Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S TUDIEAVGIFTER SUHF F ÖRBUNDSFÖRSAMLING OKTOBER 2010 E XPERTGRUPP NOVEMBER 2010 N OVEMBER 2010 Page 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S TUDIEAVGIFTER SUHF F ÖRBUNDSFÖRSAMLING OKTOBER 2010 E XPERTGRUPP NOVEMBER 2010 N OVEMBER 2010 Page 1."— Presentationens avskrift:

1 S TUDIEAVGIFTER SUHF F ÖRBUNDSFÖRSAMLING OKTOBER 2010 E XPERTGRUPP NOVEMBER 2010 N OVEMBER 2010 Page 1

2 Page 2 U PPEHÅLLSTILLSTÅND E XPERTGRUPP NOVEMBER Säkerställa att första betalning skett meddelas till Migrationsverket för beslut om uppehållstillstånd Betalt Säkra på att betalning sker, t ex genom att stipendium beslutats Delbetalning har skett (ej tillåtet för första terminens betalning). Risk. Sista dag för betalning för att Migrationsverket ska garantera att beslut hinner fattas: 15 juni 2011. Samordning av sista dag för lärosäten?

3 Page 3 A NTAGNING Rullande antagning? Hur tidigt kan antagningen öppnas? Lokal antagning? Diskussioner inleds med VHS.

4 Page 4 S TIPENDIER Villkor för SIDA-stipendier – Explicit nytta – Hård uppföljning (Konflikt i P1) – Uppgifter om studenters nationalitet i registren? Att använda avgiften för att bygga stipendiefonder? – Departementsuttalanden – Revisorer?

5 Page 5 N ÅGRA RÅD Problemet är inte att hantera många studenter utan att hantera bortfallet Bygg inte system för få studenter. Använd pärmar! Överge inte myndighetens tolkningsföreträde! Samordna ordning- och redafrågor, t ex disciplinbeslut, utebliven betalning, etik, och inte minst ekonomifrågor.


Ladda ner ppt "S TUDIEAVGIFTER SUHF F ÖRBUNDSFÖRSAMLING OKTOBER 2010 E XPERTGRUPP NOVEMBER 2010 N OVEMBER 2010 Page 1."

Liknande presentationer


Google-annonser