Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PA1201 Projektarbete 100 p. Vad är ett projektarbete? Vad är ett projektarbete?  Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Ca 5 tim/vecka i två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PA1201 Projektarbete 100 p. Vad är ett projektarbete? Vad är ett projektarbete?  Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Ca 5 tim/vecka i två."— Presentationens avskrift:

1 PA1201 Projektarbete 100 p

2 Vad är ett projektarbete? Vad är ett projektarbete?  Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Ca 5 tim/vecka i två perioder  Programmålen styr  Enskilt eller i grupp

3 Handledarens roll  Någon att diskutera arbetet med  Ger konstruktiv kritik  Bör informeras om arbetet  Säger INTE vad du ska göra  Sätter betyg

4 Programmålen styr  Idéskissen ska visa kopplingen till programmålen  Skolverkets hemsida – länk på elevportalen

5 Arbetsgång  Idéskiss, v. 5  Projektplan (arbetsversion), v. 15  Tidsplan, v. 15  Loggbok, från det att du börjar jobba utifrån projektplanen  Redovisning, v.15,17,18  Slutrapport, v.18  Betygssättning, v.21

6 Elevportalen  Viktigast just nu är: Projektförslag Idéskiss Projektplan Betygskriterier

7 Tips!  Börja i tid  Arbeta kontinuerligt  Skriv loggboken redan från start  Använd din handledare och boka tider  Använd din edu-mailadress  Använd biblioteket  Använd betygskriterierna som hjälp

8 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd - Eleven skriver en idéskiss som ligger till grund för projektarbetet. - Eleven planerar, genomför och redovisar med handledning ett projektarbete. - Eleven väljer och använder med handledning relevant arbetssätt och material. - Eleven skapar en projektplan och arbetar utefter den. - Eleven upprättar och följer en tidsplan. - Eleven för loggbok regelbundet. - Eleven utvärderar själv arbetsgången och resultatet i slutrapporten. - Eleven deltar i regelbundna träffar med handledaren. Träff bör ske minst varannan vecka.

9 Betygskriterier Kriterier för betyget Väl godkänd - Eleven uppfyller kraven för G-nivå väl. - Eleven håller de för projektarbetet angivna tidsramarna. - Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområde och uppgiftsformulering. - Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dem. - Eleven tar initiativ till att aktivt använda handledaren och/eller andra som stöd. - Eleven tar till vara på och utvecklar arbetet utifrån andras synpunkter, samt visar på vilket sätt det gjorts. - Eleven beskriver själv olika arbetssätt och arbetsmaterial som kan användas, samt motiverar utförligt varför man valt att använda respektive förkasta dem.

10 Betygskriterier Kriterier för betyget Mycket väl godkänd - Eleven uppfyller kraven för G- och VG-nivå mycket väl. - Eleven motiverar sitt arbetssätt och sina val med väl underbyggda argument. - Eleven tar egna initiativ, visar uppfinningsrikedom och kreativitet dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. - Elevens utvärdering av projektarbetet visar mycket god insikt i det egna arbetet. - Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

11 Lycka till! /Kristina


Ladda ner ppt "PA1201 Projektarbete 100 p. Vad är ett projektarbete? Vad är ett projektarbete?  Från idé till slutprodukt  100 gymnasiepoäng  Ca 5 tim/vecka i två."

Liknande presentationer


Google-annonser