Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-11-05 TEMO AB Gun Pettersson Peter Blid T-24501 Hushållens bild av Dalarna Telefonundersökning till allmänheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-11-05 TEMO AB Gun Pettersson Peter Blid T-24501 Hushållens bild av Dalarna Telefonundersökning till allmänheten."— Presentationens avskrift:

1 2003-11-05 TEMO AB Gun Pettersson Peter Blid T-24501 Hushållens bild av Dalarna Telefonundersökning till allmänheten

2 Sida 2 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 Om genomförandet Metod –Undersökningen har genomförts som en telefonundersökning i ”Temo Direkt” –”Temo Direkt” är Temo:s omnibus där vi genomför 1000 intervjuer per vecka med svenska folket Omfattning & målgrupp –Målgrupp för undersökningen har varit allmänheten över 16 år –Totalt har 1.005 intervjuer genomförts Fältarbetstid –Undersökningen har genomförts mellan den 30 september - 6 oktober. Felmarginaler –Alla undersökningar har felmarginaler. I denna undersökning varierar felmarginalen, på totalnivå, mellan 1,4% - 3,2%, på 100-intervjuers nivån mellan 4,4% - 10% Antal

3 Resultat

4 Sida 4 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 En av sex har haft ”flyttankar” under de senaste 5 åren Bas: % av samtliga 1) ”Har du bytt, eller funderat på att byta, bostadsort under de senaste 5 åren?” Om man betänker att vi har pratat med hela svenska folket är det ganska många som någon gång funderat på att byta bostadsort. Det finns ca 7,2 miljon svenskar över 16 år. Det betyder att nästan 1,2 miljoner svenskar har haft dessa funderingar de senaste 5 åren. Om man betänker att vi har pratat med hela svenska folket är det ganska många som någon gång funderat på att byta bostadsort. Det finns ca 7,2 miljon svenskar över 16 år. Det betyder att nästan 1,2 miljoner svenskar har haft dessa funderingar de senaste 5 åren.

5 Sida 5 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 2 procent har flyttat till Dalarna Bas: % av de som har flyttat 2)…följdfråga…... ”Vart har du flyttat?” De som har flyttat har framförallt flyttat inom den egna regionen. Även storstadsregionerna får uppenbarligen ta emot svenskar från andra regioner

6 Sida 6 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 Bas: % av de som funderat på att flytta 3) ….följdfråga…..”Var har du funderat på att flytta någonstans?” Flyttfunderingarna går ofta inte längre än den egna regionen Om vi jämför frågorna ”..har flyttat…” och ”…funderar på att flytta…” så kan vi konstatera att den egna regionen är ännu starkare i funderingarna än i den faktiska handlingen. ”Annat område” har en svagare ställning i funderingarna än i den faktiska handlingen.

7 Sida 7 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 Dalahästar är det man framförallt förknippar med Dalarna (topp 8) Bas: % av samtliga 4) ”Vad kommer du först att tänka på när jag säger Dalarna?” Spontana svar, totalt

8 Sida 8 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 Efter en sammanslagning till kategorier, ser vi att Natur/Turism framförallt förknippas med Dalarna Bas: % av samtliga 4) ”Vad kommer du först att tänka på när jag säger Dalarna?”

9 Sida 9 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 Vilka associationer får olika grupper till Dalarna? Vi har sett att man framförallt förknippar Dalarna med Dalahästar och Vacker natur/turism och liknande. Vi tittar nu närmare på hur olika grupper ser på Dalarna. Vilka grupper associerar till vad? –Dalahästar: 16-44 år, gymnasium, hushåll med 3 personer eller mer, hushållsinkomst 400 000kr/år eller mer, boende i Södra Sverige –Fin natur, vackert landskap: Kvinnor, 60 år och äldre, grundskoleutbildade, 2-personers hushåll, pensionärer –Traditioner (Dalmas/-kulla, folkdans/-dräkt, fäbodar, traditioner): 45-59 år, 1-personers hushåll., TCO-anslutna –Vinter/Natur/Turism: Tjänstemän, TCO-anslutna, boende i Västra Sverige, –Kultur (Anders Zorn, Carl Larsson, Dalamålningar, Dalhalla, Kultur, Musik/-festival) 60 år och äldre, hushållsinkomst 150 - 250 000 kr/år, pensionärer, boende i bostadsrätt –Mat (Knäckebröd, Falukorv) boende i Södra Sverige/Skåne –Midsommar 45-59 år –Orter (Borlänge, Leksand, Rättvik) 45-59 år

10 Attityder

11 Sida 11 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 8 av 10 har en positiv bild av Dalarna 5) ”Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående om Dalarna? Jag har en övervägande positiv bild av Dalarna” Bas: % av samtliga

12 Sida 12 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 3 av 10 skulle kunna tänka sig att bo och leva i Dalarna 5) ”Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående om Dalarna? Jag skulle kunna tänka mig leva och bo i Dalarna” Bas: % av samtliga

13 Sida 13 © Temo AB 2003 – Hushållens bild av Dalarna - Oktober 2003 Kommentar Det är helt uppenbart att en majoritet av svenska folket har en övervägande positiv syn på Dalarna. Hela 81 procent uttrycker detta. Över hälften, 55 procent, instämmer helt i detta påstående. Endast 4 procent uttrycker en direkt negativ inställning till Dalarna. –Kvinnorna är mer positiva än männen, och de äldre är mer positiva än de yngre. Det enda ”problemområde” vi ser är personer mellan 16-29 år. Dock är hela 68 procent positiva även i denna grupp. På den mer konkreta frågan ”leva och bo i Dalarna” ser vi att var fjärde svensk (28 procent) skulle kunna tänka sig att leva och bo i Dalarna. Det betyder i absoluta tal c:a 2 miljoner svenskar. En fantastisk siffra! –17 procent, eller 1,2 miljoner svenskar, instämmer helt i att de kan tänka sig att leva och bo i Dalarna. –Av männen kan 31 procent tänka sig att leva och bo i Dalarna och bland de som är 60 år eller äldre, kan hela 38 procent tänka sig detta. I den grupp som vi kan förmoda har barn, 30-44 år, är det 24 procent som kan tänka sig att leva och bo i Dalarna. Det är denna grupp och de mellan 16-29 som i minst utsträckning instämmer i denna fråga (24 respektive 23 procent)

14 2003-11-05 TEMO AB Gun Pettersson Peter Blid T-24501 Hushållens bild av Dalarna Telefonundersökning till allmänheten


Ladda ner ppt "2003-11-05 TEMO AB Gun Pettersson Peter Blid T-24501 Hushållens bild av Dalarna Telefonundersökning till allmänheten."

Liknande presentationer


Google-annonser