Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2014 09 23 Ban Al Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2014 09 23 Ban Al Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta."— Presentationens avskrift:

1 Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2014 09 23 Ban Al Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta Nilsson, registeranalytiker Birgitta Renström registerkoordinator Mats Löfgren, registerhållare

2 Att följa kvalitet  För att följa en förändring på kliniknivå måste det man följer vara frekvent förekommande (>10%).  Allvarliga komplikationer är sällan förekommande, ligger på 3-4 % för hysterektomi, varför de ej går att följa för förbättringspotential.

3 Undvikbara skador i vården  De som får ersättning via LÖF är bedömda som vårdskador.  Är de en delmängd av de verkligt drabbade?  Om så kan, liknande patienter identifieras i registret för lokal utredning/åtgärd?

4 Finns de LÖF-ersatta i registret?  År 2005 – 2012 ersattes 564 patienter som skulle finnas i Gynop/GKR  479 fanns i GynOp/GKR, bortfall 15%  Lågt bortfall - men hittas komplikationerna  GynOp samlar data från vårdtillfället  8v postoperativ enkät där pat beskriver ev. komplikationer och konvalescensen  Enkätsvaret till behandlande läkare för bedömning  95% svarsfrekvens

5 Frekvens vårdskador/allvarliga komplikationer hysterektomier  År 2005 – 2012  Av 27 247 hysterektomier hade 182 ersatts via LÖF, 0,6%  Förväntade vårdskador/allvarliga komplikationer är ca 3%  Vad kännetecknar de som ersätts??  Kan en algoritm skapas som hittar liknande fall??

6 Vilken kombination av faktorer stämmer bäst för hysterektomier

7 Läkarbedömningen allvarlig komplikation är stark prediktiv faktor  Förutsätter att enkäterna bedöms

8 Läkarbedömningens seriositet Hysterektomier  2400 patienter uppgivit allvarlig komplikation 700 (1/3) av läkare bedömts komplikationsfri

9 Övriga gynekologiska operationer  Adnex (äggstock/äggledare)  Framfall  Inkontinens  Algoritm skapades på liknande sätt

10 Träffar algoritmen rätt patienter?  Ca 250 senaste patienterna som algoritmen identifierade  Fyra skilda sjukvårdsområden: Danderyd, Linköping, Sundsvall och Västerbotten  Journalgranskning i kategorierna  Oklart händelseförlopp - händelseanalys  Klarlagt händelseförlopp - internutredning  Inget att åtgärda  Var händelsen incidentrapporterad?

11 Hur föll algoritmen ut  Sjukhusens egna vårdutvecklare, journalgranskare Antal/ månad Händelse- analys Intern utredning Ingen åtgärd Totalt antal Internt rapporterad Link ö ping 1,754112581+4 Danderyd 2,7114112640 Sundsvall 0,733152500 V ä sterbotten 0,9402214761 Totalt 89119402482+4 Totalt % 36%48%16%3,23%

12 Vilka operationer har högst risk  Relaterat operationsvolymerna har:  Hysterektomi och adnexoperation samma risk  Prolaps 1/4 jämfört hysterektomi  Inkontinens 1/5 jämfört hystererktomi

13 Vilka komplikationer och skador  Samma patient finns ofta i två kategorier

14 Hittas rätt patienter??  36 % bör händelseanalyseras  48% bör internutredas  16% ingen åtgärd  6 av 208 var incidentrapporterade  2 patienter för riktat omhändertagande

15 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Eventuella vårdskador, patienter att utreda Kan de identifieras i Gynop / GKR 2014 09 23 Ban Al Tameemi, ST-läkare Sara Larsson, vårdutvecklare Margareta."

Liknande presentationer


Google-annonser