Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Ringhals AB Välkommen till Ringhals – Nordens största kraftverk Ringhalsveteranernas årsmöte Ulf Karlsson vVD 2016-03-16 Ringhalsveteranerna 2016-03-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Ringhals AB Välkommen till Ringhals – Nordens största kraftverk Ringhalsveteranernas årsmöte Ulf Karlsson vVD 2016-03-16 Ringhalsveteranerna 2016-03-16."— Presentationens avskrift:

1 © Ringhals AB Välkommen till Ringhals – Nordens största kraftverk Ringhalsveteranernas årsmöte Ulf Karlsson vVD 2016-03-16 Ringhalsveteranerna 2016-03-16

2 © Ringhals AB Ny vision och affärsidé Vision Efterfrågad el – varje dag, året runt Önskad Behövd Tillgänglig Affärsidé Vi producerar el långsiktigt, miljöriktigt och konkurrenskraftigt där säkerheten är vår högsta prioritet. Vi utvecklar vår verksamhet genom samverkan och samarbete för att möta kunders behov och förväntningar. Ringhalsveteranerna 2016-03-16

3 © Ringhals AB Ringhals 2015 Nettoproduktion: 21 132 GWh Ca 15 % av elproduktionen i Sverige Ringhals 3 1063 MW 7 753 GWh 88,3 % Ringhals 4 1123 MW 7 605 GWh 81,2 % Ringhals 1 881 MW 5 774 GWh 77,5 % Ringhals 2 865 MW 0 GWh 0 % Driftstart: 1981 1983 19761975 Ringhalsveteranerna 2016-03-16

4 © Ringhals AB Ringhals AB GN Ringhals AB Björn Linde Produktion ND Göran Molin Underhåll NU Anders Norrman Skydd NS Annette Lövefors-Daun Projekt, planering och revision NR Sven-Anders Andersson Säkerhet, kvalitet och miljö NQ Andreas Ahagen VD Stab NC Ulf Karlsson Personal och Verksamhetsutveckling NH Berit Andersson Affärsstöd NB Mattias Hedenryd Kommunikation NK Ulf Bernström Teknik NT Johan Börjesson Ringhalsveteranerna 2016-03-16

5 © Ringhals AB Föränderlig omvärld – många hot Överkapacitet på nordiska elmarknaden Tung industri – stål, gruvor, papper & massa… Övriga behov – hushåll, transport, serverhallar… Förnyelsebart – vind R1, R2, O1 och O2 Prissäkring Olkiluoto Pris Ringhalsveteranerna 2016-03-16

6 © Ringhals AB Ändrad inriktning av drifttider för Ringhals 1 och 2 Den pressade elmarknaden består över en längre tid -Produktionsöverskott på elmarknaden -Låga priser på utsläppsrätter - EUETS -Låga elpriser Starkt stöd för förnyelsebart -Förstärker överskottet på elmarknaden Ökade kostnader -Effektskatten -Ökade produktionskostnader Tillgängligheten för R1 och R2 har historiskt varit lägre än planerat Ringhalsveteranerna 2016-03-16

7 © Ringhals AB Tidigarelagd avveckling av Ringhals 1 och 2 Ringhals 2 stänger sommaren 2019 och Ringhals 1 sommaren 2020 Projekt STURE startades våren 2015 för att förbereda och hantera avvecklingsprocessen. STURE är en förkortning av Säker och Trygg Utfasning av Reaktor 1 & 2 och är uppdelat i fyra delprojekt: Personal och kultur, Anläggning, Tillstånd samt Finansiell optimering. Den enskilt viktigaste frågan för STURE är att säkerställa rätt kompetens och bemanning för drift av R1 och R2 fram till respektive stängningsdag. Projektets mål är att R1 och R2 befinner sig i servicedrift senast 1 november 2021 och kan lämnas över till den organisation som tar hand om rivningen. Ringhalsveteranerna 2016-03-16

8 © Ringhals AB Faser för säker och stabil drift och avveckling Planering Säker och stabil drift av R3 och R4 Säker drift av R1 och R2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R1 Avställningsdrift R2 Servicedrift/Rivning R1 Servicedrift/Rivning 2020 2019 2021 2022 2018 2017 2016 R2 Avställningsdrift Genomförandefas Planeringsfas Analysfas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * antal personer/FTE uppskattat personalbehov med ”Ringhalskompetenser” 36/13*41/34*100-150 personer* BU Nuclear Decommissioning/ Avvecklingsbolaget AB Ringhalsveteranerna 2016-03-16

9 © Ringhals AB Ringhals 2 - Bottenplåt Ringhals 2 Ett mindre läckage i bottenplåten ledde till upptäckt av korrosion. Orsaken är att delar av plåten stod öppen under byggtiden. Cirka 400 m2 betonggolv har tagits bort och plåten är reparerad där det behövdes. Nytt betonggolv lades förra sommaren och målades med epoxy. Återstår att få acceptans för skadeanalyserna från Stålsäkerhetsmyndigheten Ringhalsveteranerna 2016-03-16

10 © Ringhals AB Ny tidplan för återstart av Ringhals 2 Återstart planeras 17 september Vi behöver mer tid för att kunna svara på SSM:s frågeställningar om bottenplåten: Fortsätta analyserna för att ytterligare klargöra och beskriva orsaken till skadorna och eventuellt komplettera med vissa provningar Säkerställa att tillräckliga marginaler finns vid olika störningsscenarier Ge tid för vår egen och myndighetens granskning Vårt mål är att på ett säkert sätt åter ta R2 i drift så fort det går! Ringhalsveteranerna 2016-03-16

11 © Ringhals AB Efter stresstesterna Lågläckage RCP tätningar Mobila enheter för spänningssättning Funktion för oberoende härdkylning Batterikapacitet 8h Stärkt möjlighet att spädmata bränslebassäng 2020 2017 Åtgärder som signifikant förstärker härdkylfunktionens oberoende Funktion för oberoende härdkylning 2017 2020 Ringhalsveteranerna 2016-03-16

12 © Ringhals AB Men det finns mycket som är positivt Ringhalsveteranerna 2016-03-16

13 © Ringhals AB Mycket produktion kvar i våra verk R1R2 32,1 TWh24,9 TWh R3R4 222,9 TWh250,3 TWh Ringhalsveteranerna 2016-03-16

14 © Ringhals AB Ringhals är en stor elproducent ända in på 2040-talet R3 och R4 har cirka halva sin produktion framför sig Säker och stabil långtidsdrift En stor arbetsplats under lång tid framöver En riksintressant plats för framtida energiproduktion Samhällsnytta Ringhalsveteranerna 2016-03-16

15 © Ringhals AB Ringhalsveteranerna 2016-03-16 Ny verksamhet etableras på Ringhals Vattenfalls nya affärsområde BU Nuclear Decomissioning (BU-ND) etableras på Ringhals under 2016 för att planera och hantera nedmonteringen av R1 och R2. R1 och R2 knoppas av till BU-ND så att Ringhals AB kan fokusera vidare på säker och stabil drift av R3 och R4. BU-ND bemannas främst av medarbetare med Ringhalskompetens då anläggningskännedom är viktig. Ringhals AB och BU-ND samarbetar för att finna omställningsmöjligheter och kompetensutveckla befintlig personal. Stora entreprenader kommer handlas upp av lokala och regionala aktörer

16 © Ringhals AB 200520062007200820092010201120122013201420152016 SKIFS 2004:1 ÖGP Rev 1 (2012) RISE Etablering SSMFS 2008:17 ÖGP Rev 3 (2015) SSM beslut ÖGP Rev 3 (2015) RISE ÖGP Genomförda Blockvisa arbeten med ÖGP RISE = Samordning av analyser för R2-R4 RISE/ÖGP är nu genomfört RISE = Genomföra ÖGP för R1-R4 samt analysera uppfyllnad av 2008:17 RPS/SP2 R1 provdrift 2009 TWICE R2 2010 COLLECT R3 2015 FIMP 2005 TAK CKR R4 2014 Ringhalsveteranerna 2016-03-16

17 © Ringhals AB Organisation Ringhalsveteranerna 2016-03-16 Arbetet med ökad samverkan mellan Ringhals och Forsmark fortsätter Forsmarks organisationsstruktur ändrades till samma som den i Ringhals. Organisationsförändringen inom styrning och ledning i form av gemensamma ledningsfora för Ringhals och Forsmark. Gemensamma staber Personal, Kommunikation och Affärsstöd.

18 © Ringhals AB Vårt gemensamma mål – Säkert & effektivt samarbete World Class programmet Vår kultur ska kännetecknas av - Säkerhet - Prestation - Samarbete - Lärande Samverkansmodell Project & Services Efterfrågad el varje dag, året runt Ringhalsveteranerna 2016-03-16

19 © Ringhals AB Årets revisioner Ringhals 1 Roger, generatorbyte TREX, transformatorbyte Reaktortankprovning: stutsar, lockstril Byte kylbatterier i reaktorinneslutningen Översyn 321V1 Ringhals 3 PRIO, byte safe ends tryckhållaren Ånggeneratorprovning RT-provning: stutsar, baffelskruvar RC-provning pumphus Lågtrycksturbin: skovlar, erosionsåtgärder Omgummering 715 Omgummering kondensor Ringhals 4 Flera mindre anläggningsändringar exempelvis EXIT byggåtgärder Garantiprovning ånggeneratorer RCP motorbyte Lågtrycksturbin: skovlar, erosionsåtgärder Omgummering 715 Omgummering kondensor Ringhals 2 Ingen revision 2016 Ringhalsveteranerna 2016-03-16

20 © Ringhals AB Ringhals fyra viktigaste fokus 2016 Säker och stabil drift inklusive avvecklingsplanering Oberoende härdkylning Minska antalet olyckor och tillbud Effektivisering och samverkan Ringhalsveteranerna 2016-03-16

21 © Ringhals AB Positiv opinion Ökad kännedom och ökat förtroende -Kännedomen om Ringhals kärnkraftverk är historiskt hög och förtroendet fortsätter stiga efter den tydliga nedgången 2011. Förbättringar i alla nyckelparametrar -Det generellt ökade förtroendet åtföljs av växande förtroende i samtliga nyckelparametrar – säkerheten, kompetensen, beredskapen, driftsäkerheten, hantering av det radioaktiva avfallet. Ringhalsveteranerna 2016-03-16

22 © Ringhals AB Välkommen att ställa frågor! Ringhalsveteranerna 2016-03-16


Ladda ner ppt "© Ringhals AB Välkommen till Ringhals – Nordens största kraftverk Ringhalsveteranernas årsmöte Ulf Karlsson vVD 2016-03-16 Ringhalsveteranerna 2016-03-16."

Liknande presentationer


Google-annonser