Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Utsatthet Utanförskap Låg tillit till sin profession

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Utsatthet Utanförskap Låg tillit till sin profession"— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund Utsatthet Utanförskap Låg tillit till sin profession
Missnöje med sin arbetssituation Ohälsa

3 Projektorganisation Regionförbundet Styrgrupp Projektassistent
Projektledare Samarbetspartners Upphandlade aktörer

4 ÄNTLIGEN!!!!

5 Om projektet Bygger på: Nätverket Det Goda Mötet
Förstudie av kompetensutveckling Regionförbundets tankar Berör 132 fritidsledare och 27 gårdar över hela länet Startar 1 januari 2012

6 Det Goda Mötet Förändringens Fyra rum 10 grupper i länet. 2 dagar.
130 fritidsledare/ 5 dagar värdegrund med Fryshuset Förändringens Fyra rum 10 grupper i länet. 2 dagar. Två budbärare/ kommun Värdegrundsarbetet på verksamhetsnivå med Fryshuset. Fyra tillfällen.

7 Budbärarna Vara kommunens kontaktpersoner i projektet
Arbeta för hållbart nätverk i länet Träffas varannan månad under två år Se varandras verksamheter Få fem dagars metodutveckling i Stockholm. Studiebesök i Lettland. Två utbildningsdagar i spridning av kunskaperna

8 Samarbetspartners Fryshuset- får kunskaper och sprida dessa till resten av landet. Vimmerby folkhögskola- sprider kunskap till nationella nätverk och blivande fritidsledare. Kumulus- genom att utveckla nätverken. NEXT- genom kunskapsutbyte.

9 Förändringens Fyra Rum
Målgrupp: Fritidsgårdspersonal + Chefer Syfte: Utifrån behov hos respektive fritidsgård använda Fyrarummarens metoder och verktyg för att ta fram utvecklingsbehov hos den enskilde fritidsledaren och arbetsgruppen, för att ”uppnå en än starkare och mer sammansatt verksamhet”. Mål: öka möjligheterna för fritidsledaren att möta samhällets förändrade krav/behov och minska ohälsa genom ökad självkännedom. Personlig Dialektik med Outsiderskalan. Hållpunkter för genomförandet: Personliga utvecklingssteg, bearbetning av ”Outsiderskalan” Ta fram konkreta utvecklingsbehov hos arbetsgruppen och verksamheten med hjälp av Outsiderskalan och Fyrarummaren. Följs upp av gruppen och chefen i mellanperioden. Personliga utvecklingssteg, bearbetning av ”Integrationsskalan” Här noterar var och en noga vad som kommit fram och rekommenderas att ta med dessa utvecklingssteg till medarbetarsamtalet med chefen. Utvärdering med hjälp av Fyrarummaren - Fyrarummaren i rummet. Utdelning av utvärderingsenkät.

10 Fryshuset - stötta länets fritidsledare och ge landsbygden tillgång till långsiktig kompetensutveckling med nya verktyg, metoder och kunskap. -skaffa sig kunskaper om goda exempel och sprida arbetet nationellt.

11 Tankar?


Ladda ner ppt "Bakgrund Utsatthet Utanförskap Låg tillit till sin profession"

Liknande presentationer


Google-annonser