Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMVÅRDNADSVETENSKAPLIG FORSKNING OCH FORSKNINGSPROCESSEN Tema 1 SJSE17 Hanna Meerveld Maria Stjernfeldt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMVÅRDNADSVETENSKAPLIG FORSKNING OCH FORSKNINGSPROCESSEN Tema 1 SJSE17 Hanna Meerveld Maria Stjernfeldt."— Presentationens avskrift:

1 OMVÅRDNADSVETENSKAPLIG FORSKNING OCH FORSKNINGSPROCESSEN Tema 1 SJSE17 Hanna Meerveld Maria Stjernfeldt

2 ÄMNE FÖR UPPSATS Sjuksköterskors erfarenheter av att använda MI

3 MOTIVERANDE SAMTAL (MI) Empowerment Egna resurser Delaktighet Var befinner sig patienten? Empati Utforska ambivalens Öppna frågor Lyssna och spegla

4 4 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR INOM MI Primärvårdssjuksköterskors upplevelser (2 artiklar) Inverkan på BVC-sjuksköterskors arbete Patienters upplevelser

5 PRIMÄRVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER Primary healthcare nurses’ experiences with motivational interviewing in health promotion practice Brobeck, E., Odencrants, S. Bergh, H. & Hildingh, C., (2011), Journal of Clinical Nursing, 20, 3322-3330 Syfte: Att beskriva primärvårdssjuksköterskors upplevelser av motiverande samtal som metod för hälsofrämjande arbete Datainsamlingsmetod: Kvalitativa intervjuer Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys

6 PRIMÄRVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER Motviational interviewing: Experiences of primary care nurses trained in the method Östlund, A., Wadensten, B., Kristofferzon, M. & Häggström, E., (2015), Nurse Education in Practice, 15, 111-118 Syfte: att beskriva erfarenheter av MI bland MI-utbildade primärvårdssjuksköterskor Datainsamlingsmetod: kvalitativa intervjuer Analysmetod: kvalitativ innehållsanalys.

7 INVERKAN PÅ BVC-SJUKSKÖTERSKORS ARBETE Applying motivational interviewing (MI) in counselling obese and overweight children and parents in Swedish child healthcare Söderlund, L.L., Malmsten, J., Bendtsen, P., & Nilsen, P, (2010), Health Education Journal, 69(4), 390-400 Syfte: att undersöka inverkan av deltagande i en MI-kurs på sjuksköterskors arbete med övervikt och fetma samt deras attityder till MI Datainsamlingsmetod: telefonenkät med Likert-skalor Analysmetod: statistisk analys med SPSS 16.0

8 PATIENTERS UPPLEVELSER Patients' experiences of lifestyle discussions based on motivational interviewing: a qualitative study Brobeck, E., Odencrants, S. Bergh, H. & Hildingh, C., (2014), BMC Nursing, 13:13 Syfte: Att beskriva hur patienter i primärvården upplever livsstilssamtal baserade på MI Datainsamlingsmetod: Kvalitativa intervjuer Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys

9 SKILLNADER MOT ANDRA DISCIPLINER Många yrkesgrupper använder MI: Läkare – följsamhet Fysioterapeuter – fysisk aktivitet Arbetsterapeuter – aktivitet Psykologer, kuratorer – missbruk, psykisk hälsa Överlappar sjuksköterskans användning av MI

10 FÖRANKRING I OMVÅRDNADSVETENSKAP OCH LAGSTIFTNING Sjuksköterskors och patienters upplevelser och erfarenheter SSK:s samtal med patient är omvårdnad WHO: ssk ska främja hälsa och förebygga ohälsa HSL: Patientens autonomi och delaktighet. Lika vård till alla. Socialstyrelsen: Ssk ska tillvarata det friska hos patienten Möta lidande Kommunicera empatiskt Möjliggöra delaktighet Motivera till förändrade livsstilsfaktorer Utveckla sin kompetens


Ladda ner ppt "OMVÅRDNADSVETENSKAPLIG FORSKNING OCH FORSKNINGSPROCESSEN Tema 1 SJSE17 Hanna Meerveld Maria Stjernfeldt."

Liknande presentationer


Google-annonser