Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatkollen i rådgivningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatkollen i rådgivningen"— Presentationens avskrift:

1 Klimatkollen i rådgivningen
Maria Stenberg, Greppa Näringen

2 Program 08:45 – 09:15 Kaffe Jordbruksverket 09:15 – 09:20 Inledning 09:20 – 09:50 Klimatpolitik och potential att minska utsläpp av klimatgaser i jordbruket. Färdplan 2050 Robert Paulsson Jordbruksverket Klimatenheten 09:50 – 10:10 Klimatkollen i rådgivningen Maria Stenberg Jordbruksverket Greppa Näringen 5 min bensträckare 10:15 – 11:15 Möjliga klimatåtgärder på gårdsnivå Maria Berglund 11:15 – 12:00 Ekonomi i olika klimatåtgärder Maria Fermvik Jordbruksverket 12:00 – 13:00 Lunch 13:00 – 13:40 Erfarenheter från klimatkollen i praktiken- växtodling, kött- och grisproduktion. Hur blir rådgivningen bra? Vilka fallgropar finns? Erika Vestgöte Dreber Grepparådgivare/ Rådgivningsexpert klimat Östergötland 13:40 – 14:20 Erfarenheter från klimatkollen i praktiken – mjölk- och köttproduktion – tolkning av resultat, införsäljning och genomförande Carin Clason Grepparådgivare Halland 14:20 – 14:40 Frågestund och guidning till modulunderlag Maria Berglund, Carin, Erika 14:40 – 15:00 Hur tolkar jag resultat i Cofotens klimatberäkningar? Introduktion till gruppdiskussion 15:00 – 16:00 Kaffe och diskussion i grupper utifrån gårdsexempel Alla 16:00 – 16:30 Sammanfattning och slutdiskussion 16:30 Avslutning

3 Mål för klimatrådgivningen i Greppa
Fortbildning och förståelse av klimatbegrepp Visa på storleksordningen av gårdens klimatpåverkan Visa gårdens möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser att genomföra korta- och långsiktiga klimatåtgärder

4 Rådgivningsbesök 2011-augusti 2014 totalt 15 695
Klimat och energi i samma tårtbit Energikollen grupp 523 och enskild rådgivning ca 373 (lantbruk)+36 (växthus) 2014 (-aug): 20A 38 st, 20B 130 st 2013: 20A 79 st, 20B 268 st 2012: 20A 47 st, 20B 207 st 2011: 20A 58 st, 20B 164 st Summa 991 st

5 Syfte med klimatrådgivningen
Vår rådgivning ger kunskap Kring hur jordbruket kostnadseffektivt kan minska sektorns klimatpåverkan Målbild för klimatarbetet i Greppa Klimatsmarta åtgärder på gården Inspirera och motivera till Kostnadseffektiva klimatåtgärder Effektiv resursanvändning Anpassad produktion – miljömässigt hållbart

6 Vem har ansvaret för klimatet?
Å ena sidan Stora klimatavtryck av allt köttätande, delvis svårt att komma ifrån Välfärd, tillväxt Ökad import Å andra sidan Lantbrukaren kommer i kläm mellan stora samhällsmål och sitt eget företagande Konsumentens makt Politikernas makt Bikupa i 3 min Var slutar/börjar lantbrukarens ansvar? Vad kan vi göra i lantbruket inom Greppa? Plocka upp några trådar från diskussionerna, de andra ger lösningarna? Rubriker? Klimatpåverkan från svensk köttproduktion minskar pga färre djur men klimatpåverkan från konsumtionen ökar pga ökad import. Effektiv produktion så gott som alltid lönsamt.

7 Vad innehåller Klimatkollen 20A och 20B?
Gårdsbesök 2-3 h o uppföljande telefonsamtal Allmän del om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll Översiktlig beräkning av gårdens växthusgasutsläpp i Cofoten Diskussion om: Stort och smått ifråga om utsläpp på gården Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på gården Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning Råd inför fortsatt rådgivning i och utanför Greppa Erika och Carin kommer att gräva djupare i hur rådgivningen går till. Fortsatt klimatrelaterad rådgivning kan vara kurser om sparsam körning, energikollen, möjlighet till energikartläggningscheckar för över 100 de eller 500 MWh Illustration: Anna Hagerberg

8 Klimat i Greppa Näringen
Klimatmoduler Klimatkollen 20A växtodlingsgårdar Klimatkollen 20B djurgårdar Moduler med stark koppling till klimat Kvävestrategier (olika typer) Bördighet/markpackning Dränering Energieffektivisering Växtnäringsbalanser Grovfoderproduktion Betesstrategi Utfodringsrådgivning (nöt, gris) Byggrådgivning Övriga moduler med indirekt klimatkoppling Test av mineralgödselspridare Precisionsodling Illustration: Anna Hagerberg

9 Titta på hemsidan för material, där finns dels kokbok, krav och rek, klimatbibliotek med underlagsmaterial, frågor och svar om beräkningsverktyget. Vi skriver också rådgivarmeddelanden om kurser och nyheter så prenumerera gärna på dem, en viktig kanal till rådgivarna. Rådgivningsexperter som backar upp är Carin Clason och Erika Vestgöte Dreber också.

10 Nästa steg för att bli klimatrådgivare
Har du gått eller gjort: Grundkurs Jordbruket och klimatet (2 dagar) Klimatkollenkurs (idag) Beräkningsverktyg Cofoten- utbildning via web (ca 3 h) Övningsexempel på hemsidan under senaste Cofoten-kursen, rätta själv Godkänd beräkning av ”egen” gård i beräkningsverktyg Illustration: Anna Hagerberg


Ladda ner ppt "Klimatkollen i rådgivningen"

Liknande presentationer


Google-annonser