Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Pensionen idag 2 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning pensionen 2015 (före skatt) Medelvärde för allmän pension till personer 65 år eller äldre med helt uttag är ca 11 800 kronor i månaden Prognos för pensionsgrundande inkomst 2015 är 25 481 kr (utan tak) Medelvärde för utbetald premiepension är cirka 400 kronor i månaden Medelvärdet för den totala pensionen var cirka 16 200 kronor 2013. Medelvärdet för tjänstepensionen var ca 3 900 kronor i månaden 2013 3 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension 2013 4 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension 2013 5 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 Medelvärde och median skiljer sig mycket åt för tjänstepensionen. För män var medianen ca 3100 kronor, för kvinnor ca 1980 kronor och för samtliga ca 2460 kronor i månaden.

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension medelvärde geografisk fördelning 2013 6 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 KommunerLän

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Total pension medelvärde per län 2013 7 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Den allmänna pensionen 2015 8 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Antal ersättningar och summa utbetalningar dec 2015 9 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utbetald ålderspension*, dec 2015 10 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 * Till ålderspension räknas inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension 50 % av individerna, medianen i mitten De 25 % högsta värdena De 25 % lägsta värdena

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Nettoutbetalning* dec 2015 11 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 *Nettoutbetalningen av alla Pensionsmyndighetens förmåner 50 % av individerna, medianen i mitten De 25 % högsta värdena De 25 % lägsta värdena

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utbetald premiepension dec 2015 12 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 50 % av individerna, medianen i mitten De 25 % högsta värdena De 25 % lägsta värdena

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Pensionsgrundande inkomst(utan tak) 2014 13 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 50 % av individerna, medianen i mitten De 25 % högsta värdena De 25 % lägsta värdena

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Garantipension 14 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Så blir pensionen 2016 15 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Sammanfattning pensionen nästa år Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 4,2 procent, i snitt plus ca 450 kronor före skatt Premiepensionen höjs (omfattar 1 310 000 pensionärer) – Traditionell försäkring +7,5 procent, cirka +40 kronor i månaden. – Fondförsäkring +5,5 procent i snitt, cirka +29 kronor i månaden Garantipensionen och vissa tjänstepensioner sänks med 0,4 procent Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 430 kronor i snitt per månad. Bostadstillägget höjdes i september med max 100 kronor i månaden. Ungefär hälften av alla pensionärer med bostadstillägg fick en höjning med maxbeloppet. 16 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring av pension 2016 17 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 Följsamhetsindexering Inkomst-/tilläggspension, genomsnitt cirka +450kr + 4,2 % + 7,5 % Premiepension traditionell försäkring, 264 877 pensionärer (20%) (+ 40 kronor per månad i snitt) Förändring av prisbasbeloppet (påverkar garantipension) -0,4 % Tjänstepension 0 % Premiepension fondförsäkring, 1 071 814 pensionärer (80%) (+ 29 kronor per månad i snitt) + 5,5 %

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Fonder avkastning Genomsnitt för fondrörelse + 10,6 % AP7 Såfan + 10,9 % -AP7 aktiefond + 12,0 % -AP7 räntefond + 1,0 % Avkastning för fonder är för perioden 1 januari 2015 – 30 november 2015 18 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Tillgångar (i miljarder kr) Skulder (i miljarder kr) Avgiftstillgång7 380 Pensionsskuld 8 141 Buffert i AP-fonderna (medelvärde) 1 067 Cirka 8 procent av de totala tillgångarna är placerade på aktiemarknaden. Sysselsättningen har störst betydelse för balanstalet. Balanstal som används för indexering av inkomstpensionen 2016 Aktiva Pensionerade Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 19 1,0375

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 20 2015-12-16 Faktisk och prognostiserad utveckling 2016 är den ackumulerade effekten av balanseringen på inkomstpensionen -1,7 %. Enligt prognos (oktober 2015) är den ackumulerade effekten 2017 - 1,2%, 2018 - 0,3 och 2019 0 procent. Inkomstindex Balansindex Inflation Prognos Inkomstpensionens utveckling

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Följsamhetsindexeringens olika delar Real inkomstutveckling, medel 2012–2015+2,7 Prisförändring, juni 2014–juni 2015 -0,4 Korrigering av tidigare prognoser -0,2 Förändring av inkomstindex+2,0 Balanseringseffekt +3,8 Förändring av balansindex +5,9 Förskottsräntan (f.d. normen) -1,6 Följsamhetsindexering = nominell förändring av inkomst- och tilläggspensionerna +4,2 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 21

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Förändring total pension 2016 födda 1938 eller senare* 22 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Skatteförändring år 2016 jämfört med år 2015 23 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 Pensionärer 66 år + fördelat på inkomst kronor per månad (ett negativt tal är en sänkning av skatten och ett positivt tal en höjning av skatten)

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Skatt för pensionär/skatt för löntagare 2015 jämfört med 2016 24 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016 Kvot = 1 samma skatt för pensionärer och löntagare. Kvot < 1 lägre skatt för pensionärer än löntagare Kvot > 1 högre skatt för pensionärer än löntagare 2015 2016

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Följsamhetsindexering vs prisindexering 25 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1 Pressträff 22 december 2015: Så blir pensionen 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser