Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Välkommen till Göteborg! - CHALMERS Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Välkommen till Göteborg! - CHALMERS Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Välkommen till Göteborg! - CHALMERS Göteborgs universitet

2 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet SOU 2004:104 Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2005 2008

3 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Miljömärkning av kurser och program Cirka 30 % av universitetets kurser och program innehåller hållbar utveckling

4 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Startnycklar - lärande för hållbar utveckling www2.dpes.gu.se/education/lau160

5 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Kompetensutveckling för lärare/kursledare inom hållbar utveckling

6 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet 18 program, som t ex läkare, tandläkare och sjuksköterskeprogram

7 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet ARBETSSÄTT  Inventera redan befintliga inslag!  Identifiera inslag som bör finnas med i programmet!  Utse kurser där dessa inslag naturligt kan komma in!  Gör upp en plan för hela programmet!  Formulera lärandemål  Föreslå kursinnehåll  Föreslå undervisningsformer  Ge förslag på resurser  Skapa studieuppgifter

8 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Begreppet HU och dess relevans i hälsa och vård – miljöledningssystem Introkurs, etik: Globaliseringsetik och miljöetik i relation till hälsa och vård VFU-kurser: Val av material och metoder i klinisk praktik i relation till HU Mikrobiologi: Mikroorganismer och deras sjukdomar i globalt perspektiv Farmakologi: Läkemedel och miljö ”Sjukdomslära”: Ekonomiska, miljömässiga och sociala orsaker till vissa sjukdomar i ett globalt perspektiv Folkhälsa och dess bestämningsfaktorer - makroperspektiv Exempel på kursinnehåll

9 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Chalmers ESD-projekt (2006-2009) Chalmers UNESCO-professur i ESD Inventering av innehåll i obligatoriska grundkurser Integrering i program Rapport med 29 goda exempel mm Chalmers tekniska högskola Chalmers lärandecentrum (2009-) Lärande för hållbar utveckling inom teknikvetenskap Samordning av praktiknära forskning, utvecklingsprojekt och stödverksamhet för långsiktig verksamhetsutveckling Kombinationsutbildning civilingenjör-lärare mm www.chalmers.se/clc Arbetet fortsätter i:

10 GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet http://eesd10.org/


Ladda ner ppt "GÖTEBORG – Chalmers – Göteborgs universitet Välkommen till Göteborg! - CHALMERS Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser