Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MSB:s syn på stödet till den enskilde Skånsk brandskyddsdag 9 september 2010 Svante Werger Kommunikationsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MSB:s syn på stödet till den enskilde Skånsk brandskyddsdag 9 september 2010 Svante Werger Kommunikationsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 MSB:s syn på stödet till den enskilde Skånsk brandskyddsdag 9 september 2010 Svante Werger Kommunikationsdirektör

2 Vem är den enskilde?

3 Ansvarsprofiler Trygga Otrygga Säkerhets- åtgärder De ansvarstagande De oroliga De osårbara De maktlösa Inga säkerhets- åtgärder

4 Den enskildes säkerhet – MSB:s mål Den enskilde ska ha kunskap om hur han/hon själv kan förebygga olyckor och hantera olyckor som inträffar Den enskilde ska ha kunskap om hur han/hon själv kan hantera egna förhållanden som uppstår vid en samhällskris/ extraordinär händelse. Den enskilde ska ha kunskap om samhällets krisberedskapssystem och svensk säkerhetspolitik.

5 Den enskildes säkerhet – exempel på verksamhet 2010 Barnsäkerhet Äldresäkerhet Uppdragsmedel till frivilligorganisationer (självskyddsutbildningar) Samhällets och den enskildes säkerhet i skolan Den enskildes ansvar

6

7

8

9 Nationell strategi för stärkande av enskildas brandskydd Bakgrund: Rinkeby och Staffanstorp Uppdrag från regeringen i november 2009 Ska redovisas senast 1 oktober 2010 (ej klart!) Nära samverkan med kommuner, myndigheter och organisationer Stort intresse och engagemang!

10 Problem: Dödsbränder

11 Nationell strategi för stärkande av enskildas brandskydd Vision: Ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand Mål: – Färre döda – Färre allvarligt skadare – Ökad förekomst av brandvarnare och brandskyddsutrustning – Ökad kunskap om brandskydd

12 Tre satsningsområden Kunskap och kommunikation Tekniska lösningar Lokal samverkan

13 Kunskap och kommunikation Nationell informationsinsats Riktade kommunikationsinsatser Kommunikationskanaler och informationsmaterial Samla och dela kunskap och erfarenheter Ta tillvara medias intresse för att föra ut viktiga budskap Brandskyddskunskap i för-, grund- och gymnasieskolan Brandskyddskunskap för nyanlända invandrare Brandskyddskunskap för särskilda yrkesgrupper

14 Tekniska lösningar Brandvarnare Släckutrustning i bostäder Självslocknande cigaretter Utveckling av tekniska brandskyddslösningar Sprinkler i särskilda boenden för äldre Brandskydd i andra boendeformer för äldre Lös inredning

15 Lokal samverkan Identifiering av individer med särskilda behov Tillsyn i flerbostadshus Eldstadsrelaterade bränder

16 OBS! Den gemensamma strategin måste ses som ett gemensamt uppdrag och kräver ett långsiktigt engagemang från många aktörer!

17 www.msb.se www.youtube.com/msb www.dinsäkerhet.se (snart …) Svante Werger svante.werger@msb.se


Ladda ner ppt "MSB:s syn på stödet till den enskilde Skånsk brandskyddsdag 9 september 2010 Svante Werger Kommunikationsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser