Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är stroke ? En störning av blod- cirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är stroke ? En störning av blod- cirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden."— Presentationens avskrift:

1 Vad är stroke ? En störning av blod- cirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden

2 Huvudtyper av stroke Blödning i hjärnan10 % Blödning i hjärnans hinnor 5 % Cerebral infarkt (propp) 85 % Innefattar inte TIA (varningspropp) Ger samma plötsliga symtom som stroke Symtomen försvinner spontan (proppen löses upp av sig själv) Varar vanligen mindre 15 min (max 24 timmar)

3 Stroke kan drabba vem som helst ….. Winston Churchill, politiker Ålder 74 Lauren Bacall, skådespelerska Ålder 89 Claes Månsson, skådespelare Ålder 53 Sanne Salomonsen, sångare Ålder 50 Lasse Brandeby, skådespelare Ålder 66 30 000 stroke/år i Sverige eller 1 var 17:e minut

4 Strokerådet …. och kan ändra ett liv för alltid vanligaste handikapporsaken hos vuxna 30% handikappade efter 1 år 1 miljon vårddagar 3:e vanligaste dödsorsaken 20% avlider 1:a månaden

5 Strokerådet Ålder Per 100 000 Stroke i olika åldrar för män och kvinnor i Sverige Samhällets börda för stroke kommer att öka av demografiska skäl Män Kvinnor

6 Strokerådet Relativ procentuell ändring av incidensen i ischemisk stroke efter kön och åldersgrupper bland människor i åldern 18 till 84 år i Sverige från 1987 till 2010 Rosengren A et al. Stroke. 2013;44:2388-2393 Stroke ökar hos unga i Sverige (<45 år)

7 Strokerådet Kostar VG 3 miljarder/år Kommunerna bär 80 % av kostnaden 20 % av pat är <65 Pat < 55 år tot kostnad: 2.6 milj kr ---------------------------------- Pat >80 år tot kostnad: 440.000 kr Genomsnittlig (alla åldrar) tot kostnad: 800.000 kr Samhällskostnader för sjukdomen stroke. En hälsoekonomisk analys i Västra Götalandsregionen José Ferraz Nunes Josefine Persson 2010

8 Strokerådet Hur möter vi utvecklingen ? Livsstilsfaktorer Primär- och sekundärprofylax Akut behandling Propplösande behandling (iv trombolys) Kirurgi vid blödning Strokeenhetsvård från dag 1 Rehabilitering Kvalitetsutveckling inom vården Informationskampanjer Forskning

9 Strokerådet Hur möter vi utvecklingen ? Livsstilsfaktorer Primär- och sekundärprofylax Akut behandling av stroke Propplösande behandling (iv trombolys) Kirurgi vid blödning Strokeenhetsvård från dag 1 Rehabilitering Informationskampanjer Forskning

10 Strokerådet Stroke är ett hyperakut tillstånd Strokelarm Patienter med Stroke (≤ 4/8 timmar) ska köras med ambulans blåljus och läggas in på sjukhus akut (prio 1) Blödningar kan utvidgas snabbt 2 miljoner nervceller dör per minut så länge en propp sitter kvar 15 miljarder synapser 10 km myeliniserade axon Ring 112

11 Strokerådet Propplösande behandling (Trombolys) Antal som behöver behandlas för att få en extra person frisk (NNT): 1,5 tim 5 3 tim 9 4,5 tim 14 Efter 4,5 timmar kan trombolys inte ges Kärlröntgen: Före Efter stopp öppet

12 Strokerådet Hur möter vi utvecklingen ? Livsstilsfaktorer Primär- och sekundärprofylax Akut behandling av stroke Propplösande behandling (iv trombolys) Propputdragning (trombektomi) Kirurgi vid blödning Strokeenhetsvård från dag 1 Rehabilitering Informationskampanjer Forskning

13 Strokerådet Strokeenhetsvård och rehabilitering Observation, utredning, behandling, mobilisering Teamarbete : läkare sköterska sjukgymnast arbetsterapeut kurator psykolog logoped 20 personer behöver vårdas på Strokeenhet för att en extra person ska bli frisk jmf med vanlig vårdavdelning (NNT=20)

14 Strokerådet Hur möter vi utvecklingen ? Livsstilsfaktorer Primär- och sekundärprofylax Akut behandling Propplösande behandling (iv trombolys) Propputdragning (trombektomi) Kirurgi vid blödning Strokeenhetsvård från dag 1 Rehabilitering Kvalitetsutveckling inom vården Informationskampanjer Forskning

15 Strokerådet Verka för fortsatt god vård Kunskapsbaserad Säker Patientfokuserad Effektiv Jämlik Rimlig tid Sakkunskap åt VGR Stimulera kvalitets- och verksamhetsutveckling Förbättra inrapporteringen till Riks-Stroke och utvecklingen av kvalitetsindikatorer Implementera Nationella riktlinjer Regionala Strokerådet

16 Strokerådet Regionala strokerådets aktiviteter Regionala riktlinjer Triangelrevisionen Nationella strokekampanjen Samverka med Universitetet Genombrottsprogrammen Nätverk för strokeforskare i VGR Seminariedagar 3-4 ggr/år Forskningsmånader Väst-Stroke/Biobank Regionala strokedagar Tidig understödd hem- gång av strokepatienter

17 Strokerådet Fortsatta strokevårdkedjan (2014-2016) Vad händer med strokepatienten när den lämnar slutenvården? Akuta insatser Livstilsåtgärder profylax Rehab Långvarigt stöd och uppföljning På SU vårdas en strokepatient 14 dagar (2013) men lever sen i 8 år

18 Strokerådet Socialstyrelsens nationella utvärdering av stroke

19 Strokerådet för personer i ordinärt boende verkar kommunernas och landstingens ansvar vara otydligt det kan vara svårt för sjuka och anhöriga att veta vem som ansvarar för de olika insatserna tillgång till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som arbetsterapeuter och sjukgymnaster, både i särskilt boende och i ordinärt boende. samverkan mellan kommuner och landsting leder till bättre resultat för personer som insjuknat i stroke i c:a hälften av kommunerna har både landstinget och kommunen uppgett att de har samverkans- planer eller rutiner för samverkan när det gäller rehabilitering i dessa kommuner visar flera resultatindikatorer, till exempel allmänt hälsotillstånd, nedstämdhet och tillgodosett behov av rehabilitering efter sjukhusvistelsen, bättre resultat än i övriga kommuner kompetensutveckling tillgång till rehabilitering efter stroke hjälpmedel och bostadsanpassning multidisciplinära rehabiliteringsteam

20 Strokerådet Jämlik strokevård i den sena vårdkedjan efter stroke Regionala strokerådet och Kunskapscentrum för Jämlik Vård Agneta Patriksson Mikael Bengtsson

21 Strokerådet SkaS Skövde SkaS Lidköping SÄS NÄL Kungälvs Sjukhus Alingsås Lasarett SU Östra SU Sahlgrenska SU Mölndal Ett genombrottsprogram per sjukhusområde Antal vårdtillfällen 2013 SU Sahlgrenska819 NÄL762 SÄS642 SU Östra430 SkaS Skövde430 Kungälvs sjukhus285 Alingsås Lasarett244 SkaS Lidköping217 SU Mölndal208

22 Strokerådet Skaraborg 140 deltagare Alla sjukhus (Skövde, Lidköping) Alla kommuner (ett avhopp) Primärvården var representerad i 9 kommuner av 15

23 Strokerådet

24 SU bäst i Sverige

25 Strokerådet

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Ladda ner ppt "Vad är stroke ? En störning av blod- cirkulationen i ett område av hjärnan som leder till skada på hjärnvävnaden."

Liknande presentationer


Google-annonser