Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR

2 LIBER AB OH 2 SVENSKA DOMSTOLAR Allmänna domstolar – Tingsrätten – Hovrätten – Högsta domstolen (HD) Förvaltningsdomstolar – Länsrätten – Kammarrätten – Högsta Förvaltnings- domstolen Specialdomstolar – Arbetsdomstolen – Marknadsdomstolen – Mark- och miljödomstolar – Arrende- och hyresnämnderna :1

3 LIBER AB OH 2 Juridisk hjälp Ombud i tvistemål (advokat eller annan jurist) Försvarare i brottmål (advokat eller annan jurist) Rättshjälp (statligt bidrag, inkomstprövat) – Juridisk rådgivning :2 – Ombud i tvistemål (i vissa typer av mål) – Offentlig försvarare i brottmål (endast advokat) Rättsskydd (ingår i hem/villaförsäkringen)

4 LIBER AB OH 2 Rättegång i tvistemål Ett tvistemål börjar med en stämnings- ansökan och slutar med en dom, alternativt med förlikning. :3

5 LIBER AB OH 2 Andra former av konfliktlösning Förlikning (”göra upp i godo”) Skiljedom (om sådan är avtalad) Allmänna reklamationsnämnden– ARN (lämnar rekommendation) :4

6 LIBER AB OH 2 OH2:6 :5

7 LIBER AB OH 2 Brottmål Ett brottmål börjar med att den misstänkte åtalas och slutar med en fällande dom eller ett frikännande. :6

8 LIBER AB OH 2 Påföljder (”straff”) Efter en fällande dom i ett brottmål får den dömde någon form av påföljd. Det är domstolen som beslutar om påföljd och i regel kriminalvården som ansvarar för dess genomförande. :7

9 LIBER AB OH 2 Rättskedjan Ett brott har begåtts Polisens arbete Anmälan –> Teknisk undersökning –> Förundersökning –> Utredning –> Spaning Åklagarens arbete Beslut om anhållan, häktning och åtal Domstolens arbete Tingsrätt – Hovrätt – Högsta domstolen :8

10 LIBER AB OH 2 Ombudsmän Justitieombudsmannen –Tillsyn över myndigheter inom staten och kommunerna Justitiekanslern –Bevaka statens rätt och ha tillsyn över åklagare och advokater Andra ombudsmän –Konsumentombudsmannen (KO) –Diskrimineringsombudsmannen (DO) –Barnombudsmannen (BO) :9

11 LIBER AB OH 2 Överstatliga domstolar EU-domstolen – för EU-länder Europadomstolen – brott mot mänskliga rättigheter Internationella domstolen i Haag– avgör bland annat gränstvister :10

12 LIBER AB OH 2 Webbplatser EG-domstolen i Luxemburg. Domstolsverket (www.dom.se), information omwww.dom.se domstolarnas arbete Justitieombudsmannen (www.jo.se), åtgärder vid felbehandling av myndigheterwww.jo.se Åklagarväsendet (www.aklagare.se), information om åklagarnas arbetewww.aklagare.se Kriminalvårdsverket (www.kvv.se), information om påföljder och återanpassning. Under kan man följa gången från brott till påföljd steg för steg.www.kvv.sewww.kvv.se/resan Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (www.rfs.se), information om bl a lekmannaövervakare inom kriminalvårdenwww.rfs.se Kriminellas Revansch I Samhället (www.KRIS.se), få kontakt med tidigare kriminellas nätverk, beställ kursens intressantaste föredrag.www.KRIS.se :X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR."

Liknande presentationer


Google-annonser