Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi

2 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi Fastställda gemensamma förutsättningar (oberoende av geografimodell): Regionperspektivet: Stimulera utvidgade arbetsmarknadsregioner och regionförtätning Intäktsneutralitet. Sortiment anpassat efter målgruppernas behov. Få prismodeller, gemensam för målgrupperna kollektiv- och kombiresenärer. Få prisfaktorer, gemensamma mellan prismodellerna och som prioriteras av kunderna. Prismodeller som ger incitament att öka resandefrekvensen och belöna lojalitet. Kundfokuserat sortiment som tillåter kunder att genomföra alla resor med ett färdbevis och beteende. Förslag till kompletterande gemensamma förutsättningar: Flexibelt system, samma färdbevis kan användas i hela regionen. Samma prissättning i hela regionen (förutsätts av ovan). Säkerställ interoperabilitet.

3 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi Synpunkter från DKR Fyrbodal: viktigt att ta hänsyn till mindre kommuners behov. Exempelvis turism samt pendling från dessa kommuner. kommentar: tas om hand i nästa steg, ej alternativskiljande Skaraborg: sjukresor bör vara med i bedömningen. kommentar: tas om hand i nästa steg, ej alternativskiljande

4 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi Synpunkter från DKR, forts Göteborgsregionen: Ändra viktningen på enkelhet från 30% till 35%, sänka riskbedömningen från 20% till 15%. Kommentar: tänk på att riskbedömning inkluderar biljettintäkter Förslag att ändra ”riskbedömning” till ”robusthet”. Diskussion kring vilka som är med i referensgruppen och önskemål om att ha med kommunrepresentant. Kommentar: samrådet sker med DKR & RKR där samtliga kommuner är representerade

5 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi Förslag extern referensgrupp: 1)Kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen: Halland, Jönköping, Värmland och Örebro 2)- Svensk Kollektivtrafik - nationellt arbete betalsystem etc, - Oslo Ruter - trafikföretag som nyss gjort ”samma resa”, - Bussbranschen genom VSBF, - Näringslivet genom Västsvenska Handelskammaren, - Vårdsektorn, - Extern expert/konsult inom området

6 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi Tidplan fortsatt arbete: RKR beslut om bedömningsmodell20 april tjm arbetar med modellen april/maj dialog tjm extern referensgrupp1-20 juni avstämning med arbetsgrupp26 juni & 22 aug RKR dialog om resultat/val av geografimodell30 aug DKR dialog om resultat/val av geografimodellaug/sept val av geografimodell, DKR/RKR > KTN hösten 2012 löpande lägesrapporter i Kollektivtrafiknämnden

7 Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Arbetsgruppes roll: Att på nämndens uppdrag driva och förankra arbetet med pris- och sortimentsstrategi (beslut oktober 2011 Kollektivtrafiknämnden). Förankringen sker i DKR & RKR, tjm stämmer av med arbetsgruppen vilket underlag som ska dialogas. Kollektivtrafiknämnden informeras om det dialogunderlag som sprids i råden. RKR har i uppgift enligt samverkansformerna att lägga fram förslag till strategier till Kollektivtrafiknämnden.


Ladda ner ppt "Regionalt Kollektivtrafik 2012-04-20 Pris- och sortimentstrategi."

Liknande presentationer


Google-annonser