Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-117408 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2009 April 2009 Project #:000000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-117408 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2009 April 2009 Project #:000000."— Presentationens avskrift:

1 S-117408 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2009 April 2009 Project #:000000

2 © Synovate 2008 1 Sammanfattning av resultaten (1) Andelen som uppger att man har ganska eller mycket stort förtroende för bankerna har ökat. I år uppger 64 procent att man har mycket ganska stort förtroende för bankerna. (2008 var siffran 74 procent.) Andelen med ett ganska eller mycket stort förtroende för personalen vid det bankkontor man oftast anlitar är oförändrat hög. 86 procent uppger att man har mycket eller ganska stort förtroende för personalen. (2008 var siffran 87 procent.) Andelen som tycker att bankernas service till privatpersoner är bra eller mycket bra är oförändrad. 2008 uppgav 63 procent att man tyckte servicen var bra. I år är siffran 61 procent. Andelen som använder sig av en bank eller annat finansiella företag ökar från 49 procent 2008 till 58 procent 2009. Andelen som använder Internet som den huvudsakliga kontaktvägen till sin bank planar ut. 2008 uppgav 56 procent att Internet var den huvudsakliga kontaktvägen. I år är siffran 57 procent.

3 © Synovate 2008 2 Sammanfattning av resultaten (2) Andelen som varje vecka använder sig av sin banks Internettjänster är i stort oförändrad (31 % 2008, 32 % 2009). Andelen som anser att den egna bankens Internettjänst är mycket eller ganska bra minskar signifikant från 94 procent 2008 till 90 procent i år. Andelen som använder sitt kort vid 5 av 5 inköp är i stort oförändrad (20 % 2008, 19% i år), även andelen som uppger att man använder sitt kort vid 4 av 5 inköp är oförändrad (39 procent både 2008 och i år). Små inköpsbelopp är den främsta orsaken till att folk avstår från att använda kort vid vissa inköp

4 © Synovate 2008 3 Förtroendet för bankerna minskar signifikant Hur stort eller litet förtroende har du för bankerna? Förändringarna är signifikanta

5 © Synovate 2008 4 Fortsatt högt förtroende för bankpersonalen Hur stort eller litet förtroende för personalen vid det bankkontor du oftast anlitar? Inga signifikanta förändringar

6 © Synovate 2008 5 En fortsatt majoritet anser att bankernas service till privatpersoner är bra Vad anser du om bankernas service till privatpersoner? Inga signifikanta förändringar

7 © Synovate 2008 6 En ökande andel använder sig av endast en bank eller finansiellt företag Hur många banker eller andra finansiella företag använder du för tjänster som sparande, lån och betalningar? Andelen som svarar en har ökat signifikant sedan 2008

8 © Synovate 2008 7 Andelen som huvudsakligen använder Internet som kanal för att kontakta banken planar ut Vilken av följande kanaler använder du huvudsakligen för att kontakta din bank? Inga signifikanta förändringar sedan 2008

9 © Synovate 2008 8 Andelen som använder sin banks Internettjänst har stabiliserats Händer det att du använder din banks Internettjänst? Inga signifikanta förändringar sedan 2008

10 © Synovate 2008 9 Andelen som är nöjda med sin banks Internettjänst minskar signifkant Vad anser du om din banks Internettjänst? Andelen som svarar bra minskar signifikant

11 © Synovate 2008 10 Oförändrad kortanvändning vid betalningar Om du tänker på hur ofta du betalar för olika inköp, hur ofta, på ett ungefär, använder du kort för att betala? Förändringen i andelen som svarar vid 5 av 5 inköp är signifikant

12 © Synovate 2008 11 Varför väljer du att inte betala med kort vid vissa inköp? (Flersvarsfråga) OBS! Svarsalternativen skillde sig åt mellan 2006 och 2008/2009 års undersökningar och resultaten är därför inte direkt jämförbara Andelen som svarar att beloppet är för litet minskar signifikant mellan 2008 och 2009

13 © Synovate 2008 12 Om undersökningen Metod:Telefonintervjuer i Synovate Direkt Målgrupp:Allmänheten 16 år och äldre Omfattning:516 genomförda intervjuer Intervjuperiod:24-30 mars 2009


Ladda ner ppt "S-117408 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2009 April 2009 Project #:000000."

Liknande presentationer


Google-annonser