Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dina privata försäkringar. DIN PRIVATA FÖRSÄKRING Stiftelse som ger vägledning om försäkringar Stiftelse, startade 1979 Gratis opartisk vägledning Drygt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dina privata försäkringar. DIN PRIVATA FÖRSÄKRING Stiftelse som ger vägledning om försäkringar Stiftelse, startade 1979 Gratis opartisk vägledning Drygt."— Presentationens avskrift:

1 Dina privata försäkringar

2 DIN PRIVATA FÖRSÄKRING Stiftelse som ger vägledning om försäkringar Stiftelse, startade 1979 Gratis opartisk vägledning Drygt 11 000 ärenden (2015) Huvudmän: Finansinspektionen Konsumentverket Svensk Försäkring

3 Vi kan påverka Informera, vägleda, hjälpa konsumenter (enligt stadgarna) Objektiva jämförelser av försäkringar Fånga upp konsumentproblem - återföring till huvudmän Utbildning och media Påverka Vägleda InformeraHjälpa DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

4 Vår webbplats – konsumenternas.se År 2015 hade vi närmare 1 miljon besök på webbplatsen. Responsiv webbplats Jämförelser – populära! Fakta och information inom bank, försäkring, pension Klagoguiden, omprövning DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

5 Sociala medier Facebook Twitter Egen blogg Följa andra bloggare DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

6 Olika försäkringar Social- försäkring Avtals- försäkringar Privata försäkringar DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

7 Vad består en hemförsäkring av? Skydd för saker Reseskydd Rättsskydd Ansvarsskydd Överfallsskydd Tilläggsförsäkringar till exempel allrisk och olycksfall DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

8 Tänk på att… Se till att ha en hemförsäkring Förvara inte kontanter hemma Dokumentera med kvitton och foton. Stöld ersätts inte – om du släppt in gärningsmannen, eller lämnat ifrån dig nycklarna. DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

9 Vad kan jag göra? Skaffa en Allriskförsäkring - plötslig och oförutsedd händelse Det finns hemförsäkringar som omfattar ”öppen stöld” för boende i servicehem/äldreboende Gruppförsäkring via kommunen eller organisationer (pensionärsorganisation) DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

10 Barnförsäkring – ersättning vid sjukdom och olycksfall Barns försäkringsskydd: Socialförsäkringen Skolförsäkring Privatförsäkringar - individuell - grupp DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

11 Personförsäkring vuxen Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfalls- försäkring. Sjukvårdsförsäkring Sjukförsäkring Inkomstförsäkring Livförsäkring DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

12 Bilförsäkring 1.Trafikförsäkring – obligatorisk 2.Halvförsäkring 3.Vagnskada DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

13 Tänk på att… Trafikförsäkringen är obligatorisk – dyrt att vara oförsäkrad Skaffa försäkring från dag ett DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

14 Reseförsäkring Ett ambulansflyg från Asien ca 800 000 kr En dags intensivvård i USA ca 40 000 kr Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv UD betalar inte DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

15 Reseförsäkring ersätter Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall Hemtransport Merkostnader Anhörigas resa Outnyttjad resekostnad/Förseningar Bagageskador Ansvar/Rättsskydd/Överfall DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

16 Tänk på att… Reseskyddet i din hemförsäkring – bra grundskydd Bara akut sjukdom och olycksfall Se till att ha försäkring för hela restiden Ta med resekortet från försäkringsbolaget – ditt försäkringsbevis DIN PRIVATA FÖRSÄKRING

17 Checklista - försäkringsskydd  Se regelbundet över ditt försäkringsskydd  Hemförsäkringen är en paketförsäkring  Utan reseförsäkring kan det bli dyrt om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall på resan  Trafikförsäkring är obligatorisk och måste gälla från dag ett DIN PRIVATA FÖRSÄKRING


Ladda ner ppt "Dina privata försäkringar. DIN PRIVATA FÖRSÄKRING Stiftelse som ger vägledning om försäkringar Stiftelse, startade 1979 Gratis opartisk vägledning Drygt."

Liknande presentationer


Google-annonser