Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSGRUPP: MEDLEMSGRUPPEN Uppdragsbeskrivning Uppdaterad 2014-06-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSGRUPP: MEDLEMSGRUPPEN Uppdragsbeskrivning Uppdaterad 2014-06-25."— Presentationens avskrift:

1 ARBETSGRUPP: MEDLEMSGRUPPEN Uppdragsbeskrivning Uppdaterad 2014-06-25

2 GRUPPMEDLEMMAR Gunilla RydbergSjöland & Thyselius (tillfälligt sammankallande) Ola StensbyLindholmen Security Richard KindrothSNG (Nanda Jansson SACS Styrelse/Firefly AB) deltar ej t.v. Styrelsen skall vid mötet 2014-09-03 ta beslut om en ev. ersättare för Nanda som styrelsens representant i och sammankallande för medlemsgruppen.

3 BAKGRUND SACS grundades år 2006 och har sedan dess haft i genomsnitt 16 medlemmar. Sedan 2012 har 5 nya medlemmar tillkommit och 6 medlemmar valt att säga upp sitt medlemskap i SACS. Genom åren har styrelsen haft en aktiv roll i att utveckla föreningen, medan de flesta medlemmar har tagit en mer passiv roll. För att öka antalet medlemmar och säkerställa medlemsnytta etableras en arbetsgrupp: Medlemsgruppen.

4 SYFTEN & MÅL Syften Få fler medlemmar så SACS förblir en viktig aktör inom området civil säkerhet. Prio 1 Få en högre andel aktiva medlemmar för att säkerställa medlemsnytta samt aktivt bidra till föreningens fortsatta utveckling. Prio 2 Mål Värva minst 5 2 nya medlemmar under 2014. Införa kanaler för att få feedback kring medlemsnöjdhet samt kunna fungera som bollplank mellan medlemmarna och styrelsen. On hold t.v. Hålla en retention rate (omsättning av medlemmar) på max 2 / år.

5 LEVERABLER Sätta kriterier för potentiella medlemmar / definiera ’target group’ Få fram en lista på potentiella medlemmar baserat på kriterierna ovan Skapa en strategi samt aktivitetsplan Implementera och följa upp aktivitetsplan Ta fram underlag till medlemsenkät samt genomföra och utvärdera resultatet on hold t.v.

6 TIDSPLAN Kriterier för potentiella medlemmar / definiera target group 2014-05-21 Lista på potentiella medlemmar (uppdateras löpande) 2014-06-01 2014-09-01 Skapa en strategi samt aktivitetsplan 2014-06-30 Följa upp aktivitetsplan Styrelsemöten (2014-09-10 -03, 2014-10-15,--) Underlag till medlemsenkät 2014-09-10 Genomföra medlemsenkät 2014-09-15 - 2014-10-15 Utvärdera resultatet medlemsenkät 2014- 11-15 presentera på höstmöte ? On hold tv.

7 RAPPORTERING Rapportering till styrelsen på styrelsemöten. Gunilla rapporterar per mail till styrelsen inför styrelsemötet den 3 september, därefter nytt beslut ang. sammankallande Kort beskrivning av gruppens arbete och uppföljning av mål som inlaga till den årsvisa verksamhetsberättelsen.

8 BUDGET & RESURSER Arbetet genomförs av arbetsgruppen med visst stöd av SACS kansli bl.a. för enkät, ev. utskick, uppdatering av hemsida. Behov av tjänster från kansliet och kostnader skall uppskattas i aktivitetsplanen.


Ladda ner ppt "ARBETSGRUPP: MEDLEMSGRUPPEN Uppdragsbeskrivning Uppdaterad 2014-06-25."

Liknande presentationer


Google-annonser