Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar #grundSoL Introduktion till gemensamma grunder för samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar #grundSoL Introduktion till gemensamma grunder för samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar www.msb.se/samverkanledning #grundSoL Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Introduktion till gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Filmtips om bakgrunden till projektet, syfte och resultat. Medverkande är Olof Ekman, Per-Åke Nilsson, Jenny Knuthammar och Lena Mäenpää.

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  Aktörer känner inte till andra aktörers ansvar, mandat och roller.  Aktörer känner inte till vad andra aktörer kan bidra med och behöver.  De olika aktörernas ansvar, roller och mandat brister i tydlighet.  Kontakter på fältnivå verkar fungera bättre än kontakter på högre nivåer.  Sociala nätverk är ofta en framgångsfaktor.  Sociala nätverk saknas mellan de som inte arbetar tillsammans till vardags.  Ofta saknas samlade lägesbilder, alternativt uppvisar brister.  Skäl till lägesbildsproblemen verkar ligga i metoder, datakällor och arbetssätt.  Bedömningar och analyser grundar sig ofta enbart på ”egen information”.¨’  Bedömningar och analyser saknar ofta ett helhetsperspektiv.  Aktörer tenderar att vara passiva snarare än proaktiva.  Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer är svagt. Analys av vad som brister i hanteringen av olyckor och kriser

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brister i hanteringen av olyckor och kriser Genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004- 2011 Kunskap om andra Sociala nätverk Samlade lägesbilder och överenskommelser Detta behöver utvecklas

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att förbättra vår förmåga att förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Därför att vi vill uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden effektivt använda samhällets resurser.

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap UTGÅNGSPUNKTER

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Det vi skyddar En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt En övergripande presentation av utgångspunkter och förhållningssätt Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättar om den utökade ansvarsprincipen, vikten av helhetssyn samt behov och effekter.

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt Ett aktörsgemensamt språk Ett aktörsgemensamt språk Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om två viktiga termer som lyfts fram inom gemensamma grunder för samverkan och ledning.

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vid samhällsstörningar

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett aktörsgemensamt språk Inriktning och samordning

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Viktiga termer Inriktning och samordning som effekter Inriktning och samordning som effekter Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om innebörden i termerna inriktning, samordning, samverkan och ledning.

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Den svenska modellen Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tre viktiga principer Ansvarsprincipen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Aktörerna ska även stödja varandra och samverka, det kallas ”den utökade ansvarsprincipen”. En kris ska hanteras där den inträffar och av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt.

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Geografiskt områdesansvar Kommun Länsstyrelse Regering

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT TÄNKA

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha en helhetssyn som utgår ifrån det som ska skyddas Var får tidiga åtgärder störst effekt? Vem kan ha nytta av den info och de resurser jag har? Vad har hänt, vilka behov och konsekvenser kan uppstå? Vem kan ha info och resurser som jag kan ha nytta av?

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se olika perspektiv Perspektivförståelse Perspektivförståelse Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om betydelsen av att förstå andras perspektiv för att göra det möjligt att identifiera olika hjälpbehov.

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se människan som en del av systemet

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tänk på olika tidsperspektiv, samtidighet och var proaktiv Tid som kritisk faktor Tid som kritisk faktor Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om tidsaspekterna vid hanteringen av en samhällsstörning och vikten av att ta initiativ och agera tidigt.

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha kännedom om bra metoder för att fatta beslut Medvetet beslutsfattande Medvetet beslutsfattande Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare på MSB, berättar om beslutsfattande i aktörsgemensamma sammanhang.

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Initiera kriskommunikation snabbt för att minska informationsvakuum Minimera

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT GÖRA

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättar om samverkansformerna.

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Etablera gemensamma former Inriktnings- och samordningsfunktion StödKontakt

26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktivera när någon aktör anser att det behövs En aktör initierar funktionen Värden sammankallar funktionen Funktionen möts fysiskt eller virtuellt. Ett stöd sammankallas vid behov.

27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Använd helhetsmetoden tillsammans Helhetsmetoden Helhetsmetoden Filmtips där Olof Ekman, forskare och utvecklare MSB, berättar om helhetsmetoden som ett sätt att se behov, resurser och effekter grundad på en helhetssyn.

28 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa förutsättningar för att effektivt dela information Ha hög tillgänglighet och god förmåga att kommunicera Utveckla förståelse och bygg förtroende Var aktiv med att söka och förmedla Återkoppla och lär Informationsdelning – en förutsättning för att skapa lägesbild Filmtips där Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om ett antal rekommenderade arbetssätt som främjar effektiv informationsdelning mellan aktörer.

29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bli bra på att kommunicera, dokumentera och visualisera

30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa lägesbilder med ett urval av särskilt viktig information Lägesbilder ger bättre överblick Filmtips där Jonas Landgren, forskare på Chalmers Tekniska Högskola, berättar om lägesbilder och vad de bör innehålla för att kunna vidta lämpliga och samordnade åtgärder vid samhällsstörningar.

31 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bidra till en helhetssyn med samlade lägesbilder

32 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underlätta framtida teknisk samordning

33 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utbilda, öva och lär utifrån samma mål

34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se/samverkanledning


Ladda ner ppt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar #grundSoL Introduktion till gemensamma grunder för samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser