Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva uppsats Skrivprocessen: problemformulering, skrivande och bearbetning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva uppsats Skrivprocessen: problemformulering, skrivande och bearbetning."— Presentationens avskrift:

1 Att skriva uppsats Skrivprocessen: problemformulering, skrivande och bearbetning

2 Lokaler och handledare Engelska parken. Humanistiskt centrum. Thunbergsvägen 3L Svensk rådgivning Engelsk rådgivning

3 Organisation Handledarna är språkvetare Hjälp till självhjälp Språkverkstaden är gratis för alla studenter vid Uppsala universitet

4 Individuell handledning 1.Studenten kontaktar Språkverkstaden 2.Texten skickas till handledaren vid Språkverkstaden som förbereder mötet 3.Respons endast på delar av texten 4.Diskussion med studenten (1 tim.) 5.Studenten bearbetar texten 6.Återbesök (om så önskas)

5 Några skrivhjälpmedel Nationalencyklopedins ordbok Svenska skrivregler www.sprakradet.se Jarrick, Arne & Josephson, Olle, 1996: Från tanke till text. Lund. Lökensgard Hoel, Torlaug, 2010: Skriva på universitet och högskolor. Lund. Strömquist, Siv, 2014: Uppsatshandboken. Malmö.

6 Kontaktuppgifter sprakverkstaden@kvk.uu.se

7 Vetenskapligt skrivande Språklig klarhet –Skriv tydligt! Vetenskaplig genomskinlighet –Visa hur du har undersökt världen! Saklighet –Se sakligt på världen! Kritisk-analytisk kompetens –Ifrågasätt och pröva! Anpassning till skriftspråksnormer –Skriv korrekt! Lyhördhet för akademiska stilnormer –Anpassa dig till miljön!

8 Grundläggande stilkrav på vetenskaplig text Precision Koncentration Organisation

9 Skribenter är olika Två typer av skrivande: Tankeskrivande Presentationsskrivande Två typer av skribenter: Planerare Omskrivare

10 Enkelt schema över skrivprocessen Förstadiet Analys av skrivuppgiften –Vad ska jag skriva om? För vem? I vilket syfte? Stoffsamling –Samla material Sovring/fokusering –Vad ska jag ta med av materialet? Vad ska jag koncentrera mig på? Strukturering/planering –I vilken ordning ska jag presentera materialet?

11 Enkelt schema över skrivprocessen Skrivstadiet Formulering –Översätta tankar till skrift.

12 Enkelt schema över skrivprocessen Efterstadiet Bearbetning –Från utkast till färdig text. Utskrift Korrekturläsning Publicering –Texten möter läsaren.

13 Texttriangeln Rätt- skriv- ning etc. Ordval Meningar Skrivsituation (syfte, mottagare) InnehållStruktur

14 Skrivprocessen Från ämne till problemställning Avgränsning av ämnet Avgör vad som är viktigt Ger ett perspektiv Fokuserar varför och hur En bra problemformulering = röd tråd i arbetet med texten

15 Skrivprocessen En problemställning kan formuleras som En fråga som ska besvaras Ett påstående som ska undersökas, bevisas, diskuteras, analyseras eller bedömas Ett syfte eller en målsättning

16 Skrivprocessen Att komma igång Idéutveckling Tankeskrivande Tala in texten på lämpligt medium Börja var som helst Bryt ned skrivandet i mindre delar Skaffa rutiner för skrivandet Belöningar

17 Skrivprocessen skriva under hela processen mycket av det vi skriver inte kommer att finnas kvar i den färdiga texten inledningsvis skriva så sammanhängande som möjligt utan formella aspekter vi får nya insikter medan vi skriver

18 Skrivprocessen Omarbetning En integrerad del av skrivprocessen Resultat av tankeutveckling som sker under skrivandet Skilja mellan kontinuerlig bearbetning och avslutande bearbetning

19 Skrivprocessen Omskrivningsstrategier Tillägga – vad saknas? Stryka – vad är överflödigt? Ersätta – vad kan bytas ut? Klargöra – vad är otydligt? Utarbeta – vad är ”tunt”? Korrigera – vad är fel eller inkorrekt? Flytta – vad passar bättre på ett annat ställe?

20 Skrivprocessen Två strategier för att utveckla strukturen i en text Text före struktur Skriv först, få ner så mycket som möjligt Läs igenom, sätt in stickord i marginalen för varje avsnitt Hitta en struktur, ordna det skrivna Struktur före text Gör en noggrann disposition på förhand Skriv punkt för punkt (fyll ut strukturen) Justera dispositionen under skrivandets gång

21 Skrivprocessen Från utkast till presentationstext Från att vara:Till att vara: *orienterad från*mottagarorienterad skribentens perspektiv*strukturerad utifrån skribentens insikts-en övergripandeplan eller skrivprocess *implicit, bara skribenten *explicit, så att vet vilka förutsättningar skribenten lotsar texten vilar på läsaren genom texten

22 1. Åtta råd till skribenter 1.Börja skriva så kommer tankarna genom språket. 2.Skriv ner tankar och idéer så snart du får dem. 3.Börja skriva om det som du känner mest för. 4.Börja skriva om det som du har något att skriva om.

23 2. Åtta råd till skribenter 5.Det är viktigt att skilja mellan en preliminär plan för en text och den slutgiltiga dispositionen av den färdiga texten 6.Arbeta först med innehållet, därefter med struktur och sammanhang, och slutligen den språkliga finputsningen. 7.Läs varandras texter och diskutera. 8.Skrivande är ingenting man har; det är en träningssak.

24 Välkomna till Språkverkstaden! sprakverkstaden@kvk.uu.se


Ladda ner ppt "Att skriva uppsats Skrivprocessen: problemformulering, skrivande och bearbetning."

Liknande presentationer


Google-annonser