Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan man tillvarata föräldrarnas egna resurser? Tankar om empowerment.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan man tillvarata föräldrarnas egna resurser? Tankar om empowerment."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan man tillvarata föräldrarnas egna resurser? Tankar om empowerment

2 Hur vi lär oss Jag hör och jag glömmer Jag ser och jag minns Jag gör och jag förstår Kinesiskt ordspråk

3 Empowerment Människor är faktiskt beslutsfattare om sin egen/sina barns hälsa Människor är kapabla att genomföra komplexa beslut i sitt beteende Föräldrar känner sitt eget barn bäst Delaktighet, val och autonomi motiverar vuxna människor att förändra sitt beteende

4 Self-efficacy – tilltro till den egna förmågan Bandura: Social inlärningsteori För att genomföra ett beteende eller en beteendförändring måste individen Tro på sin egen förmåga att göra det Tro på att det innebär något positivt

5 Att samtala om barnsäkerhet Traditionellt sker olycksfallsprevention genom Information och rådgivning om risker, men Kunskap påverkar inte beteende Förmedling av sociala normer, men För specifika: t.ex. använder spisskydd, men låser inte in medicinerna Föräldern upplever sig diskvalificerad Sjuksköterskan känner sig som en ”förmyndare” Arborelius et al: Att samtala om barnsäkerhet på BVC – utifrån föräldrarnas synpunkter, CBU, Stockholm, 1998

6 Att samtala om barnsäkerhet forts. Förmedla att du tror att föräldrarna är kompetenta att ordna en säker miljö för barnet Fråga föräldrarna om deras Erfarenheter & synpunkter om skador och risksituationer Förslag för att förebygga dessa Berätta vilka skador som är vanligast – fall, brännskador Informera om skador i området

7 Empowerment modellen för samtal med föräldrar (Arborelius) FRÅGA vad föräldern har för erfarenhet av det aktuella tillståndet/situationen FRÅGA vilka risker föräldern ser med situationen i fråga FRÅGA EFTER föräldrarnas egna förslag för att åtgärda situationen alt. förebygga att det blir värre UPPMUNTRA de förslag som är medicinskt/professionellt hållbara. Diskutera problem som dyker upp. Ge råd när det efterfrågas specifikt!

8 Föräldracentrerat arbetssätt fungerar 70% av föräldrarnas egna förslag till skadeprevention åtgärdades till nästa besök på BVC Ger bättre tidsanvändning – Kunniga Föräldrar Metoden fungerar även för att minska spädbarns exponering till passiv rökning ”Man får föräldrarna med sig med hjälp av metoden”, säger en sköterska

9 Empowerment modellen för samtal med föräldrar (Arborelius) FRÅGA vad föräldern har för erfarenhet av det aktuella tillståndet/situationen FRÅGA vilka risker föräldern ser med situationen i fråga FRÅGA EFTER föräldrarnas egna förslag för att åtgärda situationen alt. förebygga att det blir värre UPPMUNTRA de förslag som är medicinskt hållbara. Diskutera problem som dyker upp. Ge råd när det efterfrågas specifikt! Förälder till ett spädbarn som skriker mycket Förälder till en tonårsflicka som verkar må dåligt Förälder till ett spädbarn som skriker mycket Förälder till en tonårsflicka som verkar må dåligt

10 Delsummering - Målet med kursen Efter kursen ska ni ha en god uppfattning om när det är motiverat att konsultera läkare med barnkompetens Ni ska ha en god uppfattning om barnets utvecklingsfaser och vilka kroniska tillstånd som förekommer hos barn Ni ska känna till vårdorganisationen kring barn och föräldrars möjligheter att få stöd Ni ska kunna genomföra ett hälsosamtal som kartlägger eventuella vårdbehov samt reagera på varningstecken på svår sjukdom

11 Vaccinationer i programmet Vaccinationsprogrammet omfattar skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund och Haemophilus influenze typ B, Hib, en bakterie som kan orsaka snabbt förlöpande infektioner i form av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, särskilt hos små barn. Vaccination kan också ges mot tuberkulos och hepatit B om sjukdomarna finns i barnets nära omgivning vilket i princip innebär alla barn med utlandsfödda föräldrar som kommer från regioner där dessa sjukdomar är vanliga.

12 Föräldrar har nästan alltid resurser, men kan behöva hjälp att ta vara på dem!


Ladda ner ppt "Hur kan man tillvarata föräldrarnas egna resurser? Tankar om empowerment."

Liknande presentationer


Google-annonser