Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistikprogrammet, termin 5, HT13 Transporter, samhälle och miljö KGG420, 15 hp Jerry Olsson IES, Avdelningen för kulturgeografi Handelshögskolan Hus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistikprogrammet, termin 5, HT13 Transporter, samhälle och miljö KGG420, 15 hp Jerry Olsson IES, Avdelningen för kulturgeografi Handelshögskolan Hus."— Presentationens avskrift:

1 Logistikprogrammet, termin 5, HT13 Transporter, samhälle och miljö KGG420, 15 hp Jerry Olsson IES, Avdelningen för kulturgeografi Handelshögskolan Hus B, våning 5, rum B501K jerry.olsson@geography.gu.se

2 Kursens innehåll  Tvärvetenskaplig och problemorienterad: olika perspektiv på liknande/samma tema – Kultur- och ekonomgeografer – Företagsekonomer – Statsvetare – Tekniker – Psykologer – Praktiker  Drivkrafter – utfall/trender – åtgärder – praktik  Teori – skrivförmåga – problematisera – analysera  Inriktning mot miljö och hållbarhet: gods- och persontransporter

3 Kursplan Kursen inriktas mot förståelsen av – samhällets, infrastrukturens och transporternas ömsesidiga beroende – drivkrafter bakom människors ökade rörlighet och godstransporternas utveckling – problematiken kring framväxten av långsiktigt ohållbara transportsystem och dess miljöeffekter Kursens inledande del behandlar – sambanden mellan transporter, rörlighet och samhällets utveckling: historiskt och i nutid – behovet av transport-/infrastrukturplanering samt infrastrukturens samband med och betydelse för transporterna och samhällsutvecklingen Kursens resterande del behandlar – transporternas och transportsystemets effekter på miljön ur samhälls-/företags-/ individperspektiv – Styrmedel/åtgärder som syftar till mer hållbara transportsystem och samhällen – användningen av olika transportslag och dess för-/nackdelar ur miljö-/företagsperspektiv – problematiken kring miljöanpassad logistik

4 Kursens lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten:  Ha förståelse om och kunna analysera sambanden mellan transporter, transportsystem, samhällsutveckling och miljöpåverkan på olika geografiska nivåer.  Ha ingående kännedom om olika transportslags för-/nackdelar ur ett logistik- /miljöperspektiv.  Ha kännedom om relevanta begrepp och begreppsdefinitioner.  Kunna genomföra ett projektarbete, genom att utifrån kursens inriktning formulera ett problemområde, samla in och bearbeta data, samt skriftligen redovisa och analysera detta.

5 T entamen Salstenta (10 hp) – VG, G och U – 80 % av full poäng för VG – 50 % av full poäng för G Projektarbete (5 hp) VG, G+, G och U (U kompletteras till G) Sammantaget betyg på kursen (15 hp) VG på salstentan och G+ på projektarbetet för VG på hela kursen

6 Schema 33 föreläsningar, 4-5 gästföreläsningar, 1 seminarie, 4 handledningar. Koppling till KGG410 (1:a terminen). Föreläsningsunderlag: Vissa lärare tillhandahåller underlaget före eller efter föreläsningen, vissa tillhandahåller inte underlag. Viktiga datum: – Handledning: 12/9, 13/9, 26/9, 27/9, 7/10, 8/10, 24/10 och 25/10 Viktigt att skicka in text till handledningstillfället minst 2 dagar i förväg. – Färdigt projektarbete inskickat: 3/11 – Salstenta: 1/11 – Omtenta: 17/12

7 Schema Dat.TidSalFormLärareRubrik 2/99-12F44FJOKursintroduktion 2/914-16F44FBVRörlighetens omvandling 1 3/910-12F44FIISCM: utveckling, trender och utmaningar 3/913-15F44FBVRörlighetens omvandling 2 4/99-11F45FJOLogistik & hållbarare utveckling 1: drivkrafter, trender, utmaningar 4/913-15F45FJOLogistik & hållbarare utveckling 2: drivkrafter, trender, utmaningar 5/99-11F44FEEMarkanvändning, individ och rörlighet 6/99-12F44FMGEnergiförsörjning i transportsektorn 6/913-15E45FJORörlighet och social hållbarhet 9/99-11F44FCBJRörlighet och individens värderingar, attityder och beteenden 9/913-15B44FGFFramväxten av ett ohållbart transportsystem 1 10/99-11B44FGFFramväxten av ett ohållbart transportsystem 2 10/913-16CGFJODen vetenskapliga forskningsprocessen 1 11/99-12B41FJODen vetenskapliga forskningsprocessen 2 12/99-13F44HlJOHandledning 13/99-13F45HlJOHandledning 16/910-12F45FJOLogistikens/godsdistributionens transportgeografi 1 16/913-16B44FJOLogistikens/godsdistributionens transportgeografi 2 17/99-11B44FJOLogistik och godstransporter i Globala Syd 1: Generellt 17/913-15F44FJOLogistik och godstransporter i Globala Syd 2: Fallet Filippinerna 18/99-12F45FJORörlighet i Globala Syd 1: Generellt 18/913-15B44FJORörlighet i Globala Syd 2: Fallet Filippinerna

8 19/99-11B44FJOHur uppnås ett hållbarare transportsystem 1 19/913-15D31FJOHur uppnås ett hållbarare transportsystem 2 20/99-11F45FJOTillgänglighet 23/913-15B44GfCCGöteborgs Hamn 24/99-11B44GfCJNMaersk 24/913-16F45Gf Posten eller Schenker EJ KLART 25/99-11F44FCLMiljöarbete hos transportörer och deras kunder 25/913-15B44FRBKombitransporter 1: Generellt 26/99-11F44FJWKombitransporter 2: Fallet torrhamnar 26/912-16F45HlJOHandledning 27/912-16F44HlJOHandledning 30/99-11F44FMGAlternativa energikällor i transportsektorn 30/913-15F44FJOStadslogistik 1/109-11F44 LEDIG TID - EJ KLART 1/1011-13F44GfMBGodstransporter i urbana områden 2/109-12F44FJOStadslogistik: fallet samlastningscentraler 2/1013-15F44FEKInternethandel och transporter: B2B & B2C 3/109-11F44FJOLogistikaktiviteternas urbana geografi: lager och terminaler 3/1013-15F44FCLTransportekonomi 4/109-11B44GfMJTrafikkontoret: godstransporter 4/1013-15F44GfMOLTrafikkontoret: persontransporter 7/109-11B44SemJODiskussion föreläsningarna 7/1012-16F44HlJOHandledning 8/109-13B41HlJOHandledning 24/1012-16F44HlJOHandledning 25/109-13B44HlJOHandledning 31/108-12V30 Tentamen 3/1124:00 Färdigt projektarbete inskickat elektroniskt till kursansvarig 17/1213:30-17:30V30 Omtentamen

9 Lärare och gästföreläsare BV Bertil Vilhelmson Avdelningen för kulturgeografi CBJCecilia Bergstad Jakobsson Psykologiska institutionen CCCecilia CarlssonGöteborgs Hamn AB CJNChristian Juul-Nyholm Maersk CLCatrin Lammgård Företagsekonomiska institutionen EEErik Ellder Avdelningen för kulturgeografi EKElisabeth Karlsson Företagsekonomiska institutionen GF Gunnar Falkemark Statsvetenskapliga institutionen IIInge Ivarsson Företagsekonomiska institutionen JOJerry Olsson Avdelningen för kulturgeografi JWJohan Woxenius Företagsekonomiska institutionen MBMichael Browne University of Westminster, London MGMaria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers MJMagnus Jäderberg Trafikkontoret Göteborg MOL Mats–Ola Larsson Trafikkontoret Göteborg RBRickard Bergqvist Företagsekonomiska institutionen

10 Kurslitteratur 2 huvudböcker samt kompletterande artiklar och bokkapitel Tillkommer litteratur till projektarbetet

11 Kurslitteratur BÖCKER 1.Björklund, M. 2012. Hållbara logistiksystem. Studentlitteratur: Lund. 2.Frändberg, L., Thulin, E., Vilhelmson, B. 2005. Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation – mönster, drivkrafter, gränser. Studentlitteratur: Lund. NEDLADDNINGSBART VIA INTERNET, E-BOK ELLER GUL 3.Bergqvist, R. 2011. Hinterland transport in Sweden - the context of intermodal terminals and dryports. Ur: Bergqvist et al. (Eds.). Dryports – A global perspective, challenges and developments in serving hinterlands. Ashgate: Aldershot. Kap. 2. GUL 4.Christ, N., Ferrantino, M. J. 2011. Land transport for export: The effects of cost, time, and uncertainty in Sub-Saharan Africa. World Development, Vol. 39:1749–1759. Artikel 5.Edwards, J. et al. 2012. E-business, e-logistics and the environment. In: McKinnon et al. (Eds.). Green logistics. Kogan Page: London. E-bok 6.Falkemark, G. 2010. Inget biter på massbilismen. Ur: Formas Fokuserar Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning. Formas: Stockholm. GUL 7.Gwilliam, K. 2005. Urban transport in developing countries. Transport Reviews, Vol. 23:197–216. Artikel 8.Hesse, M., Rodrigue, J-P. 2004. The transport geography of logistics and freight distribution. J of Transport Geography, Vol. 12:171–184. Artikel 9.Jakobsson, C. 2007. Instrumental motives for private car use. In: Gärling, Steg (Eds.). Threats from car traffic to the quality of urban life. Elsevier: Amsterdam. Chapter 11. E-bok 10.Jones, P., Lucas, K. 2012. The social consequences of transport decision-making: clarifying concepts, synthesising knowledge and assessing implications. J of Transport Geography, Vol. 21:4–16. Artikel

12 11.Knowles, R. 2006. Transport shaping space: differential collapse in time-space. J of Transport Geography, Vol. 14:407–425. Artikel 12.Lammgård, C. 2013. Undervisningsmaterial – PP-presentationer. GUL 13.Marchant, C., Baker, P. 2012. Reducing the environmental impact of warehousing. In: McKinnon et al. (Eds.). Green logistics. Kogan Page: London. E-bok 14.McKinnon, A. 2012. The role of government in promoting green logistics. In: McKinnon et al. (Eds.). Green logistics. Kogan Page: London. E-bok 15.Roso, V., Woxenius, J., Lumsden, K. 2009. The dry port concept: connecting container seaport with the hinterland. J of Transport Geography, Vol. 17:338–345. Artikel 16.Schiller, P., Bruun, E., Kenworthy, J. 2010. An introduction to sustainable transportation. Policy, planning and implementation. Earthscan: London. pp. 139–140. E-bok 17.Litteratur till Maria Grahns (MG) föreläsning tillkommer. KOMPENDIE (KÖPS VIA HANDELSBODEN) 18.Dablanc, L. 2013. City logistics. In: Rodrigue, Notteboom, Shaw (Eds.). The SAGE handbook of transport studies. SAGE: Los Angeles. pp. 119–139. 19.Gutiérrez, J. 2009. Transport and accessibility. 20.Rodrique, J–P., Browne, M. 2008. International maritime freight movements. In: Knowles, R. et al. (Eds.). Transport geographies. Mobilities, flows and spaces. Blackwell: Oxford. 21.Dicken, P. 2011. Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. Guilford: New York. ÖVRIG TEXT/UNDERLAG Lärarnas (exkl. gästföreläsare ) undervisningsmaterial: PP, OH.

13 Referenslitteratur (EJ NÖDVÄNDIG ATT LÄSA) 23.Cidell, J., 2010. Concentration and decentralization: The new geography of freight distribution in US metropolitan areas. J of Transport Geography, Vol. 18:363–371. 24.Ekengren, A-M., Hinnfors, J. 2012. Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Studentlitt: Lund. 25.Gakenheimer, R. 1999. Urban mobility in the developing world. Transportation Research Part A, Vol. 33:671–689. 26.Garnett, T. 2012. The food miles debate. Is shorter better? In: McKinnon, A., Cullinane, S., Browne, M., Whiteing, A. (Eds.). Green logistics. Kogan Page: London. 27.Gim, T. 2013. The relationships between land use measures and travel behavior: a metaanalytic Approach. Transportation Planning and Technology, Vol. 36:413–434. 28.Hickman, R., Hall, P., Banister, D. 2013. Planning more for sustainable mobility. J of Transport Geography, Vol. xx: xxx–xxx. 29.Kovács, G., Spens, K. 2009. Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 39:506–528. 30.McKinnon, A., 2009. The present and future land requirements of logistical activities. Land Use Policy, Vol. 26:293–301. 31.Olsson, J. 2010. Road investment as enabling local economic development? Evidence from a rural Philippine fishing village. Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 31:343–356. 32.Olsson, J. 2012. Intensified rural-urban spatial interaction in the Global South: long-distance mobility behaviour over two decades in rural Philippines. Geografiska Annaler, Vol. 94:287–304. 33.Olsson, J., Woxenius, J. (forthcoming). Localisation of freight consolidation centres serving small road hauliers in a wider urban area: barriers for more efficient freight deliveries in Gothenburg. J of Transport Geography, Vol. xx: xxx–xxx. 34.Stomp, A. 2013. An international survey of urban sprawl case studies. Geography Compass, Vol. 7:504– 516.

14 Läshänvisningar Dat. Tid Lär. Rubrik Obligatorisk litteratur Referens- litteratur 2/99-12JOKursintroduktion1* 2/914-16BVRörlighetens omvandling 12#35 3/910-12IISCM: utveckling, trender och utmaningar21 3/913-15BVRörlighetens omvandling 22##35 4/99-11JOLogistik & hållbarare utv. 1: drivkrafter, trender, utmaningar1**, 8, 1130 4/913-15JOLogistik & hållbarare utv. 2: drivkrafter, trender, utmaningar1**, 8, 1130 5/99-11EEMarkanvändning, individ och rörlighet2###27, 34 6/99-12MGEnergiförsörjning i transportsektorn17 6/913-15JORörlighet och social hållbarhet10 9/99-11CBJRörlighet och individens värderingar, attityder, beteenden9 9/913-15GFFramväxten av ett ohållbart transportsystem 16 10/99-11GFFramväxten av ett ohållbart transportsystem 26 10/913-16JODen vetenskapliga forskningsprocessen 1 24 11/99-12JODen vetenskapliga forskningsprocessen 2 24 16/910-12JOLogistikens/godsdistributionens transportgeografi 18, 11, 16, 20 16/913-16JOLogistikens/godsdistributionens transportgeografi 28, 11, 16, 20 17/99-11JOLogistik & godstransporter i Globala Syd 1: Generellt429, 31 17/913-15JOLogistik & godstransporter i Globala Syd 2: Fallet Filippinerna 31

15 18/99-12JORörlighet i Globala Syd 1: Generellt725, 32 18/913-15JORörlighet i Globala Syd 2: Fallet Filippinerna 32 19/99-11JOHur uppnås ett hållbarare transportsystem 11***, 1426, 28 19/913-15JOHur uppnås ett hållbarare transportsystem 21***, 1426, 28 20/99-11JOTillgänglighet19 25/99-11CLMiljöarbete hos transportörer och deras kunder1****, 12 25/913-15RBKombitransporter 1: Generellt3 26/99-11JWKombitransporter 2: Fallet torrhamnar15 30/99-11MGAlternativa energikällor i transportsektorn17 30/913-15JOStadslogistik18 1/1011-13MBGodstransporter i urbana områden18 2/109-12JOStadslogistik: fallet samlastningscentraler 33 2/1013-15EKInternethandel och transporter: B2B & B2C5 3/109-11JOLogistikaktiviteternas urbana geografi: lager & terminaler1323, 30 3/1013-15CLTransportekonomi1*****, 12 7/109-11JODiskussion föreläsningarnaSamtlig litt. *Kap. 1-3.**Kap. 4.***Kap. 5, 10-14.****Kap. 6. *****Kap. 8 (s. 97-102).#Kapitel 1-3.##Kapitel 4-5.###Kapitel 2-3.

16 Projektarbete Ambitionsnivån – Mer omfattande jämfört med andra arbeten: föråkare till examensarbetet – Fokus på problemdiskussion och problembeskrivning Arbetets innehåll: – Bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågor, teori, metod, resultat, analys, slutsatser. Vilken metod kan och ska användas? 4 personer/grupp. Handledning. – 1:a tillfället: muntligt och skriftligt presentera ett mer preciserat problem och syfte – Skicka in text minst 2 dagar innan handledning, annars hinner jag inte läsa. Max 8000 ord, exklusive försättsblad, innehållsförteckning, litteraturlista, bilagor. – Times New Roman, storlek 12 och enkelt radavstånd. Litteratur.

17 Exempel på projektarbete Trängselskattseffekter Gångvänlighet i urbana miljöer Effektivisering av firmabilars godstransporter Urban markanvändning och logistikaktiviteternas rumsliga struktur Cykelåkerier i urbana miljöer E-handel och hållbarare inköpsresor Upplevt välbefinnande mellan bilpendlare, kollektivtrafikresenärer och cyklister

18 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

19 Handledning projektarbete 12/9 i sal F45 GruppNamnTid 1. Rennerfelt, A., Benjaminsson, J., Green Carlstedt, L., Friberg, F.09:00 – 9:40 2.Brorsson, J., Svensson, J., Jochimsen, S.,09:40 – 10:20 Nyström, C., ??? 3. Vall, A., Carlsson, R., Paanen, M. 10:20 – 11:00 4.Svensson, L., Lundgren, C., Manhed, E., Åhvall, M11:00 – 11:40 5.Olofsson, C., Paulus, M., Klasson, J., Martina, B.11:40 – 12:20 6.Svedberg, J., Letica, D., Fondén, M., Okhiria, O.12:20 – 13:00

20 Handledning projektarbete 13/9 i sal F45 GruppNamnTid 7. Franke, J., Crafoord, C., Lund, M., Gustin, J.09:00 – 09:40 8. Kronqvist, E., Andersson, M., Nilsson, F., Olsson, J.09:40 – 10:20 9.Jonasson, M., Larsson, M., Bergdahl, S., Savolainen, K.10:20 – 11:00 10.Gomes, R., Olsson, S., Jörgensen, S., Gustafsson, A.11:00 – 11:40 11.Hallberg, F., Månsson, J., Andersson, M., Ejnell, V.11:40 – 12:20 12.Gustavsson, A., Sundin, J., Wahlström, P., Nordström, T12:20 – 13:00

21 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

22 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

23 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

24 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

25 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

26 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

27 Handledning projektarbete: 4 tillfällen per grupp DatumTidSal 12/99:00 – 13:00F44 13/99:00 – 13:00 F45 26/912:00 – 16:00 F45 27/912:00 – 16:00 F44 7/1012:00 – 16:00 F44 8/109:00 – 13:00 B41 24/1012:00 – 16:00 F44 25/109:00 – 13:00 B44

28 Tidskrifter Air transport worldAir transportation industry yearbook Bulk transporter Canadian transportation logistics EJTIR European Journal of Transport and Infrastructure European transport law Int. journal of logistics management Int. journal of logistics research and applicationsInt. journal of physical dist. and logistics management Int. journal of transport managementITS Journal. Intelligent transportation systems journal Journal of air transport managementJournal of air transportation Journal of air transportation world wideJournal of intelligent transportation systems Journal of transport economics and policyJournal of transport geography Logistics and transport focusLogistics management Logistics management and distribution reportLogistics today Maritime economics and logisticsMaritime transport MobilitiesModern bulk transporter Naval research logisticsTransport logistics Transport policyTransport reviews TransportationTransportation and distribution Transportation human factorsTransportation journal Transportation planning and technologyTransportation quarterly Transportation research part A: Policy and practiceTransportation research part B: Methodological Transportation Research Part C: Emerging TechnologyTransportation research part D: Transport and env. Transportation research part E: Logistics and transportation reviewTransportation research Part F: Traffic Psych. & Behaviour Transportation scienceTruck transportation industry yearbook Water transportation industry yearbookWorld transport policy and practice

29 Bokförlag/organisationer/myndigheter Asian Development BankAshgateBlackwell Cambridge University PressCE DelftCrowthorne DfT – Department of TransportationE & FN SPONEarthscan EldgarElsevierEuropean Commission GatnetGuilford PressHalcrow IATAIEAIFRTD IMOIRFKlüver Kogan PageMacmillanMcGraw-Hill MITNaturvårdsverketNäringsdep. OECDOxford University PressPergamon PIONPolicy PressPrentice Hall RoutledgeSageSpringer Verlag Taylor & FrancisTrafikanalysTrafikverket Transport Research BoardUNCTADWB WileyVTIWTO Zed books Statliga Offentliga Utredningar TrafikutskottetLuftfartsverket SjöfartsverketSJSvensk Kollektivtrafik U.S. Department of Transportation Svenska NaturskyddsföreningenSveriges Hamnar European Sea Ports Organisation

30 Avslutningsvis Föreläsare (främst inbjudna gäster) föredrar att många dyker upp. Förbered frågor. Kursutvärderingen skickas in samtidigt som projektarbetet (obligatoriskt). Projektarbetet skickas till URKUND. Läs kurslitteraturen. Typtentafrågor läggs ut på GUL. Har Ni några problem, ta kontakt med kursansvarig och/eller klassrepresentanter TILL SIST, KOLLA GUL MED JÄMNA MELLANRUM


Ladda ner ppt "Logistikprogrammet, termin 5, HT13 Transporter, samhälle och miljö KGG420, 15 hp Jerry Olsson IES, Avdelningen för kulturgeografi Handelshögskolan Hus."

Liknande presentationer


Google-annonser