Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtid-projektplan Stina Olofsson, Josefin Kihlberg 2009-12-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtid-projektplan Stina Olofsson, Josefin Kihlberg 2009-12-02."— Presentationens avskrift:

1 Framtid-projektplan Stina Olofsson, Josefin Kihlberg 2009-12-02

2 Projektplan Remiss till 7 december Bild: Anna Hagerberg

3 Framgångsfaktorer för Greppa Näringen Samverkan och delaktighet Bondenytta Aktuell fråga som berör hela samhället Budskap som går att kommunicera Kunskapsuppbyggnad hos rådgivarna Verktyg för lantbrukaren Uppföljning och återkoppling

4 Projektplan Greppa Näringen 2010-2013 1. Syftet- inspirera så att miljöpåverkan minskar, lönsamhet förbättras 2. Klimataspekter i alla moduler, speciell kartläggningsmodul 3. Ytterligare fem län 4. Rådgivningsexperter- mentorer 5. Nya former av rådgivarkurser spets/ webb, Dvd

5 Grepparådgivningar per år enligt förslag från Jordbruksverket 2009 Mål 2020?? 2050? Avtrappning?

6 Projektplan Greppa Näringen 2010-2013 6. Förstärkning av projektledning- ekonom, representant för länsstyrelserna 7. Länsstyrelseråd för bättre samordning 8. Grupprådgivning i utpekade områden i vattendirektivet 9. Referensgrupper företag, organisationer

7 Finansiering- länen 2010-2013 miljoner kr Landsbygdsprogrammet – tidigare avsatta medel 36 Miljöskatter 21 Moduleringsmedel, –vattenkvalitet 90 –Klimat 48 Totalt: 195 Per år 49 miljoner

8 Finansiering centralt 2010-2013 miljoner kr Landsbygdsprogrammet – tidigare avsatta medel 19 Miljöskatter 6 Moduleringsmedel, –vattenkvalitet 6 –Klimat 4 Totalt: 35 Per år miljoner 8,8

9 Förslag till fördelning modulerings- medel, 2010-2013 (139 miljoner) Län% % Skåne25,5Östergötland7,5 Halland7,4Uppsala4,8 Blekinge2,4Stockholm2,4 Västra Götaland18,8Södermanland3,9 Kalmar7,3Örebro3,1 Gotland4,0Västmanland2,8

10 Förslag till fördelning modulerings- medel, 2010-2013 (139 miljoner) Län% % Jönköping2,8Västernorrland0,5 Kronoberg1,4Jämtland0,5 Värmland1,6Västerbotten0,8 Dalarna1,1Norrbotten0,4 Gävleborg1,1

11 PLC-5 2005 PLC-4 1999 Jämförelse mellan PLC5 och TRK för fosfor Fosforförluster beror på: avrinning, jordart, djurtäthet och P-HCl. Efter Larsson, 2008

12 Belastning på havet, ton/år kvävefosforGreppa Näringen Beting20 800290 Minskning 2000-2006-4 200-10580 (N) 19 Kvarvarande beting16 600280240 (N) 4 Redan genomförda + föreslagna åtgärder 15 400170 Återstår1 200-110


Ladda ner ppt "Framtid-projektplan Stina Olofsson, Josefin Kihlberg 2009-12-02."

Liknande presentationer


Google-annonser