Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR

2 LIBER AB OH 2 SVENSKA DOMSTOLAR Allmänna domstolar – Tingsrätten – Hovrätten – Högsta domstolen (HD) Förvaltningsdomstolar – Länsrätten – Kammarrätten – Högsta Förvaltnings- domstolen Specialdomstolar – Arbetsdomstolen – Marknadsdomstolen – Mark- och miljödomstolar – Arrende- och hyresnämnderna :1

3 LIBER AB OH 2 Juridisk hjälp Ombud i tvistemål (advokat eller annan jurist) Försvarare i brottmål (advokat eller annan jurist) Rättshjälp (statligt bidrag, inkomstprövat) – Juridisk rådgivning :2 – Ombud i tvistemål (i vissa typer av mål) – Offentlig försvarare i brottmål (endast advokat) Rättsskydd (ingår i hem/villaförsäkringen)

4 LIBER AB OH 2 Rättegång i tvistemål Ett tvistemål börjar med en stämnings- ansökan och slutar med en dom, alternativt med förlikning. :3

5 LIBER AB OH 2 Andra former av konfliktlösning Förlikning (”göra upp i godo”) Skiljedom (om sådan är avtalad) Allmänna reklamationsnämnden– ARN (lämnar rekommendation) :4

6 LIBER AB OH 2 OH2:6 :5

7 LIBER AB OH 2 Brottmål Ett brottmål börjar med att den misstänkte åtalas och slutar med en fällande dom eller ett frikännande. :6

8 LIBER AB OH 2 Påföljder (”straff”) Efter en fällande dom i ett brottmål får den dömde någon form av påföljd. Det är domstolen som beslutar om påföljd och i regel kriminalvården som ansvarar för dess genomförande. :7

9 LIBER AB OH 2 Rättskedjan Ett brott har begåtts Polisens arbete Anmälan –> Teknisk undersökning –> Förundersökning –> Utredning –> Spaning Åklagarens arbete Beslut om anhållan, häktning och åtal Domstolens arbete Tingsrätt – Hovrätt – Högsta domstolen :8

10 LIBER AB OH 2 Ombudsmän Justitieombudsmannen –Tillsyn över myndigheter inom staten och kommunerna Justitiekanslern –Bevaka statens rätt och ha tillsyn över åklagare och advokater Andra ombudsmän –Konsumentombudsmannen (KO) –Diskrimineringsombudsmannen (DO) –Barnombudsmannen (BO) :9

11 LIBER AB OH 2 Överstatliga domstolar EU-domstolen – för EU-länder Europadomstolen – brott mot mänskliga rättigheter Internationella domstolen i Haag– avgör bland annat gränstvister :10

12 LIBER AB OH 2 Webbplatser EG-domstolen i Luxemburg. Domstolsverket (www.dom.se), information omwww.dom.se domstolarnas arbete Justitieombudsmannen (www.jo.se), åtgärder vid felbehandling av myndigheterwww.jo.se Åklagarväsendet (www.aklagare.se), information om åklagarnas arbetewww.aklagare.se Kriminalvårdsverket (www.kvv.se), information om påföljder och återanpassning. Under www.kvv.se/resan kan man följa gången från brott till påföljd steg för steg.www.kvv.sewww.kvv.se/resan Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (www.rfs.se), information om bl a lekmannaövervakare inom kriminalvårdenwww.rfs.se Kriminellas Revansch I Samhället (www.KRIS.se), få kontakt med tidigare kriminellas nätverk, beställ kursens intressantaste föredrag.www.KRIS.se :X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR KAPITEL 2 H UR d OMSTO l ARNA AR b ETAR."

Liknande presentationer


Google-annonser