Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatkollen i rådgivningen Maria Stenberg, Greppa Näringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatkollen i rådgivningen Maria Stenberg, Greppa Näringen."— Presentationens avskrift:

1 Klimatkollen i rådgivningen Maria Stenberg, Greppa Näringen

2 Program 08:45 – 09:15KaffeJordbruksverket 09:15 – 09:20Inledning 09:20 – 09:50Klimatpolitik och potential att minska utsläpp av klimatgaser i jordbruket. Färdplan 2050 Robert Paulsson Jordbruksverket Klimatenheten 09:50 – 10:10Klimatkollen i rådgivningenMaria Stenberg Jordbruksverket Greppa Näringen 5 min bensträckare 10:15 – 11:15Möjliga klimatåtgärder på gårdsnivåMaria Berglund Jordbruksverket Greppa Näringen 11:15 – 12:00Ekonomi i olika klimatåtgärderMaria Fermvik Jordbruksverket Greppa Näringen 12:00 – 13:00Lunch 13:00 – 13:40Erfarenheter från klimatkollen i praktiken- växtodling, kött- och grisproduktion. Hur blir rådgivningen bra? Vilka fallgropar finns? Erika Vestgöte Dreber Grepparådgivare/ Rådgivningsexpert klimat Östergötland 13:40 – 14:20Erfarenheter från klimatkollen i praktiken – mjölk- och köttproduktion – tolkning av resultat, införsäljning och genomförande Carin Clason Grepparådgivare Halland 14:20 – 14:40Frågestund och guidning till modulunderlagMaria Berglund, Carin, Erika 14:40 – 15:00Hur tolkar jag resultat i Cofotens klimatberäkningar? Introduktion till gruppdiskussion Maria Berglund 15:00 – 16:00Kaffe och diskussion i grupper utifrån gårdsexempel Alla 16:00 – 16:30Sammanfattning och slutdiskussionGreppa Näringen 16:30Avslutning

3 Mål för klimatrådgivningen i Greppa Fortbildning och förståelse av klimatbegrepp Visa på storleksordningen av gårdens klimatpåverkan Visa gårdens möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser att genomföra korta- och långsiktiga klimatåtgärder

4 Rådgivningsbesök 2011-augusti 2014 totalt 15 695 2014 (-aug): 20A 38 st, 20B 130 st 2013: 20A 79 st, 20B 268 st 2012: 20A 47 st, 20B 207 st 2011: 20A 58 st, 20B 164 st Summa 991 st 2011-2014

5 Syfte med klimatrådgivningen Vår rådgivning ger kunskap Kring hur jordbruket kostnadseffektivt kan minska sektorns klimatpåverkan Målbild för klimatarbetet i Greppa Klimatsmarta åtgärder på gården Inspirera och motivera till Kostnadseffektiva klimatåtgärder Effektiv resursanvändning Anpassad produktion – miljömässigt hållbart

6 Å ena sidan Stora klimatavtryck av allt köttätande, delvis svårt att komma ifrån Välfärd, tillväxt Ökad import Å andra sidan Lantbrukaren kommer i kläm mellan stora samhällsmål och sitt eget företagande Konsumentens makt Politikernas makt Bikupa i 3 min Var slutar/börjar lantbrukarens ansvar? Vad kan vi göra i lantbruket inom Greppa? Vem har ansvaret för klimatet?

7 Vad innehåller Klimatkollen 20A och 20B? Gårdsbesök 2-3 h o uppföljande telefonsamtal Allmän del om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll Översiktlig beräkning av gårdens växthusgasutsläpp i Cofoten Diskussion om: Stort och smått ifråga om utsläpp på gården Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på gården Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning Råd inför fortsatt rådgivning i och utanför Greppa Illustration: Anna Hagerberg

8 Klimat i Greppa Näringen Klimatmoduler Klimatkollen 20A växtodlingsgårdar Klimatkollen 20B djurgårdar Moduler med stark koppling till klimat Kvävestrategier (olika typer) Bördighet/markpackning Dränering Energieffektivisering Växtnäringsbalanser Grovfoderproduktion Betesstrategi Utfodringsrådgivning (nöt, gris) Byggrådgivning Övriga moduler med indirekt klimatkoppling Test av mineralgödselspridare Precisionsodling Illustration: Anna Hagerberg

9

10 Nästa steg för att bli klimatrådgivare Har du gått eller gjort:  Grundkurs Jordbruket och klimatet (2 dagar)  Klimatkollenkurs (idag)  Beräkningsverktyg Cofoten- utbildning via web (ca 3 h)  Övningsexempel på hemsidan under senaste Cofoten-kursen, rätta själv  Godkänd beräkning av ”egen” gård i beräkningsverktyg Illustration: Anna Hagerberg


Ladda ner ppt "Klimatkollen i rådgivningen Maria Stenberg, Greppa Näringen."

Liknande presentationer


Google-annonser