Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap i kombination med Trygghet, Delaktighet & Ansvar Grimstaskolan, Grymsta skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap i kombination med Trygghet, Delaktighet & Ansvar Grimstaskolan, Grymsta skolan."— Presentationens avskrift:

1

2 Kunskap i kombination med Trygghet, Delaktighet & Ansvar Grimstaskolan, Grymsta skolan

3 Grimstaskolan – Organisation 12/13 LGR Lag 49ÖstSydVästNordStudion Kompassen Åk 7,9 Åk 6,8

4 Grimstaskolan - Nuläge Små undervisningsgrupper 22 st Fullständigt elevvårdsteam Bibliotek i samarbete med lärarna Fritidsgård en stor del av skoldagen Höga betyg och en rättssäker betygsprocess Behöriga lärare

5 Grimstaskolan - Mål Grimstaskolans huvudmål 11/12 Kunskapsutveckling Trygghet och studiero Öka elevers delaktighet

6 Nyheter på Grimstaskolan Hälsa 4 ggr/vecka Fotbollsalternativ Gymnasiesatsning år 9 Nyheter på Grimstaskolan

7 Nyheter på Grimstaskolan Flexibla undervisningsgrupper Livskunskap – social träning Ämnesplaneringar med tydliga mål och kriterier Lärarcoaching Gemensamma planeringar

8 Grimstaskolan - Hälsa Hälsa 4 ggr/vecka Syfte: Våra elever ska ha verktygen att själva lugnt och metodiskt ta ansvar för sin hälsa i framtiden.

9 Grimstaskolan - Hälsa 2 extra Hälsolektioner: Må bra lektioner; styrka/smidighet, jogga/löpa, powerwalk/stavgång, yoga, aeorobics/friskis, kost & hälsa, bollekar & bollspel mm. Personal leder dessa verksamheter Även elever kan leda verksamheter Även kulturella aktiviteter och stöd kan förekomma Valbara perioder under skolåret.

10 Grimstaskolan - Hälsa 2 extra Må bra-lektioner: Föreningskontakter - Fotboll med Bollstanäs SK och deras samarbete med Väsby United/AIK Ytterligare föreningskontakter

11 Grimstaskolan - Framtiden Gymnasiesatsningen år 9 Syfte: Vi vill säkra att eleverna får en längre tid att förbereda sitt gymnasieval, att eleverna gör rätt förstaval av gymnasieprogram, att eleverna får chans att arbeta för önskad poängnivå och dessutom möjlighet att fördjupa sig kring framtida studieval.

12 Grimstaskolan – Flexibla UG Fler kontakt ytor Ökad arbetsro Ökad social kompetens Möjlighet till pedagogiska grupperingar Ger effektivare trygghetsarbete

13 66 st elever 3 st UG 7:1 7:2 Har samma lärare i resp. ämne 7:3Ger stora möjligheter till flexibla lösningar Flexibla undervisningsgrupper

14 Fördelar – fler kontaktytor eleverna känner till fler elever vilket gör att de tar större ansvar för varandra det är inte lika lätt att faktiskt vara taskig mot någon annan man får fler kompisar eleverna får en fantastisk träning kring social kompetens som de kommer att ha stor nytta av i framtiden då inte minst inför gymnasiet där många elever hamnar själva i en klass eller till och med på en skola man får ökade chanser till nya kompisar då det på "högstadiet" händer att man kommer ifrån sina gamla kompisar Flexibla undervisningsgrupper

15 Grimstaskolan – Ansvar i skolan Ansvar Först tar du ansvar för dig själv – sedan kan du hjälpa andra Berätta för vuxen personal om du som elev har idéer eller tycker att något kan förbättras, förändras eller ej är schysst

16 Grimstaskolan – Social kompetens Arbete i handledargrupp: - diskussioner om aktuella ämnen -diskussioner utifrån eget etikmaterial - Speciellt utbildad personal knyts till skolan Varierande arbetssätt för att låta alla komma till tals

17 Grimstaskolan – Skollunchen Satsning på skollunchen: - Vi satsar extra på en bättre salladsbuffé -Vi satsar extra på mjukt bröd, fil och flingor (om man inte skulle tycka om just den dagens rätt) - Två gånger per månad får eleverna välja maträtt

18 Hur lyckas vi på Grimstaskolan? Under en lång följd av år har våra elever nått höga betyg. Vi överträffar hela tiden Skolverkets förväntade resultat Genom att följa upp våra ”gamla elever” vet vi att de kom väl förbereda till gymnasieskolan Vi får allt bättre betyg på frågorna om elever känner sig trygga och om det finns vuxna i skolan att vända sig till

19 Kunskapsutveckling Vi arbetar tillsammans i ämneskonferenser för att hjälpa varandra till tydliga och relevanta målformuleringar Vi hjälper varandra att hitta bra uppgifter Vi har aktiva lärare som letar efter att förbättra undervisningen Vi hittar individuella lösningar för våra elever

20 Grimstaskolan – HT 2012 Hur många elever tar vi in? - Vi har kapacitet att ta 6 klasser med 22 elever i varje - Om inte alla som söker till Grimstaskolan får plats gäller den ”relativa närhetsprincipen”, en variant på närhetsberäkning utifrån ett kommunalt helikopterperspektiv = att så få elever som möjligt ska behöva resa långt till skolan.

21 Grimstaskolan Skolvalet pågår till den 2 februari. Varmt välkomna att söka till GRIMSTASKOLAN


Ladda ner ppt "Kunskap i kombination med Trygghet, Delaktighet & Ansvar Grimstaskolan, Grymsta skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser