Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studiedagen ”Läkarrollen” TISDAG 8 MARS 2016. Blir fascinerad av detta fantastiska yrke jag har valt att utbilda mig till. Vill jag verkligen bli läkare?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studiedagen ”Läkarrollen” TISDAG 8 MARS 2016. Blir fascinerad av detta fantastiska yrke jag har valt att utbilda mig till. Vill jag verkligen bli läkare?"— Presentationens avskrift:

1 Studiedagen ”Läkarrollen” TISDAG 8 MARS 2016

2 Blir fascinerad av detta fantastiska yrke jag har valt att utbilda mig till. Vill jag verkligen bli läkare? Fått en mycket bredare bild av läkaryrket.

3 Varför NU?

4 Varför NU? -var?

5 Varför NU? -var? -varför?

6 Läkarens professionella åtagande Professionell kompetens Självkännedom – omdöme Bota, lindra, trösta – inge hopp Lämpliga relationer med patienter Etiska aspekter Rättvis fördelning av begränsade resurser Professionellt bemötande

7 Hur lär man sig professionalitet? Bli varse olika aspekter av professionalism Genom levande exempel i klinisk vardag och diskussionsövningar reflektera över hur dessa aspekter kan ta sig uttryck Självkännedom - vilka tankar och känslor får jag i rollen som läkarstudent? Som läkarstudent succesivt kunna lära av egna och handledande läkares goda (och ibland mindre goda) exempel

8 Hur bemöter man en patient? Hur stor del av ens personlighet får uttryckas i arbetet? Hur långt kan vi läkare egentligen gå när det gäller en patients liv/behandling?

9 Exempel på frågor du kan ställa till din läkare  Vad är det som karakteriserar din specialitet och varför valde du den?  Skulle du själv som patient vilja möta en läkare som är som du? Varför/varför inte?  Vad har din egen bakgrund (kön, etnisk bakgrund, social klass etc.) resp. ålder för betydelse i ditt arbete?

10 Uppföljningsseminarium Onsdagen den 9 mars kl 9.30-11.45 resp 13:15-15:30  Reflektion  Erfarenhetsutbyte  … inklusive ev. svårigheter

11 Att förbereda inför gruppmötet – sammanfattning:  Vad gjorde starkast intryck på dig under dagen? Varför, tror du?  Försök att föreställa dig att du i framtiden arbetar på din läkares position. Hur skulle du uppleva det tror du? Vilka delar av arbetet lockar dig?

12 Att förbereda inför gruppmötet – sammanfattning:  Beskriv en situation där du kunde uppmärksamma patientens utsatthet i vårdsituationen (=kursmål på PU). Vad gjorde läkaren för att få patienten att känna sig bekväm? Har du sett andra goda exempel på professionalism under dagen?  Hur har din egen professionella utveckling påverkats av dagen?

13 Praktiska frågor  Maila läkaren  Adress  Resekostnader  Byten  Namnskylt  Mat

14 (Dresscode inom vården…) (Hela och rena kläder Inte utmanande)  Hygien Kortärmat Ingen klocka, ringar osv. Ingen piercing i ansiktet Inneskor PU-tips: vårdhygienutbildning

15 Läkarstudent möter Patient…  Privat arena kontra studentrollen

16 Läkarstudent möter Patient…  Patienten i underläge?  Ni är uppskattade!

17 Läkarstudent möter Läkare…  Etiska riktlinjer för patientmedverkan i undervisningen  Optimal undervisningssituation?

18 Sekretess ”gäller … uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden”

19 Legitima situationer  Kommunikation med andra vårdgivare  Handledning, undervisning  Patientens anhöriga?  Behov av att prata av sig, ”lätta på trycket”?

20 HUR prata om patienter?  Avidentifierade uppgifter  Lämpligt sammanhang  Undvika yrkesjargong

21 Sociala medier  Avidentifierade uppgifter  Lämpligt sammanhang  Undvika yrkesjargong www.sls.se/etik/etiska-riktlinjer

22 1. Sekretesslagstiftningen. Inga patientuppgifter på nätet. 2. Patient–läkarrelationen. … olämpligt att läkare och patienter utbyter personlig information på nätet. 3. Läkarkårens anseende. Skriv sakligt och professionellt när du uttalar dig i egenskap av läkare. 4. Marknadsföring. 5. Kritik av arbetsgivaren. …offentlig kritik av arbetsgivaren bör ske med viss eftertanke.

23 Har läkare mänskliga behov, svagheter, lustar?

24 Att vara människa – att känna…  Nyfikenhet  Lust att skvallra  Lust att briljera  Åtrå

25 Basal omvårdnad

26 Metodikträning i grupp + patientsäkerhetsseminarium tisdag 29 mars resp 5 april Praktik på demens- eller äldreboende tisdag 5 resp 12 april Gruppdiskussion 12 april. Rekommen- derad litteratur på hemsidan

27 Basal omvårdnad Hur ger man basal omvårdnad? Hur uppfattar patienten det? Hur uppfattar ni studenter att vara delaktiga?

28 Praktik på demens- eller äldreboende Ta sig dit Handledare på plats – kontakta boendet veckan före Upplevelsen…

29

30 Dispens från Metodikträning och Praktikdag – Krav: Jobbat heltid minst en månad med omvårdnad, alt. Leg. Sjuksköterska/sjukgymnast – Anmäl till Romana Solaja senast 14 mars – Dokumentera: Kopia på tjänstgöringsintyg / examensbevis skickas eller lämnas in till kurssekretariatet

31 Frågetecken? Terminsråd

32 Patienter är inte en särskild sorts människor Inte doktorer heller Pia Dellson

33 Bästa läkarstudenter och blivande kollegor: Välkomna ut i vården!


Ladda ner ppt "Studiedagen ”Läkarrollen” TISDAG 8 MARS 2016. Blir fascinerad av detta fantastiska yrke jag har valt att utbilda mig till. Vill jag verkligen bli läkare?"

Liknande presentationer


Google-annonser