Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Orderläggning och kurspåverkande händelser, vem gör vad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Orderläggning och kurspåverkande händelser, vem gör vad?"— Presentationens avskrift:

1 1 Orderläggning och kurspåverkande händelser, vem gör vad?

2 2 Värdepappersmarknaden Vp-företag Nasdaq OMX Marknadsplatser Kunder/slutkunder Deltagare i handeln Finansinspektionen Bank Chi-X Privatperson Företag Vp-företag Företag Burgundy Bank Aktietorget Har info om emittenter Har inte info om emittenter Har info om slutkund Har inte info om slutkund Ingen rapporterings- skyldighet till FI Bank (utl)

3 3 Regleringen Värdepappersinstitut Information om risker mm (8:22 lagen om värdepappersmarknaden, 14 kap. 21-25 §§ FFFS 2007:16 – tar sikte på genrell information, förtryckt material) Best execution (8:28 LVPM, 18 kap. FFFS 2007:16 – val av marknadsplats) Kommissionslagen –Lämna “erforderliga underrättelser”(I förslaget till ny lag “I rimlig utsträckning informera… om sådana omständigheter som kan vara av betydelse”. Prop 2008/09:88 s. 95: “är det fråga om enstaka uppdrag om köp eller försäljning av finansiella instrument som ska ske omgående, lär några nya omständigheter som skulle föranleda en informationsskyldighet ytterst sällan förekomma” Oavsett vad man lägger in i detta ger reglerna knappast möjlighet att hindra någon att sälja dyrt eller köpa billigt

4 4 Regleringen Börser och marknadsplatser Övervaka handeln så att den sker i enlighet med lagen och god sed på värdepappersmarknaden, 13:7 LVPM och “i sin marknadsövervakning kunna bedöma kursutvecklingen mot bakgrund av uppgifter i massmedia och i system som tillhandahåller information” 5:5 § FFFS 2007:17 Kontrollera att emittenter fullgör sin informationsplikt, 15:9 LVPM och 5:7 FFFS 2007:17 Om börsen avbryter handeln för att t.ex. pga investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten – informera FI Finansinspektionen Besluta om handelsstopp


Ladda ner ppt "1 Orderläggning och kurspåverkande händelser, vem gör vad?"

Liknande presentationer


Google-annonser