Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av studieavgifter – ett regeringsuppdrag Marie Kahlroth, projektledare NUAK-konferens 20 september 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av studieavgifter – ett regeringsuppdrag Marie Kahlroth, projektledare NUAK-konferens 20 september 2016."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av studieavgifter – ett regeringsuppdrag Marie Kahlroth, projektledare NUAK-konferens 20 september 2016

2 UKÄ ska särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad som inkluderas och hur föreskriften om full kostnadstäckning tillämpas, tillämpning av reglerna om återbetalning av studieavgifter, utnyttjande av reglerna om separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter och erfarenheter av användning av detta regelverk, hur studentmobiliteten har förändrats, särskilt från Sveriges långsiktiga samarbetsländer

3 UKÄ ska särskilt kartlägga (forts) rekryteringsprocessen av studieavgiftsskyldiga studenter – hur stor andel av de sökande bibehåller intresset i varje steg hur stipendier har påverkat möjligheten att rekrytera studenter, hur utbudet av utbildningar har förändrats och om rekrytering till utbildning på forskarnivå har påverkats.

4 Mångas erfarenheter behövs ”UKÄ ska inhämta synpunkter från universitet och högskolor och övriga berörda myndigheter” UKÄ genomför uppdraget i nära samarbete med UHR Vissa delar kartläggs med registerdata Enkätundersökning bland universitet och högskolor Seminarium 11 oktober med SI, Tillväxtanalys, SIDA, Migrationsverket, STINT, ÖNH, SUHF

5 Delvis data från olika register UHR: vissa data om storleken på studieavgifterna vissa data om rekryteringsprocessen SCB: data om olika former av studentmobilitet vissa data om rekryteringsprocessen data om övergången avancerad nivå/forskarnivå UKÄ: data om antal betalande med stipendier data om lärosätenas intäkter av studieavgifter

6 Enkät till U&H viktig källa Hur beräknas avgifterna? Vad ingår? Förekommer separat antagning? Erfarenheter? Stipendiernas påverkan på rekrytering av betalande? Avgifternas påverkan på utbildningsutbudet? Tillämpning av reglerna för återbetalning av studieavgifter? (baseras på tidigare enkät) För vissa delar: Uppgifterna från U&H är enda källan, andra delar kompletterar registerdata

7 Kort tid för uppdraget Uppdraget ska redovisas 20 januari 2017 Drygt 3 veckors tid för att besvara enkäten Enkätutskick till rektorer måndag 19 september Svar senast onsdag 12 oktober TACK!


Ladda ner ppt "Kartläggning av studieavgifter – ett regeringsuppdrag Marie Kahlroth, projektledare NUAK-konferens 20 september 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser