Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurser för rådgivare och lantbrukare Stina Olofsson, 2008-11-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurser för rådgivare och lantbrukare Stina Olofsson, 2008-11-27."— Presentationens avskrift:

1 Kurser för rådgivare och lantbrukare Stina Olofsson, 2008-11-27

2 Lantbrukarkurser Grundkurs –Studiecirkelkurs –Dagkurs –Fältkurs? Kursen ska ge en grundkunskap om växtnäring och miljö och till en del om växtskydd.

3 Lantbrukarkurser- kursplan Jordbruket och omvärlden Övergödning Kvävets kretslopp, åtgärder mot förluster Internationell utblick Förebyggande åtgärder växtskydd

4 Lantbrukarkurser- kursplan, forts Att beräkna en växtnäringsbalans Fosforns förlustvägar, motåtgärder Miljötillståndet på min gård Miljöbalken Marknadens strategi

5 Lantbrukarkurser- 2007 3 Skåne 1 Halland 3 Östergötland 1 Södermanland 1 Uppsala 1 Örebro Summa: 10 kurser med totalt 216 deltagare

6 Rådgivarkurser Introduktionskurs STANK in MIND Konferenser (2004, 2006) Modulanpassade kurser Temakurser t.ex. ekonomi, klimat, stallgödsel, etc.

7 Rådgivarkurser- 2007/08 Rådgivningsmetodik Miljöekonomi för växtodlare Utlakningsberäkning i STANK in MIND Bekämpningsstrategier, modul 13B Fosforstrategi, modul 11B Aktuellt i grisproduktionen

8 Rådgivarkurser- 2007/08 Klimatsmart jordbruk, temakurs Introduktionskurs, 2 kurser Greppa kvävet på ekologiska lantbruk Optimering av växtföljder modul 12B, 2 kurser Utfodring för växtodlare Växtnäringsbalanser på mjölkgårdar

9 Rådgivarkurser- 2007/08 Vattenkonferens, samarrangemang Vattenvägar i landskapet Web-kurs, statistik växtnäringsbalanser Friska potatisgrödor, modul 11C och 13G Stallgödseldag, temakurs Grundkurs STANK in MIND, distanskurs

10 Kursformer Regelrätt kurs då alla träffas Videokonferens DVD, MP3- dokumentation Distanskurs via dator Telemöte-web

11 Kursformer Borgeby fältdagar NJF-seminarier Vad kan vi göra mer?!

12 Dokumentation av kurser Power-point bildspel o.dyl. finns på www.greppa.nu/adm under UTBILDNING –dokumentation av lantbrukarkurser –dokumentation av rådgivarkurser

13 Dokumentation av kurser DVD- dokumentation, MP3 –Beställs från Länsstyrelsen i Kristianstad. Vilka som är producerade framgår av www.greppa.nu/adm under UTBILDNING www.greppa.nu/adm

14 Dokumentation av kursdeltagande Varje år meddelas länsstyrelserna vilka rådgivare som har gått vilken kurs –kan användas vid anbud på rådgivning –vid annan meritering

15 Önskemål om nya kurser Under hösten får alla rådgivare svara på web-enkät angående önskemål om kurser. Kursprogram och platser läggs därefter fast efter önskemålen.


Ladda ner ppt "Kurser för rådgivare och lantbrukare Stina Olofsson, 2008-11-27."

Liknande presentationer


Google-annonser