Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Kalmar län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Kalmar län."— Presentationens avskrift:

1 Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Kalmar län

2 Förekomsten av en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Kommunnamn Borgholm Emmaboda Hultsfred* Högsby Kalmar Mönsterås* Mörbylånga Nybro Torsås Vimmerby Sverige 90% Länet 100% Kommuner markerade med * har kompletterat med svar i efterhand.

3 Företagslotsens samordnande och pådrivande roll Samordnande Sverige 45% Länet 40% Pådrivande Sverige 74% Länet 60% Kommunnamn Samordnande rollPådrivande roll BorgholmNej EmmabodaNejJa Hultsfred*Ja HögsbyJaNej KalmarJa Mönsterås*NejJa MörbylångaNej NybroJa TorsåsNejJa VimmerbyNej Företagslots / En väg in

4 Samordnad handläggning av olika tillstånd Sverige 56% Länet 60% Kommunnamn BorgholmNej EmmabodaNej Hultsfred*Ja HögsbyJa KalmarJa Mönsterås*Nej MörbylångaNej NybroJa TorsåsJa VimmerbyJa Företagslots / En väg in

5 Serverings- tillstånd Företagsexempel - Serveringstillstånd Restaurangverksamhet med en total omsättning alkohol på 266 000 kr per år Medianvärde för restaurangernas totala alkoholomsättning beräknat utifrån 2010 års restaurangrapporter – Statens folkhälsoinstitut Kommuner markerade med * har kompletterat med svar i efterhand.

6 Handläggningstider Sverige Högst: 12 veckor Lägst: 1 vecka Kommunnamn veckor 2012veckor 2010 Oskarshamn24-6 Hultsfred44-6 Högsby44-6 Kalmar44-6 Mörbylånga54-6 Västervik54-6 Borgholm6- Emmaboda77-9 Nybro7- Torsås7- Vimmerby84-6 Mönsterås124-6 Nytt stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten Serverings- tillstånd

7 Tillståndsavgifter Kommunnamn kr 2012kr 2010 Högsby3500 Mönsterås6000 Mörbylånga6000- Oskarshamn6000- Borgholm7100- Emmaboda74807208 Torsås7480- Kalmar7500 Vimmerby7500 Hultsfred88007600 Nybro8800- Västervik9000 Sverige Högst: 12 325 kr Lägst: 1000 kr Serverings- tillstånd

8 Tillsynsavgifter samt återbetalning Kommunnamn kr 2012Återbetalning Högsby0Nej Kalmar3000Nej Vimmerby3500Nej Borgholm4000Nej Mörbylånga4000Nej Hultsfred4200Nej Västervik4708Nej Emmaboda4842Ja Torsås4842Ja Oskarshamn5136Nej Mönsterås5280Nej Nybro6160Ja Sverige Högst: 15 850 kr Lägst: 0 kr Serverings- tillstånd

9 Bygglov Företagsexempel Ansökan om bygglov för en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvadratmeter. Fastigheten angränsar till ett bostadsområde med 50 småhus. Kommuner markerade med * har kompletterat med svar i efterhand.

10 Handläggningstider Kommunnamn veckor 2012veckor 2010 Kalmar21-3 Mönsterås24-6 Mörbylånga2- Högsby34-6 Borgholm4- Hultsfred4- Nybro41-3 Oskarshamn4- Vimmerby41-3 Torsås5- Bygglov Sverige Högst: 10 veckor Lägst: 1 vecka

11 Kommunnamn kr 2012kr 2010 Högsby95048100 Mönsterås1386015504 Hultsfred15000- Nybro1900812000 Vimmerby1940413440 Borgholm24114- Oskarshamn27980- Kalmar3000018576 Torsås32140- Bygglov Avgifter för bygglov I avgifterna 2012 ingår avgifter för startbesked, planavgifter etc. I avgifterna 2010 ingår avgiften för bygglov, bygganmälan, planavgifter etc. Sverige Högst: 60 000 kr Lägst: 6500 kr

12 Miljöfarlig verksamhet Företagsexempel Biltvätt avsedd för tvättning av fler än 5000 personbilar per kalenderår. Kommuner markerade med * har kompletterat med svar i efterhand. Kommuner markerade med ** har inte svarat eftersom de saknar aktuell biltvätt.

13 Avgifter för anmälan Miljöfarlig verksamhet Sverige Högst: 18 720 kr Lägst: 0 kr Kommunnamn kr 2012kr 2010 Nybro21002085 Mönsterås42604050 Västervik47583800 Kalmar*48902904 Hultsfred50263780 Oskarshamn5600 Borgholm**-- Emmaboda**-- Högsby**-- Torsås**--

14 Tillsynsavgifter Kommunnamn kr 2012kr 2010 Mönsterås4260675 Västervik47584560 Kalmar*48902904 Hultsfred50263780 Oskarshamn5600 Nybro61004170 Borgholm**-- Emmaboda**-- Högsby**-- Torsås**-- Sverige Högst: 12 315 kr Lägst: 1560 kr Miljöfarlig verksamhet

15 Intervall för tillsyn på plats NNR frågade kommunerna ”Hur ofta sker tillsyn på plats för vårt biltvättsexempel?” Miljöfarlig verksamhet

16 Livsmedels- kontroll Företagsexempel Butik med 45 anställda (ca 30 årsarbetskrafter), vilket motsvarar en till två årsarbetskrafter som hanterar öppna livsmedel. Butiken paketerar fisk och skaldjur liksom grillar, nedkyler, packar och varmhåller kyckling. Butiken saknar manuell betjäning men har försäljning av färdigmat och sallad i lösvikt där kunden tar själv. Vidare hanterar den frysvaror samt jäser och bakar halvfärdiga produkter samt frysta degämnen. Kommuner markerade med * har kompletterat med svar i efterhand.

17 Klassning samt kontrollavgift KommunnamnRiskklass Erfarenhets- klassInfotillägg Kontroll- avgift kr Hultsfred6B24308 Kalmar5B25022 MörbylångaHögriskB25022 Västervik6B26344 Högsby3B69100 Torsås3B614000 Nybro2B819740 Livsmedels- kontroll Sverige Högst: 23 328 kr Lägst: 2400 kr

18 Timtaxa för livsmedelskontroll Kommunnamn kr/timma Högsby650 Torsås700 Hultsfred718 Nybro724 Västervik793 Kalmar837 Mörbylånga837 Livsmedels- kontroll Sverige Högst: 1252 kr Lägst: 500 kr

19 Återbetalning av kontrollavgift Kommunnamn Återbetalning HögsbyNej KalmarNej MörbylångaNej NybroNej TorsåsNej VästervikNej Livsmedels- kontroll Sverige Ja 4% Nej 96% Länet Ja 0% Nej 100%

20 NNRs rekommendationer 1.Alla kommuner ska ha en väg in för företagen, ofta benämnd företagslots. Lotsen ska ha en hög tillgänglighet och kunna nås på utsatta tider. 2.Lotsen ska ha en informerande, samordnande och pådrivande roll. Lotsen ska kunna ge samlad information om vilka regler som gäller för företagens verksamhet och hur dessa ska uppfyllas. Den ska samordna olika ansökningar och förmedla information till och mellan olika förvaltningar. Den ska vara eller utse en kontaktperson gentemot företaget som ansvarar för att ärendet följs upp. Lotsen ska även vara pådrivande så att ärendet hanteras inom rimlig tid. 3.Kommunen ska samordna sin handläggning av ärenden som kräver olika tillstånd. Handläggningen av olika tillstånd som krävs för ett företag ska så långt som möjligt ske samtidigt inom kommunens förvaltningar. I samband med detta ska företagen erbjudas att träffa de som handlägger ärendet, samtidigt eller enskilt.

21 NNRs rekommendationer forts. 4. Alla kommuner ska ha en servicegaranti. Servicegarantin bör innehålla ett åtagande för kommunen att fatta beslut om ett tillstånd/lov inom en viss given tid, liksom att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin. Garantin bör även innehålla åtaganden om att företagen tillförsäkras tydlig information om vad en ansökan ska innehålla, hur och när beslut fattas samt vem de kan vända sig till med frågor och klagomål. 5. Kommunerna bör ta maximalt tre veckor på sig att fatta beslut om serveringstillstånd och bygglov. Ju snabbare ett tillstånd medges desto fortare kan företaget komma igång med sin verksamhet. Det är redan idag möjligt för vissa kommuner att fatta beslut om ett serveringstillstånd och bygglov inom tre veckor från det att ansökan är komplett, varför denna tidsperiod bör gälla som huvudregel för samtliga kommuner och innefattas i en servicegaranti. Kommunerna bör även mäta och kategorisera olika ärendetyper med avseende på handläggningstider och sätta mål därefter.

22 NNRs rekommendationer forts. 6. Alla kommuner ska tydligt redovisa och motivera vilka faktorer som legat till grund för klassningen av kommunens olika livsmedelsanläggningar samt storleken på kommunens timtaxa. De kostnader kommunen tagit med när avgifterna beräknats bör tydligt framgå av hemsidor och informationsmaterial. 7. Kommunernas avgifter bör ha en tydligare koppling till kommunens motprestation gentemot det enskilda företaget. Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Denna bör huvudsakligen tas ut efter att tillsyn/kontroll genom­förts på plats. Det bör också finnas en tydligare koppling till den arbetsinsats kommunen har för det enskilda företaget när avgifterna beräknas/fastställs. Avgiften bör minskas, alternativt utgå, i de fall tillsyn/kontroll på plats inte genom­förs eller är mindre omfattande än planerat. Tillsyn/kontroll bör så långt som möjligt samordnas med annan kommunal tillsyn som omfattar företaget ifråga. 8. Kommunerna bör löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverket får för företagen.

23 Kalmar läns kommuner – Sverige totalt NNRs kommungranskning 2012:Kalmar länSverige Företagslots/En väg in till kommunen Samordnande roll60%45% Pådrivande roll40%74% Samordning av handläggning i kommunerna60%56% Följa ärendet på nätet10%4% Handläggningstider max/min veckor Serveringstillstånd2-12 veckor1-12 veckor Bygglov2-5 veckor1-10 veckor

24 NNRs kommungranskning 2012:Kalmar länSverige Servicegarantier Serveringstillstånd83%54% Bygglov60%22% Tillståndsavgifter min/max Serveringstillstånd7 – 9 tkr1 – 12 tkr Bygglov10 – 32 tkr7 – 60 tkr Miljöfarlig verksamhet (anmälan)2 – 6 tkr0 – 19 tkr Tillsynsavgifter min/max Serveringstillstånd3 – 12 tkr0 – 16 tkr Miljöfarlig verksamhet4 – 6 tkr2 – 12 tkr Livsmedelskontroll (kontrollavgift)4 – 20 tkr2 – 23 tkr Livsmedelskontroll (timtaxa)650kr – 837kr500 – 1252 kr Kalmar läns kommuner – Sverige totalt

25 Diskussionspunkter Rekommendationer Återbetalning av avgifter/Avgiftsmodell Samordning av tillsyn Samarbete mellan kommuner Följa sitt ärende på nätet Dialog med näringslivet


Ladda ner ppt "Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Kalmar län."

Liknande presentationer


Google-annonser