försäkring Barngruppliv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsförsäkringar Kommunal. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Hem- försäkring Inkomst- försäkring Medlems- olycksfalls försäkring Barngruppliv."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsförsäkringar Kommunal

2 Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Hem- försäkring Inkomst- försäkring Medlems- olycksfalls försäkring Barngruppliv K-TGL

3 Innehållsyta Rubrikyta Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Rehabiliteringskostnader Tandskadekostnader Övriga kostnader 3 Medicinsk invaliditet Krisförsäkring Kroppskade- ersättning

4 Innehållsyta Rubrikyta Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring. 4

5 Innehållsyta Rubrikyta Barngruppliv Gäller för barn till gruppmedlem till och med det kalenderår barnet fyller 18 år. Barn till make, registrerad partner eller sambo omfattas också om barnet är folkbokfört på samma adress som medlemmen. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 25 000 kronor till barnets dödsbo. Dödfött barn som framfötts efter utgången av graviditetsvecka 22 omfattas också. 5

6 Innehållsyta Rubrikyta Hemförsäkring Lösöre – beloppslöst Egendomsskydd brand, vatten, inbrott Ansvarsförsäkring Reseskydd Överfallsskydd Rättsskydd Kris ID-Stöld 6 Du kan uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor som bland annat ger ersättning respektive lägre självrisk vid oturshändelse. Här är försäkringar som du kan köpa till: Golf Värdesaker Elrullstol Skog Byggnad Bostadsrätt Resklar Småbåt

7 Innehållsyta Rubrikyta Inkomstförsäkring Gäller för medlemmar som har ersättningsgrundande inkomst över 25 025 kronor per månad. Ersättning max 100 ersättnings- dagar. Ersättning tillsammans med A-kassa ska ge cirka 80 procent av ersättningsgrundande inkomst. 7

8 Innehållsyta Rubrikyta Försäkringar du själv kan teckna Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad barngruppliv. Medlemsolycksfall Fritid för medförsäkrad. Medlemsbarn 8

9 Innehållsyta Rubrikyta Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ersättning vid: Arbetsoförmåga - månadsbelopp 1 700 kr Vissa diagnoser - engångsbelopp 50 000 kr Dödsfall - engångsbelopp till efterlevande 320 000 kr 9 :

10 Innehållsyta Rubrikyta Medlemsbarn sjuk och olycksfallsförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Övriga resor Hjälpmedel vid bestående invaliditet Akutersättning vid sjukhusvård över natt Sjukhusvistelse Vård i hemmet Vårdkostnader Fritidsaktivitet Krisbehandling Dödsfallsbelopp Medicinsk och Ekonomisk invaliditet Aktivitetskapital Ärr Vissa diagnoser och händelser 10 Ersättning vid olycksfall Olycksfallsersättning Tandskadekostnader Skadade kläder och glasögon Kroppsskadeersättning (barn över 16 år) Ersättning vid sjukdom Läke- och resekostnader

11 Innehållsyta Rubrikyta Månadspremier Medlemsbarn Månadspremier 2016Månadspremie med småbarnsrabatt 25 pbb162 kr 25 pbb146 kr 50 pbb249 kr50 pbb230 kr 11 Månadspremier 2016Månadspremie med småbarnsrabatt 30 pbb180 kr 30 pbb162 kr 40 pbb218 kr40 pbb196 kr 30 pbb och 40 pbb går inte att teckna från 2016-01-01

12 Innehållsyta Rubrikyta Månadspremier 12 Sjuk- och efterlevandeförsäkring Medlem / medförsäkrad -26 år 27-35 år 36-45 år 46-65 år 40 kr 60 kr 80 kr 100 kr Medlemsolycksfall Fritid Medförsäkrad38 kr Medlemsbarn 0-7 år 25 pbb146 kr0-7 år 50 pbb230 kr 8- 25 år 25 pbb162 kr8- 25 år 50 pbb249 kr


Ladda ner ppt "Medlemsförsäkringar Kommunal. Innehållsyta Rubrikyta 2 Ingår i medlemskapet Hem- försäkring Inkomst- försäkring Medlems- olycksfalls försäkring Barngruppliv."

Liknande presentationer


Google-annonser