Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+ Etiska begrepp. + Etik och moral I valet om vad som är rätt eller fel visar vi vår moral Rätten till abort Dödsstraff Donera sina organ Ska man förlåta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+ Etiska begrepp. + Etik och moral I valet om vad som är rätt eller fel visar vi vår moral Rätten till abort Dödsstraff Donera sina organ Ska man förlåta."— Presentationens avskrift:

1 + Etiska begrepp

2 + Etik och moral I valet om vad som är rätt eller fel visar vi vår moral Rätten till abort Dödsstraff Donera sina organ Ska man förlåta eller stå på sig Etiken är ”läran om moralen” – alltså våra tankar och teorier om moralen

3 + Pliktetik ”Handla efter den regel du vill se till upphöjd lag” – Imanuel Kant En regel måste alltså gälla alla Plikterna och reglerna sätter gränser för vårt handlande – oavsett konsekvensen Stort fokus på människans förnuft och förmåga att ta ansvar En människa får inte bli behandlad som ett medel, har ett värde i sig som är unikt

4 + Konsekvensetik För att avgöra om något är rätt eller fel ska man väga samman alla tänkbara konsekvenser För sig själv – etisk egoist För gruppen/nationen – gruppetiker För hela världen – utilitarist Största möjliga lycka, för största möjliga antal Vad är goda konsekvenser? Liv, hälsa, rättvisa, frihet, trygghet

5 + Dygdetik Man ska sträva efter önskvärda dygder/egenskaper Vishet, mod, måttfullhet och rättrådighet Hur ska jag leva ett gott och bra liv? Stort fokus på känslan, snarare än handlingen

6 + Livsåskådning Genom att utgå från sin livsåskådning kan man få vägledning Som en grund att stå på I religioner finns budord eller etiska plikter Livsåskådning behöver inte ta sin utgångspunkt i en religion

7 + Samvete och medkänsla Påverkas av uppfostran och de normer och värderingar som råder i samhället man växer upp i – ens kultur Som en kompass som avgör vad som är rätt eller fel Medkänsla är förmågan att förstå vad andra människor tänker och känner

8 + Den gyllene regeln Behandla andra som du själv vill bli behandlad

9 + Olika värden och värdekonflikter Viktiga att försvara för ett bra samhälle Människovärde Frihet Ansvar Tolerans Godhet Solidaritet Rättvisa Konflikten uppstår när värden ställs emot varandra


Ladda ner ppt "+ Etiska begrepp. + Etik och moral I valet om vad som är rätt eller fel visar vi vår moral Rätten till abort Dödsstraff Donera sina organ Ska man förlåta."

Liknande presentationer


Google-annonser