Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning Vilka behov har Greppa? Vilka behov av ny kunskap har Greppa Näringen – önskelista? Vad har SLF för möjligheter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning Vilka behov har Greppa? Vilka behov av ny kunskap har Greppa Näringen – önskelista? Vad har SLF för möjligheter?"— Presentationens avskrift:

1 Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning Vilka behov har Greppa? Vilka behov av ny kunskap har Greppa Näringen – önskelista? Vad har SLF för möjligheter?

2 är lantbruksnäringens gemensamma organ för att finansiera forskning och utveckling, som stärker lantbrukets konkurrenskraft Stiftelsen Lantbruksforskning

3 Lantbrukarna via avdrag på avräkningspriset 0,31 öre/kg levererad mjölk 0,3% avräkningspriset på spannmål och oljeväxter 1 kr/slaktad gris och lamm, 5 kr/slaktat nötkreatur Företag och/eller organisationer Särskilda medel Återförda miljöskatter Revalveringsmedel Hur finansieras forskningen?

4 Mjölk 18 210 Mark/växt16 944 Växtnäring/växtskydd 10 445 Kött 9 520 Arbetsmiljö 2 888 Kooperation 2 350 Potatis 2 620 Trädgård 8 668 Ägg - Slaktfjäderfä 165 Socker 3 340 Tillväxt 8 469 Växtförädling 6 000 Häst 1 500 Bioenergi 5 000 Vall 5 000 Summa 101 119 FoU-programBeviljade medel (tkr) Beviljade medel år 2005 (nya och pågående projekt)

5 Mark/växt Arbetsmiljö Kött Växtnäring/ Växtskydd Mjölk Tillväxt och företagande Potatis Trädgård Socker Slaktfjäderfä Växtförädling Bioenergi Vall Häst SSH Livsmedel Formas Fältförsök Aktuella forskningsprogram Beviljade medel 2005 ca 100 mkr

6 Metod och teknik – ca 1 år till praktisk användning FoU – 5-8 år till praktisk användning Första ansökningstillfället hösten 2002 Tillförda medel 45,6 mkr 2002-2006 (återförda handelsgödselskatter) Totalt beviljade medel t o m våren 2006 34,5 mkr FoU-program växtnäring/växtskydd

7 Områden och antal projekt som beviljats medel Kväve38 Fosfor10 Övrig växtnäring13 Ogräs13 Svamp12 Insekter 6 Virus 6 Övrigt växtskydd22 Övrig växtodling20 127 projekt Områden och antal projekt FoU-program växtnäring/växtskydd

8 ”Giftfri miljö” – förebyggande åtgärder som växtföljder, handhavande av växtskyddsmedel ”Ingen övergödning” – fosforfrågan Målkonflikterna mellan fosfor och kväve Målkonflikterna mellan växtskydd och växtnäringsförluster Kunskapsöverföring forskning - rådgivning Framtida utmaningar Framtida utmaningar inom FoU

9 Mässor Forskartorg Seminarier Workshops Nyhetsbrev ”Nytt om forskning” ”Forskning lönar sig” Temaskrifter ”Mer om forskning” www.lantbruksforskning.se ? ? ? ? Kommunikation inom SLF


Ladda ner ppt "Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning Vilka behov har Greppa? Vilka behov av ny kunskap har Greppa Näringen – önskelista? Vad har SLF för möjligheter?"

Liknande presentationer


Google-annonser