Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Nationell samordning för landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Nationell samordning för landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Sv Nationell samordning för landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

2 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

3 Sv Vår tolkning Uppdraget

4 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

5 Sv Uppdraget Konferens

6 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

7 Sv Uppdraget Webb

8 Sv Uppdraget Webb Försmak?

9 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

10 Sv Uppdraget Expertgrupp Kriterier

11 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

12 Sv Uppdraget Bildtelefonkatalog

13 Sv Uppdraget Bildtelefonkatalog Försmak?

14 Sv Uppdraget Nummeradressering lisa@bildtelefon.se 019123456 anna@annanbildtelefon.nu 020 28 00 20 tolk@tolk.sip.nu

15 Sv Uppdraget Nummeradressering 019 602 70 00 anna@annanbildtelefon.nu = 019345678 lisa@bildtelefon.selisa@bildtelefon.se = 019234567 020 28 00 20 tolk@tolk.sip.nu

16 Sv Uppdraget Nummeradressering 019 602 70 00 anna@annanbildtelefon.nu = 019345678 020 28 00 20 tolk@tolk.sip.nu lisa@bildtelefon.se = 019234567

17 Sv Uppdraget Nummeradressering anna@annanbildtelefon.nu = 019345678 020 28 00 20 tolk@tolk.sip.nu lisa@bildtelefon.se = 019234567

18 Sv Uppdraget Fram till dess…

19 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

20 Sv Testlabb Uppdraget

21 Sv Testlabb Uppdraget

22 Sv Testlabb Uppdraget

23 Sv Uppdraget Kontaktvägar

24 Sv Anordna minst en konferens per år för landstingens förskrivare och annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation. Ta fram och sprida metoder för att utifrån individens behov och möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrustning. Ta fram och sprida goda exempel på utrustning underlättar elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för statsbidraget som delas ut enligt förordningen(2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.2014:298 Samordna och driva träffar för erfarenhetsutbyte med personal som är inblandad i landstingens upphandling av utrustning för elektronisk kommunikation. Stimulera användingen av utrustning som tagits fram i avsikt att underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför att den kan användas för de ändamål som landsting får statsbidrag för enligt förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Bilda och sprida kunskap genom ett permanent nationellt nätverk för den landstingsprofession som arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation. Uppdraget

25 Sv Önskemål?

26 Sv Frågor?


Ladda ner ppt "Sv Nationell samordning för landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser