Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U TBILDNING U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN 2 november 2015 Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U TBILDNING U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN 2 november 2015 Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 U TBILDNING U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN 2 november 2015 Stockholm

2 2 Upplägg Välkomna, praktisk information och presentation laget runtSophia Allmän genomgång av nya Ladok, gränssnitt och dokumentationSophia Skillnaden på uppföljning och operativ utdataSophia Begrepp i nya LadokKatja BehörigheterAnette Genomgång rapport för rapportKatja BeräkningarKatja InformationsobjektKatja AvslutningSophia

3 Vad händer i dag?

4 4 Målet med utbildningen Att minst en person per lärosäte ska förstå och kunna använda gränssnittet som levereras Att minst en person per lärosäte ska förstå och kunna använda funktionaliteten som levereras Och genom detta kunna planera och genomföra utbildning internt på lärosätet

5 5 Målgruppen utbildare Ansvarar för utbildning lokalt på lärosätet Har god kännedom om verksamhetsområdet i leveransen Har god kännedom om nya Ladok Genom MIT-miljön Genom dokumentation Genom deltagande i demonstrationer Genom övrigt tillgängligt material

6 6 Första utbildningstillfället Målgrupp: utbildare Sker före produktionssättning Fysisk träff 1-2 personer per lärosäte Syfte: Skapa förutsättningar för deltagarna att vidareutbilda användare lokalt

7 7 Andra utbildningstillfället Målgrupp: Samma utbildare som tillfälle 1 Sker efter produktionssättning Sker via Adobe Connect Förutsättning att deltagaren använt leveransen Syfte: frågor och svar samt uppföljning av tillfälle 1

8 Dokumentation: så funkar den!

9 9 Dokumentation Ladok Dokumentation Ladok Dokumentation Årsredovisning Ladok Dokumentation Resultathantering Ladok Dokumentation Teknisk information Ladok Dokumentation Uppföljning Ladok Dokumentation Uppföljning ”Systemdokumetation” ”Införande etc” Verksamhetsdokumentation för: Central förvaltning Lokal förvaltning Användare Teknisk dokumentation för: Central förvaltning Ladok Dokumentation Slutleverans Ladok.se Tidsplaner Utbildningsmaterial Driftsinformation Kontaktvägar

10 Utbildningsmaterialet: Så funkar det!

11 11 Kunskapstrappan – struktur för lärande Utbildning – introduktion till Ladok Eget arbete – testa och lär Stöd i gränssnittet Hjälptexter via gränssnittet Användarhandledn. + utbildningsmtrl Funktionsbeskrivningar Kollegialt forum Support Internt el externt Dokumentation på wikin I Ladok

12 12 Utbildningsmaterial per leverans PPT för lektioner Kompletterande PPT för kontexten Vad är Ladok3-projektet? Vad är Ladok3? Filmer och animationer

13 13 Tillgängligt material Allt material är elektroniskt Användarmanual (texter på wikin) Utbildningsmaterial (PPT och inspelningar) Hjälptexter (länkas från gränssnittet) Allt material är generiskt Versionshanteras Lokal anpassning och utökning genomförs av lärosätena

14 Gränssnittet och generellt användande

15 15 Webbläsare Vi använder HTML5 som ännu inte stöds fullt ut av alla webbläsare (det kommer det dock göra inom kort) I dag rekommenderas Firefox eller Google Chrome

16 16 Menyer och navigering Huvudmeny Mellan domäner och huvudtjänster Olika typer av navigering – inom funktioner och tjänster Rullgardinsmenyer Listboxar Kryssrutor

17 17 Tips och trix Webbläsarens möjligheter Sök i fönstret Zooma in och ut Bokmärka sidor Fliksurfning Privat surfning Tangentbordets möjligheter Inte särskilt utbyggt ännu Responsivitet Anpassar layout efter fönstrets storlek och skärmens upplösning

18 Skillnaden på uppföljning och operativ utdata

19 19 Skillnaden på uppföljning och operativ utdata Resultatet visas aggregerat och inte på individnivå. Inte motsvarande UT32, UT44, UT46… Mer motsvarande LW08, LW10…

20 Begrepp i nya Ladok

21 21 Utbildningstyp De olika utbildnings- och utbildningstillfällesobjekt som kan ingå i en utbildningsform, t.ex. kurs, kurstillfälle, program, programtillfälle, modul, inriktning, utbytesavtal. Kurspaketering Program, ämne på forskarnivå, utbytesavtal etc. Sammanhållen utbildning bestående av kurser eller motsv. åtagande. Utbildningstillfälle Specifikation av när och i vilken form en viss utbildning genomförs, t.ex. programtillfälle, ämnestillfälle på forskarnivå, kurstillfälle. Studiedeltagande Närvarohändelser relaterade till utbildningstillfälle. Kan redovisas i form av olika status: antagen, återbud, registrerad, uppehåll och avbrott. Byte Förändringar i studierna som innebär att studenten övergår från ett utbildningstillfälle och registrerar sig på ett annat (liknande) tillfälle. Nya begrepp i nya ladok

22 22 Studieaktivitet Procentuellt mått på studieinsats. (Aktivitet) Studiefinansiering Beskriver hur studenten finansierar sitt uppehälle under studietiden. (Försörjning) Utbytesavtal Avtal om internationellt studentutbyte mellan lärosäten. Utbytestillfälle Utbildningstillfälle som avser utbytesavtal för inresande student. Nya begrepp i nya ladok

23 23 Utbildningstyp

24 Användare och behörigheter

25 25 Nya användare Instruktionsfilmer finns för att: Skapa behörighetsprofil Uppdatera behörighetsprofil Aktivera beställning från användare Administrera en användares behörighetsprofiler En administratör med korrekta behörigheter skapar en användare direkt i systemet, utan att låta användaren göra en beställning först. Användarens användarnamn (EPPN). Det kan fås genom att användaren loggar in via (https://sp.swamid.se/) eller via en inbyggd funktion i nya Ladok.https://sp.swamid.se/

26 26 Behörigheter 3 behörighetsprofiler (går att editera, skapa nya, ta bort) Uppföljning – Läsa Systemaktiviteterna Uppföljning: Allmän läs Uppföljning: Rapportutsökning- visa menyval Uppföljning – Läsa och spara egen utsökning Systemaktiviteterna Uppföljning: Allmän läs Uppföljning: Rapportutsökning- visa menyval Uppföljning: Hantera egen utsökning Uppföljning: Publicera egen utsökning Uppföljning – Lokal administratör Systemaktiviteterna Uppföljning: Allmän läs Uppföljning: Rapportutsökning- visa menyval Uppföljning: Hantera egen utsökning Uppföljning: Publicera egen utsökning Uppföljning: Exportera rapportunderlag Uppföljning: Publicera andras utsökningar Uppföljning: Ta bort andras utsökningar Uppföljning: Ändra andras lås på utsökningar Uppföljning: Ändra andras utsökningar

27 Genomgång av rapporterna

28 28 Genomströmning kurstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna på ett eller flera kurstillfällen. Rapporten slår mot informationsobjektet ”Genomströmning kurs” Innehåll: antal förväntade deltagare antal registrerade, omregistrerade antal studenter som har minst en avklarad modul antal studenter som har underkänt resultat på modul (exkl avklarad) antal studenter som saknar resultat antal studieavbrott antal studenter som klarat av kursen (betyg på hel kurs) Redovisas per period, från kurstillfällets start t.o.m. datumet för rapportuttaget Läs mer: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207012 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207012

29 29 Genomströmning kurspaketeringstillfälle Syftet med rapporten är att följa studenterna genom ett eller flera kurspaketeringstillfällen. Rapporten slår mot informationsobjektet Genomströmning kurspaketering (informationsobjekt).Genomströmning kurspaketering (informationsobjekt) Innehåll antal förväntade deltagare antal registrerade antal antagna till senare del antal studieuppehåll antal studieavbrott antal utfärdade examina Uppgifterna redovisas per period från kurspaketeringstillfällets startperiod till och med datumet för rapportuttaget. Mer info https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207009 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207009

30 30 Helårsekvivalenter - aktivitet Rapporten beräknar antalet helårsekvivalenter grundat på inrapporterade studieaktiviteter. Beroende på vilka rapportparametrar som användaren angett så är det möjligt att redovisa fördelningen av helårsekvivalenter på t.ex. organisationsenhet och studiefinansiering men också på kalenderår och/eller kalenderhalvår. Rapporten slår mot informationsobjektet Helårsekvivalent studieaktivitet. I Uppföljningsleveransen går det endast att begränsa på paketeringstypen Ämne på forskarnivå. Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207009 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207009

31 31 Helårsprestationer Rapporten beräknar antal helårsprestationer (HPR) och utgår från studenternas godkända prestationer. HPR beräknas utifrån "examinationsdatumet" på prestationen. Examinationsdatum avser det datum då examinationen genomfördes. Det är möjligt att begränsa och gruppera på flera rapportparametrar, t.ex. finansieringsform och utbildningsområde. Rapporten slår mot data i Studieresultat (informationsobjekt) Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207018 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage. action?pageId=98207018

32 32 Helårsstudenter Rapporten beräknar antal helårsstudenter (HST) utifrån studenternas registreringar på kurstillfällen. Det är möjligt att begränsa och gruppera på flera olika rapportparametrar, t.ex. organisationsenhet, finansieringsform och utbildningsområde. Rapporten slår mot informationsobjektet HST Registrering Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207022 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207022

33 33 Studiedeltagande - aktivitet Rapporten räknar fram antalet aktiva eller inaktiva studenter beräknat på studieaktivitet. Genom att ange önskad studieaktivitet kan man få fram aktiva eller inaktiva studenter. Om man t.ex. inaktiva studenter ska sökas fram anges en studieaktivitet om 0 - 0%. Beroende på vilka rapportparametrar man valt att begränsa respektive gruppera utsökningen på, utgör resultatets summa antingen antal träffar eller antal unika individer. Ett exempel är om man grupperar på Studiefinansiering då man får resultatet redovisat på respektive studiefinansiering och Total utgör summan av dessa. Valbara rapportparametrar listas längre ned. I Uppföljningsleveransen stödjer rapporten (beräkningen) endast utbildning på forskarnivå. Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDUF/Studiedeltagande+- +aktivitet

34 34 Studiedeltagande - registrering Rapporten beräknar antal registrerade studenter utifrån registreringar på kurstillfällena för vald tidsperiod. Rapporten slår mot informationsobjektet Registrering (informationsobjekt)Registrering (informationsobjekt) Går ej att begränsa på kurs/kurstillfälle bara filtrera Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDU F/Studiedeltagande+-+registrering https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDU F/Studiedeltagande+-+registrering

35 35 Studietid Rapporten beräknar studietid för utfärdade examina utifrån inrapporterad aktivitetsprocent. Studietid visas i brutto och netto och innehåller även beräkningar av medelvärde och median. Syftet är att se hur lång tid det tar från det att utbildning påbörjats till examen. Beroende på vilka rapportparametrar som användaren angett så är det möjligt att få ut studietid på t.ex Examenstyp samt Kurspaketering. Man kan välja att få resultatet grupperat på Kalenderår och Kalenderhalvår Rapporten hämtar från informationsobjektet Utfärdade examinaUtfärdade examina I Uppföljningsleveransen är rapporten begränsad till paketeringstypen Ämne på forskarnivå Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDUF/Studietidhttps://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDUF/Studietid

36 36 Utfärdade examina Rapporten summerar antalet utfärdade examina vid lärosätet under en angiven tidsperiod. Det finns möjlighet att begränsa på t.ex Högskoleutbildning och sedan gruppera på Examenstyp och Paketering. Rapporten slår mot informationsobjektet Utfärdade examina Mer info: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207040 https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view page.action?pageId=98207040

37 Beräkningar

38 38 Beskrivning av beräkningar På wikin under varje rapport finns en beskrivning på varje rapports beräkningar Exempel: https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207018https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=98207018 Antal helårsprestationer beräknas enligt följande: Antal helårsprestationer = summan av godkända prestationer / helårsekvivalenten. Helårsekvivalenten definieras per studieordning och motsvarar ett helt års prestationer. För t.ex. 2007 års studieordning så är helårsekvivalenten 60 hp De uppgifter som tas med i beräkningen är: Betyg på modul Betyg på hel kurs (om kurs saknar moduler) Den del av kurs/modul som inte är tillgodoräknad En kurs kan tillhöra ett eller flera utbildningsområden och HPR fördelas mellan de områden som kursen tillhör. Utbildningsområdet anger de olika ersättningsnivåerna som ett lärosäte får för en utbildning (enligt Regleringsbrevet)

39 Informationsobjekt

40 40 Informationsobjekt Speglar innehållet som respektive rapport grundar sig på Syftet med informationsobjektens är att samla ihop information av gemensam karaktär. Informationsobjekten kan även användas av användare med SQL-access för att göra egna analyser. Genomströmning kurspaketering Genomströmning kurs Helårsekvivalent studieaktivitet HST Registrering Nybörjare Registrering Studieaktivitet Studieresultat Utbildningsutbud Utfärdade examina

41 Generellt om att skapa rapporter

42 Dema : Uppföljning Sparade utsökningar Paginering, Välj Ny rapport ”i” Katja kommer att gå igenom alla rapporter men jag ska visa några generella saker HST Datumformat/kalender/fritext Uttagsdatum Begränsningar Kortkommandon under ”i” väljer du inget kommer allt med Finns viss logik i valen men inte överallt ingen, en, flera, alla Visa Lista/Begränsningar/förstorningsglas Gruppera resultat Som du väljer, presenteras det Spara utsökning Benämning Publik Låst Exportera resultat Det som syns på skärmen samt lite utsökningsdata Exportera underlag Extra behörighet eftersom den innehåller pnr Pers.nr ska senare vara valbart Skriv ut resultat Det som syns på skärmen samt lite utsökningsdata Hämta sparad utsökning Återskapa rapporten Ändra och spara igen. Utgå från någon annans Öppna, ändra och ta bort Ändra: publik och låst


Ladda ner ppt "U TBILDNING U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN 2 november 2015 Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser