Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PA1201 Projektarbete 100 p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PA1201 Projektarbete 100 p."— Presentationens avskrift:

1 PA1201 Projektarbete 100 p

2 Vad är ett projektarbete?
Från idé till slutprodukt 100 gymnasiepoäng Ca 5 tim/vecka i två perioder Programmålen styr Enskilt eller i grupp

3 Handledarens roll Någon att diskutera arbetet med
Ger konstruktiv kritik Bör informeras om arbetet Säger INTE vad du ska göra Sätter betyg

4 Programmålen styr Idéskissen ska visa kopplingen till programmålen
Skolverkets hemsida – länk på elevportalen

5 Arbetsgång Idéskiss, v. 5 Projektplan (arbetsversion), v. 15
Tidsplan, v. 15 Loggbok, från det att du börjar jobba utifrån projektplanen Redovisning, v.15,17,18 Slutrapport, v.18 Betygssättning, v.21

6 Elevportalen Viktigast just nu är: Projektförslag Idéskiss
Projektplan Betygskriterier

7 Tips! Börja i tid Arbeta kontinuerligt
Skriv loggboken redan från start Använd din handledare och boka tider Använd din edu-mailadress Använd biblioteket Använd betygskriterierna som hjälp

8 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd
- Eleven skriver en idéskiss som ligger till grund för projektarbetet. - Eleven planerar, genomför och redovisar med handledning ett projektarbete. - Eleven väljer och använder med handledning relevant arbetssätt och material. - Eleven skapar en projektplan och arbetar utefter den. - Eleven upprättar och följer en tidsplan. - Eleven för loggbok regelbundet. - Eleven utvärderar själv arbetsgången och resultatet i slutrapporten. - Eleven deltar i regelbundna träffar med handledaren. Träff bör ske minst varannan vecka.

9 Betygskriterier Kriterier för betyget Väl godkänd
- Eleven uppfyller kraven för G-nivå väl. - Eleven håller de för projektarbetet angivna tidsramarna. - Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområde och uppgiftsformulering. - Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dem. - Eleven tar initiativ till att aktivt använda handledaren och/eller andra som stöd. - Eleven tar till vara på och utvecklar arbetet utifrån andras synpunkter, samt visar på vilket sätt det gjorts. - Eleven beskriver själv olika arbetssätt och arbetsmaterial som kan användas, samt motiverar utförligt varför man valt att använda respektive förkasta dem.

10 Betygskriterier Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
- Eleven uppfyller kraven för G- och VG-nivå mycket väl. - Eleven motiverar sitt arbetssätt och sina val med väl underbyggda argument. - Eleven tar egna initiativ, visar uppfinningsrikedom och kreativitet dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. - Elevens utvärdering av projektarbetet visar mycket god insikt i det egna arbetet. - Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

11 Lycka till! /Kristina


Ladda ner ppt "PA1201 Projektarbete 100 p."

Liknande presentationer


Google-annonser