Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 1 På årsmötet fick Sven Hjelm i uppdrag att undersöka alternativ till upptagning/sjösättning med kran med anledning av att det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 1 På årsmötet fick Sven Hjelm i uppdrag att undersöka alternativ till upptagning/sjösättning med kran med anledning av att det."— Presentationens avskrift:

1 Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 1 På årsmötet fick Sven Hjelm i uppdrag att undersöka alternativ till upptagning/sjösättning med kran med anledning av att det förutsågs problem med ökande kostnader, speciellt om antalet upptagningar ökar samt svårigheter att få kranförare som åtager sig att ”bära” båtar. Efter studium av olika lösningar som Svängkran, Bockkran etc. Kom jag fram till att en så kallad Sublift verkade vara den bästa lösningen för ÖBK. Samma slutsats har ett flertal andra klubbar kommit fram till tex. Trosa BK. Flera Södertälje klubbar som SBS och SBK planerar att skaffa samma typ av utrustning. Vi har tillsammans med leverantören kommit fram till att med smärre justeringar kan vi använda platsen där nuvarande slip ligger. Att köpa en ny Vagn och Ramp kostar ca 1 300 000kr. Detta går sannolikt att motivera men kan bli något dyrare de första åren för medlemmarna i ÖBK. Tanken var att presentera detta vid årsmötet i januari. Nu har en möjlighet uppstått att anskaffa en 3 år gammal utrustning som har ny hydraulpump och nytt styrsystem. Om vi kan bestämma oss idag kan kostnaden minskas med ca 500 000kr till ca 800 000kr. Vagnen kostar 605 000kr +moms det tillkommer transport etc. så kostnaden kan beräknas till ca 800.000kr. Till detta tillkommer ev. att bygga ett skjul till vagnen, alt förlänga mastskjulet, vilket uppskattas kosta max 50 000kr, vilket innebär ett finansieringsbehov av 850 000kr

2 Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 2 Mer info på http://www.anytec.se/ Beskrivning av teknisk lösning Sublift 12 hanterar båtar med en max vikt av 12 ton. Vagnen fjärrmanövreras enkelt av en person och hastigheten är steglöst reglerbar från krypfart till rask gång. Segelbåtar så väl som motorbåtar flyttas smidigt från vatten till vagga eller bockar. Båtarna hanteras med högsta säkerhet och smidighet. Ramen är av öppen U-typ så det går lätt att ställa av en båt på sin pallning utan några tillfälliga stöttor eller stöttande händer. Sublift 12 gör det enkelt att ta upp en båt för bottentvätt och spara på giftfärger, miljö och ekonomi. Det är mindre arbete att tvätta 2 gånger per år än att bottenmåla med giftfärg.

3 Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 3 Finansiering av 850.000 (Vagn, Ramp div. omkostnader för mark etc.) samt skjul Uttag ur klubbens sparkapital på ca 170 000100 000 Andelsavgift i klubbens tillgångar höjs med 3000 kr för aktiva medlemmar. (betalas tillbaka vid utträde ur klubben) ca 150 medlemmar 450 000 Båtklubbslån via SBU och FS alt. Nordea300 000 Summa850 000 Lånet på 300 000kr amorteras på 10 år till en ränta av 5% genom att avgiften för vinterplats höjs från dagen 15 kr/m 2 till erforderligt belopp att täcka genomsnittlig årskostnad på 30 000 + 7500 = 37500 dvs ca 250 kr per båt i snitt. Kostnaden fördelas så att båtens storlek avgör kostnaden, vilket är rimligt samt enkelt att hantera för kassören.

4 Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 4 Uppskattade Kostnader under 10 år NuvarandeSublift Avskrivningar 10 år0300 000 Räntor 5 % Båtklubbslån075 000 Räntekostnad 3000kr01 500 Underhåll075 000 Diesel025 000 Försäkring050 000 Spontning av Strandlinje180 000 Kostnaden för skjul till vagn mm 100 000 Restvärde efter 10 år0-300 000 Bedömd krankostnad960 0000 Bedömd kostnad för båtägarna under 10 år 1 140 000326 500 Mall för beräkning av de totala kostnaderna för båtägarna Vad är det värt att kunna ta upp och sjösätta flexibelt och säkert hela säsongen? Vad är det värt att istället för att måla botten ta upp och tvätta?

5 Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 5 Övrigt: Nuvarande kranförare (Tord) kommer att gå i pension det närmaste året och det är osäkert att finna kranförare som är villiga att köra kranen med hängande båt. Subliften beräknas vara på plats till sjösättningen 2007. Vi uppskattar att vagnen har ett värde på ca 300 000kr efter 10 år. De kommande 10-30 åren kommer kostnaden då bli mycket låg om vagnen underhålls och behålls. Livslängden kan bli väldigt lång eftersom förslitningsdetaljerna kan bytas ut. Ca 10 personer kommer sannolikt att erbjudas utbildning i att köra Subliften. Vilket innebär att sjösättning/upptagning kommer att kunna erbjudas under ett stort antal dagar. Vid extra upptagningar under sommaren tas en mindre avgift ut. Ordinarie sjösättning/upptagning kommer att ingå i kostnaden för vinterplatsen, varför hanteringen av kontanter upphör vid sjösättning/upptagning. Eventuellt behöver bredden på några vaggor minskas, eftersom det finns en max - gräns (troligen 2,2 m) som Subliften kan hantera. Den spontning av norra hamnplanen som planeras att utföras, blir inte aktuell eftersom de största och tyngsta.

6 Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 6 En enig styrelse föreslår därför följande till medlemmarna på det extra föreningsmötet den 5 oktober 2006: 1. Styrelsen får i uppdrag att upphandla en begagnad sublift med kringkostnader inom ramen för 900 000kr. 2. Aktiva medlemmar betalar in 3 000 kr troligen senast 1 februari 2007. 3. Dessa 3000kr kombineras med den tidigare ”husandelen” på 2500kr till en klubbandelsavgift på 5500kr, vilken fås tillbaka vid utträde. Värdet av denna klubbandel skall sedan beslutas av kommande årsmöten, på samma sätt som vi gör med bryggplatserna. Värdet av klubbandelen kan öka eller minska beroende på vad årsmötet beslutar. Detaljer om detta beslutas på årsmötet i Januari 2007.


Ladda ner ppt "Sven Hjelm 2006 10 01 Sida 1 På årsmötet fick Sven Hjelm i uppdrag att undersöka alternativ till upptagning/sjösättning med kran med anledning av att det."

Liknande presentationer


Google-annonser