Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, Du behöver inte bottenmåla Metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och kanske.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, Du behöver inte bottenmåla Metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och kanske."— Presentationens avskrift:

1 1 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Du behöver inte bottenmåla Metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och kanske billigare. av Odd Klofsten 08 556 263 26 privat@oddmarketing.se

2 2 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Miljövänligare, bekvämare och billigare båtliv Visste du att: 85% av giftläckaget från bottenfärgerna sker i vattnet under sommaren? och att endast 15% av giftläckaget sker på land vid höstupptagningen? (Se HaVs rapport Aug-12). Vill du slippa: bottenmåla på våren? rengöra skrovet på hösten? Vill du minska kostnaderna för båtlivet? Vill du leva ett miljövänligare båtliv? Stoppa giftläckaget vid källan!

3 3 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Två saker vi kan göra för att minska läckaget 1.Använda metoder som stoppar eller minskar användandet av bottenfärger och därmed giftläckaget i havet och på land. 2.Fånga upp och ta hand om det gift som tvättas bort vid höstupptagningen eller vid annan bottentvätt på land. Se HaVs riktlinjer Aug-12

4 4 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Metoder som stoppar giftläckaget 1.Förvara ovan vattenytan - Sjösätt när du ska ut (året om) a.Båtliftar b.Köra-upp-på-bryggor c.Båt på trailer d.Sommarplats på hylla 2.Spänn skyddsduk under båten (sommaren) 3.Skrubba förhand (juli-sept) 4.Lyft och högtryckstvätta (juli-okt) 5.Borsttvätta i vattnet (juli-okt)

5 5 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Båtliftar (året om)

6 6 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Köra-upp-på-bryggor (året om)

7 7 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Båt på trailer (året om)

8 8 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Sommar och vinterplats på hylla (året om)

9 9 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Skyddsduk under båten

10 10 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Skrubba för hand (juli-sept)

11 11 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Lyft och högtryckstvätta (juli-okt)

12 12 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Borsttvätta i vattnet (juli-okt)

13 13 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se 1. Billigare för båtägaren och båtklubben a.Ingen kostnad för bottenfärg b.Ingen investering i spolplatta och reningsanläggning - Rena båtar läcker inget gift. c.Mindre kostnad för kranhyra - Tack vare snabbare upp- tagning än med spolplatta. d.Mindre kostnad för deponi av farligt avfall (färgrester)

14 14 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se 2. Bekvämare och säkrare a.Slipp bottenmåla på våren och skrapa på hösten b.Kortare hängtid i kranen - Smidigare och säkrare hantering av båtlyft vid upptagning. c.Kräver mindre arbetskraft – Ingen högtryckstvättning över spolplatta. Ställ båten på plats direkt d.Renare arbetsmiljö

15 15 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se 3. Miljövänligare a.Slipp lösningsmedel i lungorna b.Slipp färg på huden c.Minskat giftläckage i hav och sjö under sommaren d.Minskat giftläckage på land vid höstupptagning e.Minskad hantering av färg

16 16 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se 4. Bottentvättning - Ny intäktskälla för varven? Varv med spolplattor och godkänd rening kommer, i och med HaVs nya riklinjer, redan sommaren 2013 uppleva en ökad efterfrågan på bottentvättning under juli-sept.

17 17 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Summering - Fördelar med båtar som inte målas 1.Billigare för båtägaren och båtklubben 2.Bekvämare och säkrare för båtägaren och båtklubben 3.Miljövänligare för båtklubben och båtägaren 4.Ny intäktskälla för varven?

18 18 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Så kan vi öka användningen av giftfria metoder: 1.Sprid kännedom och kunskap om giftfria metoder 2.Bevisa att det är möjligt att sluta bottenmåla. 3.Öka tillgängligheten till giftfria och bekväma metoder 4.Sprid kunskap om bottenfärgers miljöpåverkan 5.Stimulera / uppmuntra till beteendeförändring. Båtlivet blir då bekvämare, miljövänligare och kanske billigare.

19 19 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, privat@oddmarketing.se Frågor? För mer information, kontakta: Odd Klofsten 08 556 263 26 privat@oddmarketing.se


Ladda ner ppt "1 Av Odd Klofsten, Tel. 08 556 263 26, Du behöver inte bottenmåla Metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och kanske."

Liknande presentationer


Google-annonser