Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning – Ladok3 Öppen frågestund 2014-06-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning – Ladok3 Öppen frågestund 2014-06-04."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning – Ladok3 Öppen frågestund 2014-06-04

2 2 Dagens agenda –Välkomna! –Genomgång av Uppföljning i Ladok3 –Frågor kring Uppföljning –Övriga frågor –Tack och hej!

3 3 UPPFÖLJNING Rapporter för underlag till årsredovisning enligt regleringsbrev Rapporter för uppföljning Exportmöjlighet av underlag till rapporterna Begränsning, gruppering och sortering Begränsning, gruppering och sortering Data tillgängligt för uppföljning Data tillgängligt för årsberättelser Funktionalitet - uppföljning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Vidare bearbetning i te x Excel

4 4 Koncept i uppföljning UTB- INFO UTB- INFO RESULTAT UPP- FÖLJN. UPP- FÖLJN. EXAMEN STUD. DELTAG. STUD. DELTAG. Nya Ladok inklusive domäner Enhetlig hantering utb.former Fåtal färdiga rapporter Åtkomst via SQL- verktyg Separata lärosätes- instanser Verksamhets- orienterade tabeller

5 5 Möjligheter i domänen

6 6 RAPPORTER OCH RAPPORTUNDERLAG

7 7 Exempel 1 Antal programnybörjare Antal nyantagna doktorander Antal programnybörjare Antal nyantagna doktorander Rapport Studie- deltagande Rapport Studie- deltagande Begränsa på: Tidsperiod Utbildningsform Högskoleutbildning Programnybörjare Gruppera på : Utbildningsnivå Begränsa på: Tidsperiod Utbildningsform Högskoleutbildning Programnybörjare Gruppera på : Utbildningsnivå Exempel 1: -Varje uppgift i regleringsbrevet pekar mot minst en rapport eller ett informationsobjekt

8 8 Exempel 2 Redovisning av utbildningsutbudet Fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav Fördelningen mellan campus och distansutbildning Redovisning av utbildningsutbudet Fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav Fördelningen mellan campus och distansutbildning SQL Informationsobjekt Utbildningsutbud Informationsobjekt Utbildningsutbud

9 9 Rapporter Helårsstudent Helårsekvivalenter- aktivitet Studiedeltagand- aktivitet Studiedeltagande- registrering Utfärdade examina Helårsprestation Studietid Antal HST Antal HPR Antal utfärdade examina vid lärosätet Antalet registreringar vid lärosätet. T.ex. nybörjare, studenter på viss paketeringstyp etc (program, ämne..) Som Studiedeltagande –registrering men uträkningen baseras på aktivitet. Netto- och bruttostudietid och medel och median. Påbörjad utbildning till examen. Regleringsbrevet: forskarnivå. Generell men beräknas i lev 1 utifrån aktivitet Antalet helårsekvivalenter (HST) vid lärosätet. Beräknas utifrån aktivitet

10 10 Rapporter och rapportunderlag Utskrift eller export av rapporten Helårsstudent Helårsekvivalenter- aktivitet Studiedeltagand- aktivitet Studiedeltagande- registrering Utfärdade examina Helårsprestation Studietid Exportera underlag till rapport Rapport på skärm Utökad behörighet

11 11 Rapport Helårsstudent

12 12 Resultatet

13 13 Rapportunderlag

14 14 Exportera rapport

15 15 Spara utsökning

16 16 INFORMATIONS- OBJEKT

17 17 Informationsobjekt Uppföljning 2014-06-04

18 18 Vad är ett informationsobjekt? –Dataunderlag för olika uppföljningsbehov Rapportfunktionalitet i uppföljningsapplikationen Lokal uppföljning, t.ex. via egen applikation eller BI-verktyg

19 19 Vad är ett informationsobjekt? Informationsobjekt Rapporter Export av dataunderlag Lokal uppföljning Datasortering U/H Ladok3

20 20 Hur är informationsobjekten konstruerade? –Vyer i den lärosätesspecifika uppföljningsdatabasen –Med versionshantering –Med direkt information

21 21 Varför behöver vi informationsobjekt? –Sammanställd information för ett specifikt syfte –Enklare presentation (utan tekniska detaljer) –Möjlighet till användning i externa verktyg –Samma informationsgrund som rapporterna i uppföljningsapplikationen –Enkelt återskapa en körning (versionshantering)

22 22 Exempel på informationsobjekt –IO_REGISTRERINGAR Uppgifter om registreringar vid ett lärosäte inklusive direkt information om t.ex. : Registreringstyp, Student, Kurs, Kurstillfälle, Kurstillfällesperiod, Studieordning, Finansieringsform, Organisation Rapport: Studiedeltagande – Registrering –IO_HST_REGISTRERING Beräkningsgrund för Helårsstudent, inkluderar information om registreringar enligt ovan samt: Utbildningsområdesandel, HST Rapport: Helårsstudent

23 23 Exempel på informationsobjekt –IO_STUDIERESULTAT Uppgifter om studieresultat vid ett lärosäte inklusive direkt information om t.ex. : Student, Kurs, Modul, Kurstillfälle, Betyg, Omfattning, Finansieringsform, Organisation Rapport: Helårsprestationer –IO_UTFARDADE_EXAMINA Uppgifter om utfärdade examina vid ett lärosäte inklusive information om t.ex.: Student, Kurspaketering, Examensinriktning, Huvudområde, Organisation Rapport: Utfärdade Examina, Studietid

24 24 Leverans 1: Årsredovisning

25 25 Leverans: Årsredovisning –Funktionalitet för att få fram uppgifter (från Ladok) enligt regleringsbrev –Kodstopp juni 2014 –Leverans till förvaltningen november 2014 –Piloterna kan gå igång redan våren 2015 –Inget kommer att stängas av i befintliga Ladok i och med leverans 1 –Urval av ÅR-tabellerna från dagens Ladok kan föras över


Ladda ner ppt "Uppföljning – Ladok3 Öppen frågestund 2014-06-04."

Liknande presentationer


Google-annonser