Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B EVISHANDLÄGGNING ( EXAMEN ) I NYA L ADOK Nätverksträff 25 november, Konstfack Anette Eriksson, Sophia Hansson Ridman och Linda Strand- Lundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B EVISHANDLÄGGNING ( EXAMEN ) I NYA L ADOK Nätverksträff 25 november, Konstfack Anette Eriksson, Sophia Hansson Ridman och Linda Strand- Lundberg."— Presentationens avskrift:

1 B EVISHANDLÄGGNING ( EXAMEN ) I NYA L ADOK Nätverksträff 25 november, Konstfack Anette Eriksson, Sophia Hansson Ridman och Linda Strand- Lundberg

2 2 Agenda Produktplan, versioner och begrepp Gemensamt grundflöde för alla bevis Bevisärenden Bevishandläggning och studieplan Bevismallar Fördefinierade texter Demo: skapa ett kursbevis Ping- projektet Informationsbehov

3 3 Produktplan Produktplanen är ett verktyg för att beskriva nya Ladok. Den består av flera olika delar sammanfattningar scenarier versionsplan Versioner En version är ett kvalitetssäkrat flöde genom hela systemet. Version A är relativt enkel och sedan byggs varje version på med mer komplex funktionalitet. A-I: måste-krav X: bör- krav Y: kan- krav Vad är produktplan och version?

4 4 Steg 1. Säkra ett enkelt flöde genom hela systemet Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen/Bevis Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version A

5 5 Sen bygger vi på mer funktionalitet Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen/Bevis Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version B

6 6 Till all prioriterad funktionalitet är med Utbildnings- information Studie- deltagande Resultat- hantering Examen/Bevis Uppföljning Infrastruktur, grunddata m.m. Produktplanens version I

7 7 Examen i version A (klar nov-15) Hantera bevistyp, tex kursbevis eller examensbevis Hantera bevisbenämning, tex filosofie kandidatexamen, barnmorskeexamen etc Hantera bevismall och fördefinierade texter Peka ut ingående kurser i kursbevis Utfärda enkelt bevis- förhandsgranskning och redigering av texter.

8 8 Begreppsförklaringar BegreppFörklaringExempel BevisBevis används i nya Ladok som ett generellt begrepp som innefattar både examen och kursbevis. Bevis över genomförd utbildning är ett alternativ för utbildningsformer som inte innefattar examen. Examen Kursbevis Bevis över genomförd utbildning BevistypEn bevistyp bestäms på nationell nivå och sätter ramarna för de olika bevisbenämningar som lärosäten på lokal nivå har möjlighet att skapa. Kandidatexamen Civilingenjörsexamen Kursbevis BevisbenämningBevisbenämningar är övergripande lokala anpassningar av nationella bevistyper där man kan definiera specifika benämningar och vilka preciseringar som kan knytas till den. För examen inom högskoleutbildning motsvaras detta av examensbenämning och består av bevistyp och eventuella för- och/eller efterled. Filosofie kandidatexamen PreciseringarPreciseringar ger ytterligare information om ett bevis, utöver bevisbenämningen. Huvudområdet engelska Examensinriktningen miljöteknik BeviskombinationEn beviskombination kan styra/underlätta hanteringen och består av en bevisbenämning och eventuella preciseringar. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet engelska

9 9 Examen i version B (klar Q1-16) Student kan ansöka om bevis Hantera avancerade bevismallar inkl bevisbilagor Initiera bevisärende (inkl peka ut beviskombination)

10 10 Examen i version C (klar Q1- 16) Hantera preciseringar, tex examensinriktning, ämne på forskarnivå Hantera grupperingar, summeringar av ingående kurser Fortsatt utveckling av fotnoter Utfärda examensbevis

11 11 Gemensamt grundflöde för alla bevis Bevis används i nya Ladok som ett generellt begrepp som innefattar både examensbevis, kursbevis och andra bevis inom olika utbildningsformer. Ärenden kan skapas för alla bevis. En student kan t.ex. ansöka om både examensbevis och kursbevis i studentgränssnittet. Handläggningen följer samma grundflöde även om fler steg kan förekomma för examensbevis i förhållande till kursbevis.

12 12 Bevisärenden tillsammans med övriga ärenden Alla typer av ärenden för en student visas på samma ställe i systemet. Som handläggare kommer du åt de ärenden du har behörighet till. Övriga kan du se i listan. På startsidans översikt kan du se alla dina pågående ärenden Du kan även välja att se alla ärenden av en viss ärendetyp, t.ex. bevisärenden. Möjlighet finns att filtrera på ärendestatus.

13 13 Förslag utifrån studieplan När studenten ansöker om examen via student- gränssnittet kan hen få förslag på examen och ingående kurser utifrån den eventuella studieplan som följts. Studieplan förutsätter i dagsläget att studenten läser ett program eller motsvarande. Förslaget, både vad gäller examen och ingående kurser, behöver inte följas utan möjlighet finns att göra ändringar. OBS! Ej i version A

14 Bevismallar och fördefinierade texter

15 15 Mallar för utformning av bevisdokument Bevismallar finns inne i Ladok och möjliggör förhandsgranskning under handläggningsarbetet. Viss anpassning av mallarna kan göras på lärosätet (typsnitt, justering av logga etc). Fördefinierade texter möjliggör för lärosätena att själva styra vilka texter som ska stå var i beviset.

16 16 Fördefinierade texter Bevismallarna har platshållare där fördefinierade texter kan placeras. När ett bevisärende handläggs för en student, hamnar de fördefinierade texterna i beviset. I detta steg går det att redigera texterna för det aktuella beviset. Platshållare där inga texter har fördefinierats kan användas som fritextfält.

17 Logotyp Logotyp Apotekarexamen 1980 01 01 - 1000 Lisa Andersson har enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100)… has passed the following course(s) in accordance with… Anna Sandberg Telléus 2015-09-18 1) För kursen ges endast betyget Godkänd. Kurs Omfattning BetygDatum Not Farmaci A 20 hp Godkänd150821 1 osv…

18 Demo av version A- utfärda ett kursbevis

19 19 Utfärda ett kursbevis Initiera ärende om bevis åt student Redigera texter Förhandsgranska Utfärda Avsluta ärendet


Ladda ner ppt "B EVISHANDLÄGGNING ( EXAMEN ) I NYA L ADOK Nätverksträff 25 november, Konstfack Anette Eriksson, Sophia Hansson Ridman och Linda Strand- Lundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser