Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Forskning och innovation - för hållbar tillväxt Ordförandekonferens medicinska sektorsråden – 11 mars 2010 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Forskning och innovation - för hållbar tillväxt Ordförandekonferens medicinska sektorsråden – 11 mars 2010 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och."— Presentationens avskrift:

1 1 Forskning och innovation - för hållbar tillväxt Ordförandekonferens medicinska sektorsråden – 11 mars 2010 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling, regionutveckling

2 2 World Knowledge Competitiveness Index 2008

3 3 Näringslivets investeringar i FoU World Knowledge Competitiveness Index 2008

4 4 Näringslivets investeringar i FoU

5 5 Regionala program för tillväxt i Västra Götaland Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Tillväxtprogram för Västra Götaland Fyra delregionala program Budget för resp. verksamhet Nationella strategin Vägledande för utvecklingsstrategier och tillväxtprogram Ramverk för EU:s strukturfonder EU program 2007-2013 Mål 2 Västsverige (Västra Götaland +Halland) Regional konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbete Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge, Nordsjön, Östersjön LBU Verktyg FP 7, EIT, CIP, EIB… Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland

6 6 En strategi för ett livskraftigt västsvenskt näringsliv Regionala styrkeområden Innovativa SMFs Entreprenörskap och nyföretagande

7 7 Idéer Attityder Nya Företag ”The entrepreneuriel chain” Entreprenörskap och nya företag E

8 8 Industriell Dynamik  Ett regionalt samarbete kring innovationsstöd Universitet och högskolor Forskningsinstitut Industrinätverk Utvecklingsplattformar  Proaktiva kontakter med industriella SMFs i syfte ett identifiera behov av förnyelse och utveckling. Erbjuder ett brett utbud av komplementär kompetens. Award winner 2009

9 9 Smart textiles  Gränssnitt IT – textil  Industrinära FoU  Experimentell FoU Konstgjorda korsband och lederGardiner som lyser i mörkretVäskor som ändrar mönster när mobiltelefonen ringerKläder som mäter kroppens motståndskraft hos sjukaKläder som signalerar var du befinner digKläder som kyler vid extrem hettaSängkläder som mäter EKGHandskar med inbyggt headsetTextilunderlägg som kyler laptop och ökar batteritidSjälvrenande kläderLuktfria strumporArmering av betong

10 10 InMotion – kraftsamling för energi, miljö och hållbara transporter En regional satsning på 150 mkr Insatser inriktade på: - Kunskaps- och testmiljöer - Affärs- och marknadsutveckling - Internationalisering - Upphandling som driver forskning och innovation - Företagsfinansiering – FoU i SMF - Förstärkning av samverkansplattformar Samverkan med aktörer i Västra Götaland och inbjudan till dialog med nationella myndigheter

11 11 Biomedicin och hälsa Dagens Samhälle, 22 januari, 2009

12 12 Samverkan Hälso- sjukvård och Regionutveckling Satsning från högsta politiska ledningen – FoU-beredning Fokus på styrkeområden och infrastruktur i samverkan med näringsliv och akademi Innovationer i hälso- sjukvården Ökat engagemang i EUs forskningsprogram

13 13 Västra Götalandsregionens beredningsgrupp för FoU Beredningsgruppen består av fem ledamöter: Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s) Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (fp) Regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson (c) Gunilla Levén (m) ledamot Regionstyrelsen Benny Strandberg (kd) ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

14 14 Biomedicin och hälsa Gothia Forum för klinisk forskning MedTech West BIOMATCELL MIVAC

15 15 En innovativ hälso- och sjukvård  Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar 2007  Innovationsråd – strategisk ledning  Pilotprojekt – skapa en intern arbetsprocess Bakgrund ”Att lösa problemet är den största drivkraften.” ” Vardagen genomsyras inte av ett bejakande av nya idéer för utveckling och förbättring.” ”Det är viktigt att se kvalitativa vinster, inte bara ekonomiska” ”Medarbetare behöver hjälp med att förädla förslaget och docka in i befintligt system” ” Vi sitter i rör och är inte integrerade. Vi pratar olika språk”

16 16 Utmaningar Attityder och förhållningssätt Ta tillvara olika slags idéer – forskning och ”high practice” Drivkrafter och immateriella rättigheter Förmåga att kunna samverka med akademin samt industrin, både små och stora företag

17 17 Syfte och mål Syfte: Västra Götalandsregionens Innovationssluss skall stärka förmågan och kapaciteten inom hälso- och sjukvården att stimulera, värdera och hantera innovativa idéer. Mål: Högre kvalitet och effektivitet i sjukvården till nytta för patienten Ta tillvara medarbetares innovationskraft Integrera innovationsarbetet som en naturlig del av arbetet Attraktiv arbetsgivare Stärka konkurrenskraft och tillväxt i befintliga och nya företag

18 18 Innovationsslussens mål Samverkan med industrin – ”små och stora” Ta tillvarata olika slags idéer Drivkrafter och immateriella rättigheter Attityder och förhållningssätt AP 1 Kunskap och idéutveckling AP 2 Utveckling av medicintekniska verkstäderna AP 3 Ökad samverkan med industrin AP 4 Kommunikation

19 19 Aktiviteter Arbetspaket 1 Kunskap och idéutveckling Idétransportörer Innovationstid Hantering, värdering och ägande av kunskap

20 20 Aktiviteter Arbetspaket 2 Utveckling av de medicintekniska verkstäderna Prototyper Testa produkter för företag Innovationsmöten – ”open innovation”

21 21 Aktiviteter Arbetspaket 3 Samverkan med industrin Gothia Forum för klinisk forskning Innovationsupphandling

22 22 Aktiviteter Arbetspaket 4 Kommunikation & uppföljning Informationsspridning – kommunikationspaket till olika delar i organisationen Portal för information - webbsida Fokusgrupper Verktyg för att mäta innovationsarbete

23 23 EU: 7e ramprogram Fakta

24 24 3,8 % av deltagarna 3,1 % av koordinatorerna 4,1 % av budget Sveriges resultat i FP7 hittills Fakta

25 25 FoU-satsning Internationalisering: positionering i EU & globalt Öka västsvensk medverkan och påverkan i europeiska och internationella FoU-program, attrahera resurser PROAKTIVT – lång sikt Stödja västsvenska FoU-aktörers samarbete kring strategier för internationalisering och påverkan REAKTIVT – kort sikt Underlätta för centra, miljöer, projekt & plattformar att delta i forskningsprogram och internationellt samarbete


Ladda ner ppt "1 Forskning och innovation - för hållbar tillväxt Ordförandekonferens medicinska sektorsråden – 11 mars 2010 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och."

Liknande presentationer


Google-annonser