Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eventuella vårdskador, patienter att utreda 2015-11-06 Mats Löfgren, registerhållare Ban Al-Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eventuella vårdskador, patienter att utreda 2015-11-06 Mats Löfgren, registerhållare Ban Al-Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson,"— Presentationens avskrift:

1 Eventuella vårdskador, patienter att utreda 2015-11-06 Mats Löfgren, registerhållare Ban Al-Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson, registeranalys Birgitta Renström registerkoordinator

2 Att följa kvalitet  För att följa en förändring på kliniknivå måste det man följer vara frekvent förekommande (>10%)  Allvarliga komplikationer är sällan förekommande (t ex 3-4 % för hysterektomi), varför de ej går att följa för förbättringspotential

3 Bakgrund – Definition vårdskada  LÖF ersätter patienter efter expertbedömning  Händelser ersatta via LÖF en definition av vårdskada  De som anmäler via LÖF är en delmängd av de drabbade  Kan liknande patienter identifieras i GynOp för lokal utredning/åtgärd?

4 Frekvens vårdskador/allvarliga komplikationer hysterektomier  Op åren 2005 – 2012  Av 27 247 hysterektomier hade 182 ersatts via LÖF 0,6%  Förväntat är ca 3-4% vårdskador/ allvarliga komplikationer  Av alla gynekologiska operationer ersatta i LÖF fanns 85% i GynOp  Vad kännetecknar de som ersätts??

5 Vilken kombination av faktorer stämmer bäst

6 Hittas rätt patienter Sjukhus Antal/ månad Händelse- analys "Light" analys Ingen åtgärdTotalt (n) Var internt anmäld Linköping 1.75411258 1+4 Danderyd 2.7114112640 Västernorrland 0.733152500 Västerbotten 0.9492014831 Totalt.. 9811740255 2+4 Totalt %.. 38.4% 45.8% 15.6%.. Ja

7 Kriterier för att en patient ska visas i översikten för vårdhändelser i GynOp För alla operationer gäller följande:  Operation på benign indikation OCH allvarlig komplikation i operation, utskrivning eller läkarbedömning 8v  Operation på malignitetsmisstänkt/malign indikation OCH läkarbedömd allvarlig komplikation 8 v eller 1 år efter operation  Patientrapporterad allvarlig komplikation som ej bedömts inom 4 veckor från enkätsvar, enkät 8 veckor och 1 år  Patient avliden inom 30 dagar efter operation För uterusoperation på benign indikation gäller även:  Patientrapporterat tillstånd efter 8 veckor = försämrat eller mycket försämrat OCH patientrapporterad allvarlig komplikation i enkät 8 veckor efter operation  Sjukskrivning förlängd mer än 4 veckor (patientrapporterad) För adnexoperation (utan kombination med hysterektomi) på benign eller malignitetsmisstänkt indikation gäller även:  Patientrapporterad allvarlig komplikation i form av sårruptur, tarm- eller uretärskada eller intraabdominell blödning OCH reoperation från enkät 8 v efter operation  Sjukskrivning förlängd mer än 4 veckor (patientrapporterad) För prolaps- eller inkontinensoperation gäller även:  Patientrapporterad komplikation i form av blås-, tarm- eller uretärskada, trombos, sepsis, fistel eller intraabdominell blödning OCH återinläggning mer än 2 dygn OCH sjukskrivning förlängd mer än 4 v från enkät 8 v efter operation  Patientrapporterad allvarlig komplikation OCH självkateterinsering (RIK), KAD eller annan resurinbehandling.

8 Bedömningen av enkäter  Av påträffade fall att utreda utgjordes 60% av en läkarbedömd allvarlig komplikation  Av patienterna rapporterade som allvarlig komplikation bedöms 25% som allvarlig av läkare  Om ingen läkarbedömning finns är patientens rapportering det näst bästa  Om patienten rapporterat allvarlig komplikation OCH ingen bedömning gjorts inom 4 veckor blir det en vårdhändelse att utreda* * Beslutat vid verksamhetsmöte aug 2014

9 Slutsats  Rätt patienter hittas och i hanterbart antal (3%)  Bristande rutiner för enkätbedömning ger onödigt stort utfall av vårdhändelser  Införandet sanktionerats vid 2 verksamhetsmöten – Skall hanteras  Funktionen finns nu i GynOp sedan >1 år tillbaka - en automatiserad funktion för identifiering av misstänkta vårdhändelse

10 Hanteras vårdhändelser 1:a sept 2015 (op utförda sept 2014 – maj 2015  43% ej öppnad, 33% öppnad 25% klassificerade

11 Hanteras vårdhändelser 1:a nov 2015 (op utförda sept 2014 – aug 2015)  20% ej öppnade 45% öppnade 35% klassificerade

12 Hantering vårdhändelser  Förbättringspotential finns !!  Inga stora volymer, största klinikerna har 5-6/månad i genomsnitt

13 Fördelning av i klasser  Händelseanalys 5%  Internutredning 28%  Fortsatt uppföljning 36%  Inget avvikande 29%  Varför hög andel ”inget avvikande”?

14 Har läkarbedömning gjorts av läkare vid vårdhändelse  Frånvaro av läkarbedömning ger högt utfall av vårdhändelser

15 Ej bedöma enkäter ger ökat antal

16 Vad hittas i klassen inget avvikande Fall1  Prolapsoperation, frisk kvinna Patientrapporterad allvarlig komplikation/ oförväntad händelse. Förlängd sjukskrivning 3 veckor pga infektion. Enkäten ännu ej bedömd efter 12 veckor  Klassifikation: Inget avvikande  Denna kategori är vanlig Hade enkäten bedömts i tid (inom 4 v) hade detta inte varit en vårdhändelse!

17 Fall 2  Hysterektomi + enkelsidig SOE på benign indikation Allvarlig uretärskada peroperativt, uretärstas åtgärdad med perkutan inläggning av uretärstent, sutur av urinblåsan och ureterocystostomi  Klassifikation: Ingen avvikande händelse

18 Fall 3  Hysterektomi + enkelsidig SOE på benign indikation Lungemboli postop trots Fragminbehandling  Klassifikation: Ingen avvikande händelse

19 Fall 4  Inkontinensoperation, 1 tidigare TVT för några år sedan Urinstämma, behandlad med RIK, band klippt Läkarbedömd som allvarlig komplikation enkät 8 v  Klassifikation: ingen avvikande händelse

20 Klassifikation Baseras på:  Skuld?  Felbehandling?  Kända risker?  Vårdskada/-händelse?  Finns en hel del att diskutera

21 Klinikens skrivna bedömning BedömningAntal Infektion99 Blödning79 ???? (ingen text skriven) 78 Inget avvikande45 Tarmrelaterat32 Urinretention28 Smärta24 Inkontinens21 Sårruptur18 Trombos14 BedömningAntal Uretärskada11 Sen bedömning8 Perifer nervskada6 Avliden4 Cirkulatoriskt4 Narkosrelaterat4 Övrigt4 Återfall3 Total497 Bedömning säger kanske mer än klassifikation Fall 4 Fall 3 Fall 1 Fall 2

22 Slutsats funktionen ”vårdhändelse”  Behöver omprioriteras (både bedömning av enkätsvaren och analysen vårdhändelse) Hur klassificera finns oklarheter  Bedömning av vårdhändelse i fasta grupper?  Behöver utvecklas men har god träffsäkerhet  Väcker känslor som behöver hanteras hos inblandad vårdpersonal

23 Tack för uppmärksamheten Mats Löfgren Registerhållare GynOp


Ladda ner ppt "Eventuella vårdskador, patienter att utreda 2015-11-06 Mats Löfgren, registerhållare Ban Al-Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser