Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagare om momsinbetalningar T-110930 Svenskt Näringsliv: Anders Ydstedt Temo AB: Arne Modig, David Ahlin Datum:2004 - 11 - 08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagare om momsinbetalningar T-110930 Svenskt Näringsliv: Anders Ydstedt Temo AB: Arne Modig, David Ahlin Datum:2004 - 11 - 08."— Presentationens avskrift:

1 Företagare om momsinbetalningar T-110930 Svenskt Näringsliv: Anders Ydstedt Temo AB: Arne Modig, David Ahlin Datum:2004 - 11 - 08

2 Sida 2 T-110930© Temo AB 2004 Kort sammanfattning av resultaten De flesta små företag betalar in momsen den 12:e varje månad medan de flesta större företag betalar in momsen den 26:e. Små företag får sina fakturor betalda inom 30 dagar något oftare än större företag. Var fjärde företag tycker att betalningstiden på fakturor ökat de senaste åren. 4 av 10 företag som betalar in momsen den 26:e tycker att betalningstiden ökat. 2 av 10 företagare tycker att det är skillnad i faktisk betalningstid räknat i antal dagar mellan större och mindre fakturor. Av dessa företagare tycker en klar majoritet att större fakturor tar längre tid än mindre fakturor. Bland de som tycker att större fakturor tar längre tid uppger 7 av 10 att fakturorna tar längre tid än 31 dagar.

3 Sida 3 T-110930© Temo AB 2004 Kort sammanfattning av resultaten (forts.) Vartannat företag skulle vilja ha möjlighet att dröja med att betala in momsen till nästa momsförfallodag för enstaka fakturor som man inte fått betalt för. Behovet är något större bland de mindre företagen. Nära vartannat företag måste varje månad betala in moms innan man fått betalt för fakturorna. Varannan företagare ger en uppskattning av det belopp som man i genomsnitt betalar in i moms, innan man fått betalt. Medelvärdet på det beloppet är drygt 6 miljoner kronor per företag.

4 Sida 4 T-110930© Temo AB 2004 Undersökningens genomförande Temo har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning om företags momsinbetalningar. Under perioden 27 oktober - 3 november 2004 har 400 telefonintervjuer genomförts med VD:ar i svenska företag. - 96 intervjuer med små företag (5 - 9 anställda) - 96 intervjuer med medelsmå företag (10 – 49 anställda) - 94 intervjuer med medelstora företag (50 - 199 anställda) - 114 intervjuer med större företag (200 eller fler anställda) Undersökningens resultat redovisas i rapporten. Detaljerade resultat återfinns i tabellbilaga.

5 Sida 5 T-110930© Temo AB 2004 Resultat

6 Sida 6 T-110930© Temo AB 2004 Små företag betalar den 12:e – stora betalar den 26:e Bas: Samtliga Betalar ditt företag in momsen den 26:e eller den 12:e varje månad?

7 Sida 7 T-110930© Temo AB 2004 Små företag får betalt inom 30 dagar något oftare än större Bas: Samtliga Nu kommer några frågor om ert företags fakturering. Hur många dagar, räknat från det datum som är utsatt på fakturan, brukar det i genomsnitt ta innan ni faktiskt får in betalning på era utsända fakturor?

8 Sida 8 T-110930© Temo AB 2004 Var fjärde företag tycker att betalningstiden på fakturor ökat de senaste åren Bas: Samtliga Om du tänker på de senaste åren tycker du då att den genomsnittliga längden på den faktiska betalningstiden för ditt företags fakturor har......?

9 Sida 9 T-110930© Temo AB 2004 Skillnad mellan större och mindre fakturor 2 av 10 företagare tycker att det är skillnad i faktisk betalningstid räknat i antal dagar mellan större och mindre fakturor. - Av dessa företagare tycker en klar majoritet att större fakturor tar längre tid än mindre fakturor. - Bland de som tycker att större fakturor tar längre tid uppger 7 av 10 att fakturorna tar längre tid än 31 dagar.

10 Sida 10 T-110930© Temo AB 2004 Vartannat företag vill ha möjlighet att dröja med momsen Bas: Samtliga Skulle du vilja ha möjlighet att dröja med momsen till nästa momsförfallodag för enstaka fakturor som du inte fått betalt för vid ordinarie momsförfallodag? Tänk på att detta skulle innebära en ökad administration för ditt företag. Skulle du säga…?

11 Sida 11 T-110930© Temo AB 2004 Nära vartannat företag måste varje månad betala in moms innan man fått betalt för fakturorna Hur ofta händer det att ni inom ditt företag måste betala in moms innan ni fått betalt för era fakturor? Är det...?


Ladda ner ppt "Företagare om momsinbetalningar T-110930 Svenskt Näringsliv: Anders Ydstedt Temo AB: Arne Modig, David Ahlin Datum:2004 - 11 - 08."

Liknande presentationer


Google-annonser