Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mini och den magiska stenen Sid. JT 6-9 För att kunna läsa måste man inte bara kunna ljuda ihop bokstäverna, man måste även förstå det man läser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mini och den magiska stenen Sid. JT 6-9 För att kunna läsa måste man inte bara kunna ljuda ihop bokstäverna, man måste även förstå det man läser."— Presentationens avskrift:

1

2 Mini och den magiska stenen

3

4

5 Sid. JT 6-9

6

7 För att kunna läsa måste man inte bara kunna ljuda ihop bokstäverna, man måste även förstå det man läser. Utan förståelse för texten kan man inte läsa.

8

9  Satsning på Tomaslundsskolan för att höja läskompetensen/läslusten  5000 böcker innan höstlovet  Det går bra att lyssna när en vuxen läser/ eller att eleven läser själv  Glassfest!

10

11 Ordningsregler Du passar tider. Du visar andra hänsyn och respekt. Du ger andra studiero i skolan och arbetar koncentrerat med dina arbetsuppgifter. Du använder ett vårdat språk utan svordomar, könsord eller kränkande ord. Du vistas utomhus på rasten. Du följer regler i lek och spel. Du lämnar farliga föremål hemma, t ex vassa föremål, smällare, tändare och tändstickor. Du har din mobiltelefon eller mediaspelare förvarad i det låsbara skåpet under skoltid. Ansvarig pedagog bestämmer om du får använda din mobiltelefon eller mediaspelare på lektionen som alternativt verktyg. Du är rädd om egna, andra och skolans saker. Du ställer din cykel på anvisad plats och använder den bara för transport till och från skolan. Du får endast kasta snöboll på anvisad plats. På skolans västra sida kastar du mellan cementrören, markerat område. På skolans östra sida inom markerat område nere vid idrottshallen. Du lämnar godis hemma.

12

13 Vårdnadshavare kan förvänta sig att: Vi möter alla barn med hänsyn, vänlighet och respekt Vi hjälper barnen att lösa konflikter Vi tar kontakt med familjen om något särskilt har hänt ert barn Vi ger alla barn stöd anpassat efter varje individs behov Vi strävar efter arbetsro och hjälper alla elever att lyckas! Vi har utvecklingssamtal en gång per termin

14  Skolan förväntar sig att eleverna: Passar tider (med föräldrars stöd) Aldrig utsätter kompisar för kränkande behandling Visar hänsyn, t.ex. lyssnar på andra och väntar på sin tur Alltid försöker göra sitt bästa Använder ett vårdat språk – säger hej, tack och förlåt Lämnar in läxor i tid (med föräldrarnas stöd)

15  Skolan förväntar sig att vårdnadshavare: Ser till att barnet stannar hemma om det är sjukt, samt att ni hämtar skolmaterial Tar del av info som skolan skickar ut (I svarta mappen + hemsidan) Ser till att eleven får rätt förutsättningar – bra mat och tillräckligt med sömn Hjälper era barn med läxor och att ni tar del av skolarbetet Skickar med idrottskläder och ser till att barnen har kläder efter väder

16


Ladda ner ppt "Mini och den magiska stenen Sid. JT 6-9 För att kunna läsa måste man inte bara kunna ljuda ihop bokstäverna, man måste även förstå det man läser."

Liknande presentationer


Google-annonser